Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Center for Grundskoleforskning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Center for Grundskoleforskning"— Præsentationens transcript:

1 Center for Grundskoleforskning
En massiv satsning på ”Det nye DPU”

2 Center for Grundskoleforskning - fokusområder
Undervisningsformer, læreruddannelse, skoleledelse, inklusion, klasseledelse, evalueringsformer, nationale og internationale komparative undersøgelser og skolepolitik Evidens: Hvad virker/virker ikke – og hvad betyder "evidens" i en pædagogisk forskningskontekst? Fremtidens folkeskole. Forskningsprojekter udvælges med et strategisk sigte.

3 Center for Grundskoleforskning - bemanding
4 Professorer 5 Lektorer 2 Adjunkter 4 ph.d. stipendiater 6 Nye ph.d./post.doc. stipendiater 1 Sekretariatsleder 2 Sekretærer

4 Professor Per Fibæk Laursen

5 Hvad vi ved om lærerrolle:
Personlige kompetencer, autenticitet, er et vigtigt aspekt God undervisning er dialogisk – en god lærer er en overbevisende dialogpartner Inkluderende skole er afhængig af lærere, der ’kan’ og ’vil’ alle elever Vordende lærere oplever ’det personlige og relationelle’ som det sværeste ved lærerarbejdet ’Værktøjer’ og metoder er nødvendige også for at lære dialogisk undervisning.

6 Hvad vi håber at få svar på de kommende år:
Hvordan praktisere effektiv dialogisk klasse-ledelse i danske skoler? Hvordan kan lærere bidrage til at gøre skole og uddannelse attraktive for ’ikke-boglige’ unge? Hvordan slå bro over teori/praksis-kløften for vordende og nye lærere?

7 Professor Jens Rasmussen

8 European Master for European Teacher Training
Otte europæiske universiteter Cypern, Danmark, Estland, Frankrig, Italien, Polen, Ungarn, Østrig Komparativt studie vedrørende mobilitet Fælles certificering af læreruddannelse

9 DPU og EVA i samarbejde med
Åbo Akademi, Islands Universitet, Universitetet i Agder, Umeå Universitet Komparativt studie af nordiske læreruddannelser I relation til følgende udfordringer Bologna-proces Styrkelse af faglighed Øget diversitet Standard/test-baserede læreplaner Evidensbaseret praksis

10 Ekspert i Undervisning
Udvikling af bedre modeller for sammenhængen mellem teori og praksis i læreruddannelsen Udvikling af ny og bedre viden om de vanskeligheder, der skal overvindes, for at bedre modeller kan tages i anvendelse Styrkelse af efteruddannelse for undervisere på læreruddannelsen og praktiklærere.

11 Fremtidige projekter: ønskeliste
Surveystudie: Lærere og elever i 9. klasse Analyse af lærerkvalifikationers effekt på elevers faglige udbytte og karriere i ungdomsuddannelse (95%-målsætning) Strategisk forskningsråd - Uddannelse og Kompetenceudvikling Surveystudie: Alle grundskolens parter Elever, lærere, skoleledelse, skoleejere, forældre Viden om hvad der rent faktisk sker i skolen DPU gennemfører pt. sådan undersøgelse i Norge Empirisk funderet teori om grundskolen år 2010

12 Lektor Jan Mejding

13 Internationale komparative studier
Siden 1990’erne har internationale komparative studier spillet en rolle i uddannelsessystemet: IEA-RL 1994 TIMSS 1995 Nordlæs 1996.

14 DPU og internationale studier
Forskere på DPU har stor erfaring med internationale undersøgelser: Civic Education Study - CivED study 1994—2002 Jens Bruun, Jens Johansen, Peter Allerup TIMSS 2003 & 2007 Peter Weng, Peter Allerup, Lena Lindenskov SITES 2006 Second Information on Technology in Education Study Inge Bryderup, Anne Larson, Ulf Brinkkjær PIRLS 2006 Jan Mejding, Louise Rønberg PISA 2000 – 2003 – 2006 (med AKF & SFI Survey) Annemarie Møller Andersen, Elisabeth Arnbak, Niels Egelund, Lena Lindenskov, Jan Mejding, Helene Sørensen, Peter Weng.

15 Forskningsenheden for internationale komparative studier
Forskningsenheden skal være: Et rum for udveksling af erfaringer mellem forskere Med til at opbygge kompetence i håndtering og analyse af de store datatunge studier – en særlig systematik og metode Initiativtager til opfølgende studier og sekundær analyser af allerede indhentede data – bl.a. gennem etablering af ph.d.-projekter inden for forskningsfeltet Kommende internationale studier i DPU regi: PIRLS 2011, TIMSS 2011, PISA 2009 – 2012 – 2015, ICCS 2009 (International Civic and Citizenship Education Study), PIAC.


Download ppt "Center for Grundskoleforskning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google