Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsskolen Valgfri specialefag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsskolen Valgfri specialefag"— Præsentationens transcript:

1 UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsskolen Valgfri specialefag
mhtconsult © mangfoldighed og medborgerskab UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsskolen Valgfri specialefag Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Kompendium 5 9. juni 2011 Kursusledere: Sofie Valbjørn

2 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen
Program for femte kursusdag Kl Opsamling på gårdsdagens øvelse og det samlede kursusprogram Kl – Kursustema C) fortsat Mangfoldighed som rummelig og individuel behovsorientering – hvordan griber vi det an? ● Introduktion til personametoden Kl ● Gruppeopgave om ’det gode hospitalsophold’ Kl Fortsat gruppearbejde Kl – Fortsat gruppe gruppearbejde Kl Fremlæggelse af gruppearbejde Kl Evaluering og udarbejdelse af mindmaps Kl – Evaluering og udarbejdelse af mindmaps 2) mhtconsult© 9. juni 2011

3 At arbejde med persona-metoden hvorfor?
Persona-metoden er kendt inden for marketing, fordi den er velegnet til at skabe mere sammensatte, nuancerede og realitetsbetonede billeder af konkrete målgrupper ud fra både generelle og individuelle kendetræk. Persona-metoden beskriver personscenarier - realistiske livssituationer, arbejds- og uddannelsesprofiler, drømme, motivationsfaktorer, forudsætninger, mål, forventninger, krav og behov. Persona-metoden kan hjælpe til at styrke indlevelsen i forskellige målgruppers ydelsesbehov, erkendte såvel som uerkendte. Persona-metoden kan også skærpe blikket for det uudnyttede potentiale, forstået som målgruppernes ikke-erkendte ydelsesbehov. 3) mhtconsult© 9. juni 2011

4 At skabe personas – en arbejdsskabelon
Patientens personlige og kulturelle baggrund – nationalitet, alder, familieforhold, økonomi, tro, sprogligt niveau osv. Patientens sundhedsmæssige situation og historik – årsag til indlæggelse, generelle sundhedstilstand, tidligere helbredsproblemer, nuværende og tidligere sundhedsfremmene tiltag, følelser for egen situation og indlæggelse Jeres bedste svar på patientens erkendte og uerkendte behov under og efter indlæggelsen. Patientens selvvurderede helbred og situation – helbredsmæssig tiltand,sygdomsidentitet, motiveret for helbredelse, opgivende osv. Udfordringer i forbindelse med indlæggelsen – kulturelt eller religiøst betingede forhold, der kalder på særlige hensyn eller skaber dilemmaer og/eller konflikter Hvilke interkulturelle kompetencer kan være relevante i forhold til at skabe et godt hospitalsophold for patienten? 4 mhtconsult© 9. juni 2011

5 Hjælpespørgsmål til udarbejdelse af persona
Personlig og kulturel baggrund Hvor kommer patienten fra – hvor længe har hun/han boet i Danmark, og hvad er årsagen til at hun/han er kommet hertil? Hvor gammel er hun/han? Er hun/han gift og har børn? Hvordan er hendes/hans øvrige netværk i Danmark? – hvilken rolle spiller de under indlæggelsen? Har hun han en tro – og hvilken rolle spiller den for hende/ham? Hvordan er hun/han forsørget – har hun arbejde, uddannelse? Førtidspension, kontanthjælp? Patientens sundhedsmæssige situation og historik og forhold til sundhedsvæsenet Hvad fejler hun/han? – Er der en diagnose? Er det første gang hun/han er indlagt for dette? Har hun/han andre helbredsmæssige problemer end, det hun/han er indlagt for? Fysisk, psykisk, PTSD mm. Hvordan er hendes/hans historik i forhold til sundhedsvæsenet? Første indlæggelse, Ofte indlagt, uafklaret sygdomsforløb mm. Hvordan er hendes/hans overordnede sundhedstilstand – overvægt, motion, rygning, alkohol, psykiske tilstand mm. Hvordan forholder patienten sig til indlæggelsen – er hun tryg, angst, mistroisk osv. Hvad skyldes disse følelser? Patientens selvvurderede helbred og situation Hvordan ser patienten sin egen situation – er hun/han bekendt med den, hvorfor evt. ikke? Er hun/han en fighter, der tror på, at det nok skal gå godt eller har hun/han opgivet, måske endda indlejret i en sygdomsidentitet? Udfordringer i forbindelse med indlæggelsen Er det sproglige barrierer? Stiller patienten krav, I ikke kan imødekomme, eller forstår hun/han ikke hvordan det danske sundhedsvæsen fungerer? Er det pårørende, der blander sig i plejen eller forventer ting, I ikke kan imødekomme? Er det forholdet til de øvrige patienter, der er kilde til frustrationer eller skaber dilemmaer for jer som plejepersonale? 5) mhtconsult© 9. juni 2011

6 Temaer i arbejdet med personaen
Temaerne i skal omkring er: Hvordan skaber vi en god hospitalsoplevelse for patienten? - Hvilke interkulturelle kompetencer kan vi bruge, og hvordan? 2) Hvilke udfordringer kan der opstå i mødet med hospitalsvæsenet – og hvordan kan vi løse/imødekomme dem? 3) Hvilke sundhedsfremmende og forebyggende tiltag kan vi anbefale, og hvordan får vi vores persona til at efterleve dem? 6) mhtconsult© 9. juni 2011

