Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fra Branchearbejdsmiljørådene

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fra Branchearbejdsmiljørådene"— Præsentationens transcript:

1 Fra Branchearbejdsmiljørådene
Velkommen Fra Branchearbejdsmiljørådene november 2011 PKL

2 Hvorfor har vi inviteret jer i dag?
Inspirationsmøderne er tænkt som: Inspiration til at arbejde med den sociale kapital Et startskud på lancering af værktøjer, som I vil få smagsprøver på i dag En platform for at få jer i virksomhederne i tale på de niveauer, hvor I kan beslutte og udforme indsatser Et tilbud om et gratis møde, som I kan få ud på jeres arbejdspladser til en yderligere introduktion til værktøjerne PKL 2

3 Hvem er BAR’ene? Tre ud af 11 BrancheArbejdsmiljøRåd Opgave:
At støtte virksomhedernes indsats for et bedre arbejdsmiljø Primært ved at udarbejde information, temamøder og uddannelse til arbejdspladserne PKL 3

4 Hvem er BAR’ene? Partssamarbejde:
Repræsentanter for arbejdsgivere og medarbejdere støtter op om fælles løsninger for et bedre arbejdsmiljø Målrettet: Ledere, tillids-, arbejdsmiljørepræsentanter – og medarbejdere PKL 4

5 Hvem er BAR SoSu? Branchearbejdsmiljørådet for Social & Sundhed
Målrettet ansatte på sygehuse, daginstitutioner, døgninstitutioner, plejehjem, i hjemmeplejen, fysioterapien og læge-, dyrlæge- og tandlægeklinikker er tilknyttet via organisationer PKL 5

6 Hvem er BAR FOKA? Finans / Offentlig Kontor & Administration
Målrettet ansatte i administrationen i staten, regioner og kommuner samt ansatte i finanssektoren. er tilknyttet via organisationer PKL 6

7 Hvem er BAR U&F? Undervisning & Forskning
Målrettet ansatte indenfor grundskolen, private skoler, det gymnasiale område, erhvervsskoler og højere læreranstalter. er tilknyttet via organisationer PKL 7

8 Hvorfor har vi inviteret jer i dag?
PKL 8

9 Hvorfor har vi inviteret jer i dag?
Inspirationsmøderne er tænkt som: Inspiration til at arbejde med den sociale kapital Et startskud på lancering af værktøjer, som I vil få smagsprøver på i dag En platform for at få jer i virksomhederne i tale på de niveauer, hvor I kan beslutte og udforme indsatser Et tilbud om et gratis møde, som I kan få ud på jeres arbejdspladser til en yderligere introduktion til værktøjerne PKL 9

10 større trivsel – mere effektivitet
Social kapital større trivsel – mere effektivitet november 2011 PKL

11 Dagens program 12.00 Hvad er social kapital – ved 3BAR
Middelfart Sparekasse: Gevinster ved høj social kapital Dacapo: Teater og dialog om social kapital BAR & Dacapo: Værktøjer til den sociale kapital Opsamling og afrunding Tak for i dag! PKL 11

12 Hvem er I? september 2011 PKL

13 Hils på hinanden Hvem er I? Hvor kommer I fra?
Saml flip-flapperen og svar på et spørgsmål hver PKL 13

14 Tag fat på dialogen! Saml flip-flap Sæt i gang! En vælger farve
Flip-flap antallet af bogstaver i farven Den anden vælger et af de synlige ord Flip-flap antallet af bogstaver i ordet Den første vælger et af de synlige ord Løft flappen – og stil det spørgsmål, der står bag det valgte ord MLU (og PKL) 14

15 Værktøj: Flip flap Flip-flappen kan bruges til at sætte en dialog i gang om nogle af de centrale elementer i social kapital. Den indeholder en lang række begreber, som har betydning for social kapital på jeres arbejdsplads – samt otte spørgsmål. MLU (og PKL) 15

16 Værktøj: Flip flap Lad flip-flappen ligge fremme som en synlig påmindelse om, at social kapital findes på alle arbejdspladser. Og brug den – sammen med de andre værktøjer fra BAR SoSu – når I vil stille skarpt på den sociale kapital på jeres arbejdsplads. Den sociale kapital vokser nemlig, når man arbejder med den. MLU (og PKL) 16

17 Hvorfor kan det betale sig at arbejde med?
Hvad er Social kapital? Hvorfor kan det betale sig at arbejde med? november 2011 PKL

