Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erik Arendal Konsulent

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erik Arendal Konsulent"— Præsentationens transcript:

1 Erik Arendal Konsulent
P.P. Ørumsgade 11, bygning 3, 8000 Århus C, tlf

2 Hjælpemiddelinstituttet - fra barrierer til muligheder
Artikelbasen, HIT, hjælpemidlet og T&H Udgivelser – bl.a. IT rygsæk til ordblinde HMI 2003 Fås nu kun som tekstbog på CD Hjælpemidler til mennesker med ordblindhed HMI, september 2006 Temadage og konferencer Ordblinde og IT / Næste gang 3-4 / Teknologi til ordblinde i erhverv 26/ Kurser, foredrag, Projekter – Ordblindeefteskoler, ”Det går bedre med” @lfatec, PC-læsning NILS – Nordisk DVD

3 Teknologiske hjælpemidler til ordblinde
Muligheder og inspiration Introduktion Hvad er læsning ICF Projekter: NILS og PC-Læsning Teknologiske hjælpemidler Evt Case-eksempler fra bogen ”IT-hjælpemidler til mennesker med ordblindhed” Hvis og så meget vi når?

4 Læsning = Afkodning X Forståelse
Definition af læsning Læsning = Afkodning X Forståelse Læsning er at forstå indholdet af en skreven tekst (Læseprofessor Carsten Elbro) Altså læring og videnstilegnelse Afkodning med: Øjne – SE Fingre FØLE (punktskrift) Ører – LYTTE Forståelse en forudsætning

5 ICF- INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND
Aktivitet Krop Omgivelser Person Deltagelse Helbredstilstand

6 ICF og ordblinde Hvor er fokus ? ICF har begge sider med
Krop og ”helbredelse” Færdigheden læsning - træning Læsetest (fx PISA), dansk læseforskning Carsten Elbro i Audiologopædi nr. 4/2008 (oktober) FVU (voksne) Deltagelse Teknologiske hjælpemidler Om PC-læsning i Audiologopædi nr. 3/2008 (juni) Tilgængelige digitale tekster FN Handicapkonvention Inklusion Teknologi til ordblinde i erhverv Konference i Kolding d. 26 november 2008 Hjælpemidler til mennesker med ordblindhed Bog fra Hjælpemiddelinstituttet Masteropgaver af Erik Arendal Ordblindes muligheder i it-samfundet Voksne ordblindes læring ved anvendelse af it-hjælpemidler

7 Deltagelse med it-hjælpemidler
Projekt NILS – Nordisk Informations DVD Også på Internettet 2 danske interview Kent Kajhøj – Ordblind Olieboreplatformarbejder Charlotte Jensen – Ordblind folkeskolelærer Svenske (og nordiske) erfaringer Dan Alberyd m.fl PC-Læsning For arbejdsmarkedsstyrelsen Projekt med voksne ordblinde Nyudviklede PC-læsetest Foreløbige resultater beskrevet Artikel i Audiologopædi juni 2008

8 PC-læsning Tekstlæsning uden og med computeroplæsnming

9 IT-hjælpemidler med computer
Læsestøtte Oplæsning Digitale tekster Skrivestøtte Stavekontroller Ordforslag Talegenkendelse

10 Tekst Tale Oplæsning af tekst Indtaling af tekst - talegenkendelse
Digitaliseret tale Per (CD-ord 6), Anders og Lis (Skrivestøtte) Danske syntetiske stemmer: Poul, Carsten, Bennedicte, Nanna, Mette og Sara (Nyeste dansk stemme) Oplæsning af digitale tekster (tekster på skærmen) Tekstbehandling, , Internet, e-bøger m.m. Forudsætter at teksten er i et tilgængeligt elektronisk format Indtaling af tekst - talegenkendelse TV-tekstning for døve/hørehæmmede /digital TV Dictus – standardprogram til Windows Demo af dansk talesyntese på

11 Læse- og skrivestøtte Programeksempler til computer: Tekstgenkendelse
CD-ORD Fx folkeskole (mange brugere) Vital/Vise Ord - Fx uddannelse (en bruger) Andre: Skrivestøtte og Iris Ordbank Gratis Internetservice RoboBraille – en gratis mp3 fil af et tekst – send et Worddokument til: Tekstgenkendelse OmniPage, FineReader, Vitex Skannerpen Eks C-pen 20 Talegenkendelse - Dictus

