Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sådan kan myndighederne hjælpe…

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sådan kan myndighederne hjælpe…"— Præsentationens transcript:

1 Sådan kan myndighederne hjælpe…
Tak. For nyligt etableret et indre marked center – glad for at kunne fortælle jer lidt om det. Stig Uffe Pedersen, kontorchef Indre marked Center Erhvervs- og Byggestyrelsen

2 Lettere handel inden for EU
Danmarks handel i det indre marked: 25 pct. af BNP Forøgelse af eksport til det indre marked med 1 pct. svarer til forøgelse af eksport til Kina med 50 pct. …Men stadigvæk store uudnyttede potentialer Hvad er det vi snakker om, når vi snakker barrierer i det indre marked? Klart det største og vigtigste marked for DK 25 pct. af BNP og 50 gange så stort som Kina Rambøll undersøgelse: uudnyttet potentiale som andel af nuværende eksport Selvfølgelig ikke kun regulering. Også kulturelle faktorer – virksomhedsstrategier, sprog o.l. Men også fordi landene har forskellige regler, krav til prøvning og godkendelse.

3 Indre Marked Center Problemløsning ift. reglerne om fri bevægelighed (SOLVIT) Screeninger af regler og tilladelses-ordninger Nationale særregler Notificeringer af danske særregler til EU IMC arbejder med barrierer på flere forskellige niveauer: Konkrete instrumenter til nedbrydning af barrierer Formidling af information om regler, krav om tilladelsesordninger i DK Indsats på de indre linier: Erhvervslivets ambassadører i regeringen og i EU – gennem analyser, policyudvikling og i forhandling af ny lovgivning Her kigger vi på nogle af de konkrete instrumenter Indsats for flere internationale standarder

4 Indre Marked Center fremover: A little more bite!
Kvikskranke for udenlandske virksomheder Undervisning om EU-regler (gensidig anerkendelse) Information om CE mærket Koordinator af informations-systemet IMI Kontaktpunkt med oplysning regler og godkendelseskrav Fremtidsperspektiver for IMC Lidt mere bid. Men nok ikke muligt at placere en formel watchdog kompetence Forskellige tiltag, som giver en platform for at kunne holde de andre myndigheder lidt mere i ørerne Kvikskranken – tjekke om man svarer virksomhederne Undervisning og information IMI – tjekke at man svarer udenlandske myndigheder Sørge for at virksomheder får information

5 Uformelt netværk af myndigheder i alle EU/EØS lande
Gratis hjælp til borgere og virksomheder Ulovlige barrierer i det indre marked Fælles retningslinjer for behandling af sagerne Når myndigheder anvender EU-lovgivningen forkert SOLVIT: Det instrument som har størst direkte betydning for jer Uformelt problemløsningsnetværk som yder gratis hjælp til borgere og virksomheder, der møder ulovlige barrierer i det indre marked. Hvad er så ulovlige barrierer: 1) Nationale regler på områder med harmoniserede regler, typisk krav om mærkning – ens regler i EU om mærkning – lande der kræver lidt mere. 2) Mangel på gensidig anerkendelse: Som udgangspunkt skal anerkende et produkt eller serviceydelse som er lovligt markedsført i et andet EU-land med mindre et forbud kan begrundes af hensyn til væsentlige forhold om sikkerhed, sundhed og miljø. Alternativt forkert anvendelse af EU-regler Tag fat i dansk SOLVIT center tager fat i deres kolleger i eksportlandet  tager fat i pågældende myndigheder: Løsning inden 10 uger Mål at finde løsninger inden for frist på 10 uger

6 Jysk A/S fik løst sine problemer i Ungarn
Mærkningskrav: Oplysninger på ungarsk om importør, oprindelsesland, renholdelse m.v. Kravene ikke opfyldt af Jysk Bøder og salgsforbud SOLVIT: Vidtgående ift. EU’s regler Ikke hjemmel i anden EU-lovgivning Princippet om gensidig anerkendelse Et af de seneste eksempler på konkrete problemer der blev løst -

7 Nye kontaktpunkter i Europa
Kvikskranke for servicevirksomheder Én indgang for opstart af servicevirksomhed Samle tilladelsesordninger, ansøgningsskemaer o.l. Adgang via internettet Produktkontaktpunkt Oplysninger om tekniske forskrifter og godkendelseskrav Oplysninger om gensidig anerkendelse Kontaktoplysninger for kompetente myndigheder Retsmidler i tilfælde af tvist Vender os mod informationsformidling – 2 nye kontaktpunkter i vente. Information til udenlandske virksomheder. Mulighed for at tage fat i tilsvarende kontaktpunkter i de andre EU lande. Kvikskranke – Servicevirksomhed: 2010 Produktkontaktpunkt

8 Forsvarlige markedsåbninger
Tryghed er en forudsætning for markedsåbning Gensidig anerkendelse Harmonisering Standardisering Fjernelse af tilladelsesordninger Effektiv markedskontrol Velfungerende CE mærke Myndighedssamarbejde Informationsudveksling Indre linier: Politiske udfordringer: Balancere tryghed og åbenhed. Langt fra skåltalerne til virkeligheden, når lovforslag skal behandles

9 Værne om frihandel under økonomisk afmatning
Imødegå protektionistiske initiativer i EU Nye antidumping sager Statsstøtte i industripolitik Fastholdelse af egne tekniske regler Nye toldinstrumenter – fx CO2 told Et andet politisk indsatsområde handler om at stå vagt om principperne om fri og uhindret international handel og investeringer under økonomisk afmatning. Nye protektionistiske initiativer på vej. Antidumpingsager på sko sparepærer, stål og biodiesel

10 Behov for konkretisering af barrierer
Vigtigt at DI kender til de konkrete barrierer Kontakt SOLVIT i tilfælde af ulovlige barrierer Giv besked til danske kontaktpunkter, hvis I ikke får den forventede service i udlandet

11 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Sådan kan myndighederne hjælpe…"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google