18 Virksomheden social kapital
De sociale relationer Samarbejds- evne Tillid Retfærdighed Kerne-opgave For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt, at medlemmerne evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. Udviklet af Eva Thoft Virksomhedens sociale kapital er en egenskab ved virksomheden som sætter organisationens medlemmer i stand til at løse kerneopgaven i fællesskab 18

19 Social Kapital, kort fortalt:
Tillid Tillid handler om, hvilke forventninger ledelse og medarbejdere har til hinanden. Stoler medarbejderne på de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? Har ledelsen tiltro til, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Har medarbejderne tillid til hinanden? Disse forventninger til hinanden skabes over tid. MLU 19

20 Social Kapital, kort fortalt:
Retfærdighed Retfærdighed går ud på, om den enkelte føler, at tingene går ordentligt for sig i forbindelse med beslutningsprocesser og fordeling af goder. Bliver alle relevante hørt, og får de indflydelse på beslutningsprocesser? Føler den enkelte sig anerkendt og belønnet for sin indsats? MLU 20

21 Social Kapital, kort fortalt:
Samarbejdsevne Godt samarbejde er betinget af, at der mellem ledelse og medarbejdere er normer for gensidige forpligtigelser. Er der klarhed omkring opgavefordeling, ansvarsområder og rollefordeling? Er der en fælles ide om, hvor vi er på vej hen – hvad er vores mål, og hvordan kommer vi bedst derhen? Det gælder også imellem medarbejderne. MLU 21

22 Hele organisationen Mellem top og bund Mellem afdelinger
MLU Mellem top og bund Forbindende Mellem afdelinger Brobyggende Internt i afdelinger Samlende Det stærke Fællesskab – BAR SOSU TeamArbejdsliv, Grontmij | Carl Bro, Task-consult 22

23 Relationel koordinering
Opbygning af faglige og sociale relationer præget af Fælles sprog og viden Fælles mål Gensidig respekt Kommunikation og samarbejde Timing og hyppighed Præcision Problemløsning Faggruppe 4 Faggruppe 2 Faggruppe 3 Faggruppe 5 Faggruppe 6 Kerne-opgaven Faggruppe 1 Udviklet af Jody Hoffer Gittel 23 23

24 Udviklet af Lene Wichmann og AMA, OUH Udviklet af Lene Wichmann og AMA, OUH

25 Udviklet af Lene Wichmann og AMA, OUH

26 Psykisk arbejdsmiljø og social kapital
Forskelle og ligheder De 6 guldkorn De tre diamanter Indflydelse Mening i arbejdet Forudsigelighed Social støtte Anerkendelse Krav Faktorer i arbejdets indhold og organisering En egenskab ved jobbet Tillid Retfærdighed Samarbejdsevne Relationer mellem mennesker på arbejdspladsen En egenskab ved arbejdspladsen

27 Psykisk arbejdsmiljø og social kapital
Forskelle og ligheder Arbejdspres Sociale aktiviteter, der ikke er knyttet til kerne-opgaven Social og faglig støtte Indflydelse Anerkendelse Mening Forudsigelighed Udviklet af Eva Thoft

28 Social kapital og arbejdsglæde
PKL Kilde: Task-consult og Team-Arbejdsliv 28

29 kvalitet og produktivitet
Social kapital og kvalitet og produktivitet Kilde: Jody Hoffer Gittel PKL 29

30 Social kapital og afkastningsgrad
PKL Kilde: Great Place to Work 30

31 Middelfart Sparekasse
Knud Herbert Sørensen Middelfart Sparekasse november 2011 PKL

32 Time out Hvad optager jer mest ved KHS’ oplæg?
Hvad er I nysgerrige efter at få svar på? PKL 32

33 Dacapo november 2011

34 Værktøjer til at sætte gang i dialogen
november 2011

35 Hvorfor dialogværktøjer?
”Hvis en virksomhed vil øge den sociale kapital er det vigtigt, at ledelse og medarbejdere begynder at tale om den sociale kapital i virksomheden: Hvad den består af Hvad den betyder for virksomheden Hvordan man i fællesskab kan udvikle den… PKL 35

36 Hvorfor dialogværktøjer?
… Resultatet kan fx være at man gør beslutningsprocesserne mere troværdige og gennemskuelige, og at man finder en bedre måde at give feedback til medarbejderne på.” Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PKL 36

