Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad har eleverne med i bagage

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad har eleverne med i bagage"— Præsentationens transcript:

1 Hvad har eleverne med i bagage
Hvad har eleverne med i bagage? På hvilken måde bruger og nyder de unge  livet med  ny teknik og  hvad betyder det for lærerbogsforfatterene? Den fjerde nordiske faglittterære konference Den faglitterære forfatter I den digitale tidsalder Reykjavíkurakademían sept 2006 Þuríður Jóhannsdóttir Islands Pædagogiske Universitet

2 Hvad bruger du computere til hjemme?
Hvad bruger du computere til hjemme? Surfe på nettet som er en stor del af mit liv MSN og musiksider Jeg har omkring fem hjemmesider, blogsider og den slags. Så kigger man naturligvis på andres blogsider Jeg bruger computeren meget til at lytte til musik, kigge på musikvideoer i computeren, henter (downloader) musik... Jeg er virkelig bange for at jeg bruger for megen tid på nettet RykjavíkurAkademían, Nordiske Lærebogsforfattere

3 Hvad bruger du computere til i skolen?
Hvad bruger du computere til i skolen? Bare for at søge information Skriveopgaver, afhandlinger, stile, man skal aflevere dem i digital form Der findes sider på engelsk og dansk hvor man kan øve sig i verbalbøjning Der er mange som synes det er godt at forberede eksamen ved hjælp af computeren RykjavíkurAkademían, Nordiske Lærebogsforfattere

4 Hvad skulle I ville lære?
Hvad skulle I ville lære? Jeg har lyst til at lære at lave multimediadesign Og mere om at lave websider Jeg har lyst til at lære en masse ting i computeren indtil jeg kan alting Sådan svarede nogle elever (13-15 år) i en lille skole ud på landet, år 2004 RykjavíkurAkademían, Nordiske Lærebogsforfattere

5 LærIKT – et forskningsprojekt 2002-2005
LærIKT – et forskningsprojekt Handlede om brug af IKT fra børnehaven til universitet De fleste forskere fra Islandsk Pædagogiske Universitet – Støtte fra Det Islandske Forskningsinstitut 18 grundskoler i 5 forskellige bygder og bydele deltog Interview med elever, lærere, rektorer og coputeransvarlige samt klasseroms-observationer Her drejer det sig om interview med elever i grundskolens sidste klasser, d.v.s. teenagere hvor de blev spurgt om brug af computere hjemme og i skolen RykjavíkurAkademían, Nordiske Lærebogsforfattere

6 På hvilke områder ligger elevernes kundskab og kompetence?
På hvilke områder ligger elevernes kundskab og kompetence? Musik – både at nyde og at skabe selv Billeder – film, fotos, tegneserier, tegninger o.s.v. At skrive, publicere egne tekster, billeder og lyd Lege – mange forskellige computerspil, spænding, sims, m.m. Teknik – sagkyndige i computerteknik, programinstallation, regulationer, reparere, værn mod viruser og den lignende RykjavíkurAkademían, Nordiske Lærebogsforfattere

7 Forskellige interesseområder og kompetancer
Forskellige interesseområder og kompetancer Jeg har også et program til lydoptagelse som jeg bruger vældig meget. Også en boks som hører til, det er ProTools program og Mbox som... Jeg har et keyboard i mit værelse sammen med den der Mbox. Jeg kobler keyboardet til Mboxet og Mboxet til computeren og så kan jeg spille og det går direkte ind i computeren. Jeg har komponeret melodier og spillet dem ind på computeren og på den måde kan jeg optage – jeg har mulighed for at bruge omkring 128 instrumenter i programmet – således at jeg bruger tiden meget på dens type musik. Nu sidste mandag præsenterede jeg en melodi i en konkurrence, En dreng i min klasse havde lavet en tekst til den og vi blev nr. 2 i konkurrencen RykjavíkurAkademían, Nordiske Lærebogsforfattere

