Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kompetencecenter for læsning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kompetencecenter for læsning"— Præsentationens transcript:

1 Kompetencecenter for læsning
Kursus for lærere

2 Elever i ordblindevanskeligheder
Skal have adgang til alderssvarende tekster. Dette kan ske ved at benytte f. eks. disse: E17/Nota. (Materialebasens bøger er blevet overflyttet til E17) Forskellige undervisningssider på nettet som f.eks. Indscanne tekster Lydbøger Skal lære de it-kvalificerende hjælpemidler. CD-ord Adobe Reader

3 CD-ord 8.1 Udviklet af Mikroværkstedet. Kan downloades fra:
Ordforslag Danske og engelske stemmer Ordbogsværktøj Scannerprogram med OCR-behandling

4 Ordbogsværktøjet Ordbogsværktøjet kan anvendes som betydnings- og retskrivningsordbog. Ordbogsværktøjet giver brugeren redskaber til at vurdere og forstå ord ud fra deres betydning og grammatik - ordklasse, grundform og bøjning. Ordbogen til dansk indeholder mere end grundformer med tilhørende bøjninger. Der kan ikke alene slås op fra ords grundform, men også fra et meget stort antal bøjningsformer.

5 Ordbogsværktøjet skole Information
Ordklasse Navneord (Substantiv)  Køn Fælleskøn | n-ord (Utrum) __________________________________________________ Bøjning Skole Skolen Skoler Skolerne  Betydning institution hvor der gives undervisning (for børn og unge)

6 CD-ord: Stave svære ord
Slå ordlisten til Skriv så mange af de første bogstaver som muligt Indsæt * (trunkering) Skriv mindst et af de sidste bogstaver. Hvis man er sikker på, hvad ordet slutter med indsættes# Derved finder CD-ord hurtigere frem til det ønskede ord.

7 Ordbøger i CD-ord Kan skifte mellem danske og engelske ordbøger.
Kan downloade fagordbøger fra: Kan opbygge egne ordbøger i CD-ord. Gå ind under værktøjer på bjælken. Vælg ordforslag og derefter ordbøger. Ordbogen opbygges ved at importere tekster fra nettet eller indscannede bøger. Se videoen:

8 Indscanning Cd-ord Menuen SkanRead > Skan > Skan og åbn som PDF
__________________________________________ I ruden, der kommer frem, sættes der flueben ved dansk, vælges 300 dpi og grå. PDF-layout skal være : Billede over tekst. Scan teksten. Svar ja, hvis flere sider skal scannes. Når man svarer nej begynder der en OCR-behandling. Gem dokumentet. ___________________________________________ Brug kopimaskinen, hvis det er større dokumenter. Se vejledning. (Autostore)

9 Skriveskabeloner Elevintra Boganmeldelse
Faglig læsning: Tip en tekst, Gæt et ord. Multiple-choice Bogkassen Margit Gade: (Adgang fra kompetencecenterets hjemmeside)

10 E17 - Nota www.e17.dk Lydbøger Lydbøger med tekst
Hvad er Nota? Nota er et landsdækkende bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og bøger på punktskrift til mennesker, der ikke læser almindelig trykt tekst. Materialebasens materialer er blevet overflyttet til e17 Lydbøger Lydbøger med tekst Undervisningsbøger i PDF E-bøger Hvordan bliver eleven meldt ind på Nota? Ved at udfylde indmeldelsespapirerne og sende dem til Nota Blanket findes på hjemmesiden. Skal underskrives af forældre og læsevejleder (evt. PPR)

11 National test Eleven må bruge CD-ord, hvis han/hun anvender det i dagligdagen. Det vigtigste er indholdsforståelsen. Afprøv det med demotestene. Koldby skoles hjemmeside: Kompetencecenter: Fakta om de nationale test. Elever med læsevanskeligheder Elever med ADHD og autisme. Elever med høretab. Generelle indlæringsvanskeligheder Svagsynede elever

12 Afgangsprøve Skolens leder skal tilbyde en særlig tilrettelæggelse
af folkeskolens afsluttende prøver for elever, der har et særligt behov. Den særlige tilrettelæggelse kan vedrøre prøvernes form og rammer, herunder brug af hjælpemidler og tildeling af ekstra tid. Forarbejdet til fravigelserne vil i de fleste tilfælde begynde flere år tidligere i skoleforløbet, hvor lærerne sammen med eleven og forældrene vurderer, på hvilken måde der kan kompenseres for elevens særlige vanskeligheder i forhold til undervisningen.

13 Afgangsprøven Lær alle elever, at bruge ordbogsværktøjet.
Lad elever med læse/skrivevanskeligheder afprøve CD-rom til læseprøve, stil, matematik m.v. Afprøv med forlænget tid.

14 Kompetencecenter for læsning
Er på Koldby skole Længerevarende kurser for elever, der går i 4. klasse. Kurserne foregår på Koldby skole. To-dages kurser for elever i 6. og 8. klasse rundt på skolerne. Kurser/rådgivning for lærere/ledere/forældre. Hjemmeside til Kompetencecenteret findes ved at gå ind på Koldby skoles hjemmeside. Tlf.: Skolen: Kompetencecenter: Mail:


Download ppt "Kompetencecenter for læsning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google