12 Digitale tekster Hvem har ansvaret
Indskanning Hele bøger - kopimaskine og OCR program Færre sider - bordskanner og OCR program Få linier - skannerpen Internet Manualer, vejledninger, produktinformationer aviser m.m. Virksomheden Intranet, mail, ALT intern kommunikation DBB/E17 Erhvervsservice, lydbøger, digitale bøger og tekster

13 GPS – fx TomTom Navigator med dansk tale

14 Mobiltelefon Med tale til oplæsning af: Indbygget diktafon
Menuer, kalender, Tekster på hukommenseskort SMS og med instruktioner, adresser m.m. Indbygget diktafon Optage samtaler Adresse, telefonnumre Indbyttet GPS

15 Mobil oplæseudstyr/kameratelefon
Tag et billede af teksten Tryk på knappen, Vent et øjeblik Lyt i din øresnegl (hvis den har genkendt teksten rigtig) Motto Captura Knfb Reader - snart på dansk

16 Optage/afspilleudstyr for lyd
beskeder Arbejdsopgaver Notater Materialeforbrug - (håndværker) Aftaler med kunder Evt. sekretærhjælp til renskrivning af det indtalte Afspille Indlæste beskeder Lydbøger Lydfiler med syntetisk tale Dolphin Vital, WordRead Plus RoboBraille MP3 afspiller/optager Diasonic 18 timer

17 Hvor er fokus - og hvor ligger ansvaret
FN-handicapkonvention og ICF Fra læsevanskelighed til læsning Test / individuelt læseproblem Lære at læse ”selv” Løsning af læseudfordring på arbejdet Læsning for tilegnelse af information med teknologiske hjælpemidler Fra it-rygsæk mod ”mindre enheder” Standard bærbar computerløsning PDA, mobiltlf, diktafon m.m. (konkret problem) Fra individ mod fælles ansvar Den ordblindes problem (med UV og IT) Virksomheden og tilretning af arbejdspladsen

18 Eksempler fra bogen: Hjælpemidler til mennesker med ordblindhed:
Bogen kan bestilles hos Hjælpemiddelinstituttet: Simon 14 år, Folkeskole Peter 19 år, Erhvervsskole (tømrer) Mette, Lærerstuderende Morten, Landbrugsmedhjælper Hans, Selvstændig vognmand Jørgen, VVS-tekniker

19 Simon 14 år, Folkeskole Bærbar computer med oplæsning og ordforslag
Skanner og tekstgenkendelse Skannerpen Mobiltelefon med syntetisk tale Skole: Samme oplæsning og ordforslag Kopimaskine til indskanning

20 Peter 19 år, Erhvervsskole (tømrer)
Bærbar computer med oplæsning Ordforslag med fagord Skanner og tekstgenkendelse Skannerpen med engelsk oversættelse Lydbøger fra SU-styrelsen Mobiltelefon med diktafon

21 Mette, Lærerstuderende
Bærbar computer med oplæsning og ordforslag Skanner med arkføder og tekstgenkendelse Skannerpen Indskannede tekster fra SU-styrelsen Sekretærbistand og studiestøtte Digital diktafon med trådløs modtager Mobiltelefon med syntetisk tale Seminariet Kopimaskine og sekretærhjælp

22 Morten, Landbrugsmedhjælper
Bærbar computer med oplæsning Mobiltelefon med syntetisk tale Planlægningsprogram til PC, sender SMS til mobiltelefon. Læseapparat til ”labels” og RFID Mp3 afspiller med diktafon

23 Hans, selvstændig vognmand
Bærbar computer med oplæsning Internetadgang via mobiltelefon Ordforslag med særlige ord Skanner med arkføder og tekstgenkendelse Mobiltelefon med diktafon Navigator

24 Jørgen, VVS-tekniker Bærbar computer med oplæsning
Skanner og tekstgenkendelse Diktafon Digital kamera


Download ppt "Erik Arendal Konsulent"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google