8 Selvstendige og ansvarlige unge
Selvstendige og ansvarlige unge Mange har prøvet at lave kortfilm Vi lavede in kortfilm forleden og skal publisere den på kvikmynd.is Interessegruppe om kortfilm i en by ude på landet viser af og til film som de har lavet i skolen Unge mennesker i de små byer ude på landet fortæller at de er ansvarlige for sportklubbens, eller fritids-centrets hjemmesider Derimod er elever vanligvis forbrugere når det er tale om skolens hjemmeside – de har sjælden lov til at publisere sit materiale der, men lærerne publiserer somme tider elevmateriale Spørgsmål om skolen giver eleverne nok spillerom for handling Værdien af at have en mulighed for at vise hvad man duer til skal ikke undervurderes Vygotsky: Læring som både internalisering og externalisering RykjavíkurAkademían, Nordiske Lærebogsforfattere

9 Iøjnefaldende kønsforskelle
Iøjnefaldende kønsforskelle Pigerne skriver blog og leger i SIMS-lege Drengene er interesserede i teknik, idrætsider og spændingslege Drengene foretrækker for det meste noget med geværer og drab Siger en pige i Reykjavík Hvad ville I lære i skolen? Blev der spurgt og drengene svarede: Noget som går dybere om computere, ikke bare sådan Office – lære hvordan styringssysemet (Windows) fungerer. Der er så mange problemer som dukker op, og så er det fint at kunne fikse det Ja, måske at lære at fikse eller reparere computere som går i stykker RykjavíkurAkademían, Nordiske Lærebogsforfattere

10 Forskellig baggrund Det er ingen som har forstand på computere hjemme hos mig. Det lyder bare sådan farligt. Jeg passer alt selv og det er ingen som tør komme i nærheden. Min mor kan næppe trykke på knappen for at tænde. Kun for at lægge en kabale og så færdig. En pige ude på landet Der er 8 computere hjemme hos mig. Min far har en laptop fra arbejdet som han bringer med hjem og tager altid med sig. Så har han også to laptopper, Mac som han bruger for billedebehandling og den slags som han leger med og han bruger mere hjemme. Så har alle ungene computer inde på sit værelse, min bror, min søster og jeg. Så har jeg desuden en laptop, Mac, og min mor har også en laptop og så har vi en computer i garagen – en slags server. En dreng i Reykjavík, faren arbejder i computerbranchen

11 Hvad slags fagkundskab behøver dagens elever for at udvikle sig?
På hvilken måde kan den fagkundskab som findes allerede i skolen bruges? Billedekunstlæreren?, musiklæreren?, modersmålslæreren? – litteratur og kunsten at skrive f. eks. Hvad slags fagkundskab behøver skolen hente andre steder for at kunne imødekomme de unges behov? Filmkundskab? Grafisk design? Computerteknikere? Know-how i computerspil? Lege?

12 Hvordan skulle skolen reagere?
Hvad slags fagkundskab behøver disse elever for at kunne udvikle kundskab og kompetence i det som de laver dagligdags med hjelp af tekniken? Spørgsmålet tager udgangspunkt i Vygotskys læringsteorier Skolens rolle er at bruge ‘videnskabs’-begreber for at fremme udvikling i elevers tanke –hverdagsbegreber erstattes med faglige begreber

13 Værktøjens rolle - Nye værktøj åbener nye muligheder
Udvikling af Vygoskys teorier: Kultural -historisk virksomhedsteori (aktivitetsteori) (Engeström, Säljö) Værktøjens rolle – at finde op og bruge værktøj kendetegn i menneskets udvikling I udvikling af samfund I udvikling af individer Værktøjet påvirker på hvilken måde man gør det som skal gøres I værktøje ligger bestemmt viden (Salomon og Perkins 1998 og Pea 1993)

14 Kommunication er medieret – mediet påvirker det som skal kommuniceres
Pavlov: Stimulus Respons Vygotksy: Materiale værktøj Begreber som værktøj Sprog menneskets vigtigste værktøj