37 Hvorfor værktøjer og filmklip?
Redskaber kan hjælpe jer til en fælles forståelse at starte ud fra Filmklip kan hjælpe jer derhen på en let og ufarlig måde, der samtidig gør social kapital håndgribeligt: Tillid, retfærdighed & samarbejde i kontekst Fælles udgangspunkt at tale ud fra ’Nemmere’ at starte udenfor jer selv PKL 37

38 Værktøjer i spil PKL 38

39 Værktøjer til at måle den sociale kapital:
Fire hurtige november 2011

40 Værktøjer i spil PKL 40

41 Hvorfor målings- værktøjer?
Få øje på social kapital i de målinger, I allerede laver, fx APV, trivsel, MTA Koble social kapital-fokus op på jeres eksisterende målinger En anledning til at rette fokus mod den sociale kapital PKL 41

42 De ’Fire hurtige’ MLU 42

43 Landsgennemsnittet MLU 43

44 Hvordan gør man? Find arbejdsmiljoweb.dk/socialkapital
Klippene fra Riget og Matador linker vi til her NB: Brug af klippene kræver, at arbejdspladsen har indgået aftale med Copydan, AVU-kopier PKL 44

45 ’Fire hurtige’: Værktøjsprocessen
Se filmklippet Besvar spørgeskemaet Saml besvarelserne og udregn gennemsnittet Fremlæg resultaterne: Gennemsnit, yderpunkter, landsgennemsnit Hvorfor ser det ud som det gør? I ’Damernes Magasin’ I ’Tøjhuset’? Hvordan kan den sociale kapital blive højere? MLU 45

46 Afrunding november 2011

47 Tavs refleksion Sid for dig selv og tænk på, hvad du tager med dig hjem fra i dag Hvad kan I gøre for at komme videre med den sociale kapital? Hvad kan du gøre? Hvad kan andre gøre? Hvilke barrierer ser du? Del det med sidemanden PKL 47

48 Afrunding: Find vej til værktøjer til et bedre arbejdsmiljø
november 2011

49 Hvorfor har vi inviteret jer i dag?
PKL 49

50 Værktøjerne Dialog om den sociale kapital Flip flap
Dialog om den sociale kapital Flip flap Lille hurtig dialog Italesætte social kapital ud fra et filmklip Måling af den sociale kapital Fire hurtige Spørgeskema Observation Arbejdsmiljørådets Organisering af indsatsen Kom godt i gang Refleksioner i linjeledelsen Netværksmøder Inspiration fra andre Fra BAR SoSu arbejdspladser Væksthus for Ledelse PKL 50

51 Værktøjerne Til lederen Opfølgning på målinger Samarbejde Rammer Møder
Til lederen Opfølgning på målinger Samarbejde Rammer Møder Kommunikation PKL 51

52 Hjemmesiderne www.arbejdsmiljoweb.dk/socialkapital
Tilmeld dig vores nyhedsbreve her PKL 52

53 Deltagermappen igen Tilmeld jer vores nyhedsbreve om trivsel, ledelse, sundhed og bedre arbejdsmiljø Ønsk et gratis, virksomhedsrettet møde om 3BARs værktøjer Evaluer dagen PKL 53

54 Evaluering MLU

55 Tak for i dag! november 2011

56 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt, at medlemmerne evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø MLU 56

57 kvalitet og produktivitet
Social kapital og kvalitet og produktivitet Relational coordination is carried out through relationships of shared goals, shared knowledge and mutual respect. Surgical performance is an index of quality: patient satisfaction, post-operative freedom from pain and post-operative functioning, as well as efficiency: number of inpatient days in the hospital. MLU Udviklet af Jody Hoffer Gittel

58 kvalitet og produktivitet
Social kapital og kvalitet og produktivitet Kilde: Jody Hoffer Gittel PKL 58

59 Samarbejde om kerneopgaven
MLU Udviklet af Jody Hoffer Gittel

60 Psykisk arbejdsmiljø og social kapital
Forskelle og ligheder Psykisk arbejdsmiljø: Faktorer i arbejdets indhold og organisering En egenskab ved jobbet Social kapital: Relationer mellem menneskene på arbejdspladsen En egenskab ved arbejdspladsen Mening Sociale aktiviteter, der ikke er knyttet til kerne-opgaven Forudsigelighed Arbejdspres Social og faglig støtte Indflydelse Anerkendelse Udviklet af Eva Thoft Jobtilfredshed Mindre mobning Videndeling og motivation Mindre fravær Lav personaleomsætning Produktivitet Kvalitet


Download ppt "Fra Branchearbejdsmiljørådene"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google