7 Eksempel på persona - Ahmed
Personligt og socialt: 33 år. Irakisk flygtning. Kom til DK i 1994 som uledsaget flygtningebarn. Gift med Suleima, som familien kendte i Irak, og som er hentet herop til brylluppet for 6 år siden. Hun er kontanthjælpsmodtager, taler dårligt dansk, har brugt det meste af tiden i Danmark på barsel og er nu højgravid med tvillinger. De har i forvejen 3 børn. Ahmed ønsker, at både hans familie skal blive gode danskere. Har mistet begge sine forældre og 2 brødre i Irak, hans storesøster bor i Sverige med sin familie. Han er på SU og får desuden økonomisk støtte af kommunen til transport og bøger.   Arbejds- og faglige kompetencer: Lærerstuderende, arbejder i sin fritid på et pizzaria. Meget engageret, energisk og empatisk. Taler godt dansk. Helbred: Skal tage 2. år af sin uddannelse om pga. for meget (syge) fravær. Han lider af voldsom migræne, har søvnproblemer og voldsomme mareridt om natten. Ved ikke om han kan arbejde som lærer pga. støjniveuaet og migrænen, men ønsker at lære børn og unge om demokrati, krig og fred – men føler, at det kræver mere overskud af ham, end han har. Han passer både læge- og tandlægeaftaler for hele familien, men har svært ved at få det hele til at løbe rundt økonomisk, så han nedprioriterer oftest sig selv. Han har tæt kontakt til sin kones sagsbehandler i kommunen, og han ville ønske, at der også var nogen, der kunne hjælpe ham mere – men han ved ikke, hvem det skulle være og hvor han skal henvende sig. Selvvurderet situation: Vil gerne blive rask og få det bedre, så han kan bidrage til det danske samfund og hjælpe de unge. Han ønsker også at være et godt eksempel for sine børn, og det er en stor motivation for ham. 7) mhtconsult© 9. juni 2011

8 Eksempel på hjælpespørgsmål i forhold til temaer
2) Veje ud af fattigdom Hvad kan der gøres for, at Ahmed gennemfører en uddannelse, som han ønsker? Hvad kan der gøres for, at han efterfølgende kan varetage et job, som passer til hans kompetencer og hans person? (Hvad kan det offentlige gøre? Hvad kan erhvervslivet gøre? Er der andre eller andet, der skal på banen?) 3) Sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Hvad ville I gøre for, at Ahmed fik det bedre i sit liv og fik mere overskud og glæde? Hvilke samarbejdsrelationer mener I, med fordel kunne etableres, for at hjælpe Ahmed? Hvilken rollefordeling skulle der være mellem aktørerne? 4) Fastholdelse i sundhedsfremmende initiativer Hvad ville I gøre for at sikre, at Ahmed og hans familie blev fastholdt i sundhedsfremmende initiativer, selvom deres økonomiske råderum er lille? 5) Udfordringer i mødet med det offentlige Hvordan ville I sikre, at Ahmed fik mere hjælp i sin hverdag? Hvem skulle ’tage sig’ af ham? 8) mhtconsult© 9. juni 2011

9 Persona-metoden skridt for skridt i første runde - udviklingsrunden
Start udviklingsrunden med en grupperunde, hvor hvert gruppemedlem får lejlighed til at pege på mulige personas, Fordel dem i henholdsvis A) en velkendt patientprofil og B) en ny eller helt uafprøvet patientprofil. I skal ikke argumentere for valget eller gå ind i en nærmere beskrivelse af de udvalgte patientprofiler. Skriv stikord til de nævnte patientprofiler på en A) og B) planche a´la ”ukrainsk sygeplejerske” eller ”afghansk kvinde på integrationsydelse” mv. Det er i orden, at flere gruppemedlemmer vil pege på samme brugerprofil. Vurdér patientprofilerne under de to grupper og udvælg den A) patientprofil og B) patientprofil, som I gerne i første omgang vil arbejde videre med i gruppen. Skab nu personas ud fra jeres patientprofiler og ud fra personas-skabelonens 6 felter. 9) mhtconsult© 9. juni 2011

10 Persona-metoden skridt for skridt i anden runde – arbejdet med temaerne
Tag nu fat på temaerne og drøft, hvilke begreber, som vi har været omkring i løbet af kurset, der er relevante i forhold til jeres persona og de udfordringer/barrier/særlige behov mm., der gøre sig gældende i en indlæggelses situation. Opstil evt. nogle hjælpespørgsmål, der er relevante i forhold til jeres persona, så I har nogle retningslinjer at arbejde videre med i forhold til temaerne. Når I har afdækket, hvad der er på spil for jeres persona, kan I tage fat på arbejdet med interkulturelle kompetencer – hvilke situationer er særligt følsomme, og hvordan tager I forholdsregler eller kommer omkring barrierne til patientens bedste? – Hvordan håndterer I det første møde med patienten, hvad gør i undervejs i forløbet, hvordan tilgodeser I de pårørende, hvordan tilgodeser I de andre patienter osv. Skriv stikord til udfordringer og forslag til handlingsplaner på plancher klar til fremlæggelse. 10) mhtconsult© 9. juni 2011


Download ppt "UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsskolen Valgfri specialefag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google