15 Modtager er en aktiv tolker af det som kommuniceres
En teori som påvirker didaktik – undervisning – skriving af læremateriale Nødvændigt at tage udgangspunkt i at eleven behøver tolke de bud eller inhold hun får for at kunne bearbejde dem Det betyder at undervisning – eller lærestof må give eleverne spillerom (e. agency) for at aktivt deltage i bearbejdning af det som de skal lære – tilegne sig

16 Udvikling af individer og samfund
To sider af samme mønt – gensidig/dialektisk udvikling Individets udvikling har sit udspring i kommunication og deltagelse i det samfund som han/hun er del af Begrebene internalization og externalization beskriver udvikling af individer som deltagere i samfund Vygotky lægger vægt på at samfundets udvikling sker når individer externaliserer sin viden f. eks. ved at finde op eller udvikle nye værktøj Deltagelse i samfund er forudsætning for individets udvikling Spillerom til kreativitet af individer er forudsætning for samfundets udvikling

17 Nye muligheder i modermålsundervisningen?
Nye værktøj: blog, digital video-camera til kreative opgaver, fortællinger i tekst og bilder I film-manuskrifter bruges der talesprog Blog ser ofte ud til at være mere påvirkede af talesprog end andre skrivne teksttyper Begge kunne bidrage til træning af sprogbrug Computerspil erstatter litteraturoplevelse for mange af dagens unge Litteraturlæreren burde måske arbejde med intertekstualitet mellem, bøger, filmer og computerspil Se på det at nyde og det at skabe som to sider på samme mønt Koble det at læse, det at kikke og det at lytte med at skabe selv, skrive, lave filmer eller andet billedematerial og komponere Vygotsky igen: Læring indebær både internalisering og eksternalisering

18 Et eksempel i en grundskole i Reykjavík
Et multimediaværksted Alle elever får undervisning i at lave kortfilmer med både tekst (samtale) og musik og lydeffekter fra 5. klasse (10 år) Åbent værksted hvor læreren er sagkyndig i grafisk design og filmkundskab og fungerer som klasselærerens støtte Undervisning i brug af Office-værktøjene sker i forbifarten – eller når elevene har brug for dem IKT-timene fokuserer på kreativ brug af multimedia som skal integreres i undervisning i de fag som måtte passe

19 Eksempler fra modersmålsundervisning
Eksempler fra modersmålsundervisning Eleverne laver reklamevideo hvor sprogbrugen er vigtig sammen med brug af billedesprog En af Islændingesagaerne som sker i nærheden blev filmatiseret i fjor på de historisk rigtige steder Eleverne husker megt godt de fraser som sagaheltene brugte Jeg så en utrolig professionel filmatisering af et slagsmål! 15 årige drenge som havde lavet den Lærerene siger at eleverne er så engagerede i denne type opgaver, at man aldrig behøver at bekymre sig over at de skal (mis)bruge lejligheden og surfe på nettet, som er jo vel kendt problem for lærere i vanlig computerklasse RykjavíkurAkademían, Nordiske Lærebogsforfattere

20 Hvad betyder situationen for lærebogsforfattere?
Hvad betyder situationen for lærebogsforfattere? Nye værktøj De muligheder som ligger i nye værktøj må granskes Ikke længere nok at være lærebogsforfatter – multimedia må med - tekstbegrebet må udvides – eller er det nogen tvivl? Hvad slags fagkundskab behøver forfattere af læremateriale? Læringsteorier Vigtigt at forstå læring som samspil mellem internalisering og eksternalisering (Vygotsky) At elever må få lejlighed til både at tilegne sig det som kulturen tilbyder og samtidigt få lejlighed til at bidrage til sin kultur med sine kreative evner Elevers erfaring – hvad de har i bagage Skolens rolle i et demokratiskt samfund: jævne forskellige situationer elverne har hjemme Kan lærestofsforfattere bidrage til at bygge bro mellem det som vores unge lærer i skolen og det som de lærer af det som de beskæftiger sig med uden for skolen? RykjavíkurAkademían, Nordiske Lærebogsforfattere


Download ppt "Hvad har eleverne med i bagage"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google