Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvor skal jobbene komme fra? Morgenforedarg den 5.12.2011 Niels Westergård-Nielsen, Institut for Økonomi Aarhus Universitet 04/12/11NWN, AU1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvor skal jobbene komme fra? Morgenforedarg den 5.12.2011 Niels Westergård-Nielsen, Institut for Økonomi Aarhus Universitet 04/12/11NWN, AU1."— Præsentationens transcript:

1 Hvor skal jobbene komme fra? Morgenforedarg den 5.12.2011 Niels Westergård-Nielsen, Institut for Økonomi Aarhus Universitet nwn@asb.dk 04/12/11NWN, AU1

2 oversigt • Jobnedlæggelser og –oprettelser over konjunkturerne – Hvordan er det i andre lande? • Hvor skabes jobbene? • De nystartede virksomheders overlevelse • Perspektiver og muligheder 04/12/11NWN, AU2

3 Tab af job under krisen Ikke nyt, at der tabes job under en krise Hvad er der sket under de foregående konjunkturtilbageslag? 04/12/11NWN, AU3 Kilde: Statistikbanken, DST

4 Årlig ændring i private job 04/12/11NWN, AU4

5 Ændringer i private job mellem høj- og lavkonjunkturer 04/12/11NWN, AU5

6 Antal Private job fordelt på sektorer 04/12/11NWN, AU6

7 Ændring i private job i høj- og lavkonjunkturer 04/12/11NWN, AU7

8 04/12/11NWN, AU8 Geografisk fordeling af job

9 Kommuner med vækst i antal ansatte i industrien 04/12/11NWN, AU9

10 Delresultater 1 • Tilbageslag reducerer jobs • Efterfølgende opgang genskaber job i servicesektoren men i tiltagende grad ikke i industrien • Industrijob øges i jyske kommuner, som herved bliver mere udsatte i næste krise • Det har bidraget til at flytte industrijob fra Kbhvn og dele af Sjælland vestpå • Her erstattes industrijob af servicesektorjob • Industrijob var koncentreret i de jyske kommuner forud for krisen 04/12/11NWN, AU10

11 Industriens situation: Er den anderledes i andre (euro)-lande? OECD stat 04/12/11NWN, AU11

12 Lønudviklingen siden 2001 for eurolande OECD-Stat 04/12/11NWN, AU12

13 Delresultater 2 • Industriens beskæftigelse gået tilbage mange steder, men DK er blandt de hårdest ramte • Lønudviklingen i DK har været den højeste • Lex Germania (en konsekvens af euro samarbejdet): hvis DK skal levere til det tyske marked/underleverandør/konkurrere skal vore lønninger ikke stige mere end de tyske! • Alternativt: DK virksomheder skal finde en niche udenfor • Eller vi skal være mere produktive end tyskerne 04/12/11NWN, AU13

14 Hvorfor er Tyskland så tilbageholdende med lønstigninger? • Minimumslønninger er faldet i Tyskland • Afsmitning på andre lønninger • Fagforeningerne har ikke kunnet stå imod presset fra ny arbejdskraft fra Øst. • Priserne er kun steget moderat, så reallønnen har været sikret for en del af arbejderne • I DK har fagforeninger derimod været i stand til at holde en del af konkurrencen fra de nye medlemslande ude. – Danske og tyske virksomheder har købt arbejdskraften i Tyskland/købt mellemprodukter i Tyskland. Skete uden at man fik øje på det. 04/12/11NWN, AU14

15 Delresultater 2 fortsat • Men store kendte danske virksomheder klarer sig rimeligt? – (Jeg tror) De outsourcer en del af deres produktion fra danske underleverandører til Tyskland og nabolande i øst, så de kan beholde deres konkurrenceevne • de virksomheder, der bliver ramt: – Mindre til mellemstore virksomheder, der lever af at producere mellemprodukter, og som derfor er konkurrenceudsatte. • Kina og Kina lige syd for grænsen 04/12/11NWN, AU15

16 Hvem skaber jobbene? • Beskæftigelsesvækst for alle private virksomheder De store, de mellemstore, de små virksomheder? Eller de nye eller de gamle? Hvem har faktisk gjort det? De nye virksomheder startes som små virksomheder – ikke overaskende 04/12/11NWN, AU16

17 Delresultater 3 • Statistisk analyse af hvilke faktorer, der forklarer jobvækst bedst: – De unge virksomheder skaber jobbene, – De ældre nedlægger dem – Størrelse er ikke en god forklaring, men det er et faktum, at nye virksomheder starter som små – Meget stor tabsrate for nye virksomheder 04/12/11NWN, AU17

18 Netto beskæftigelsesvækst for overlevende firmaer 04/12/11NWN, AU18

19 Jobnedlæggelser som følge af nedlæggelse af firma afhængig af alder Unge firmaer har en meget større risiko for at blive nedlagt At kontrollere for størrelse spiller ikke nogen rolle 04/12/11NWN, AU19

20 Jobskabelse og – nedlæggelser og firmaalder Jobskabelse, nye og ekspanderende virksomheder Jobnedlæggelse, lukkede og indskrænkende firmaer 04/12/11NWN, AU20

21 Er væksten særlig stor inden for visse industrier, når vi tager hensyn til alder og størrelse samt uddannelse? Pick the winner strategier, kan de bruges? 04/12/11NWN, AU21

22 Delresultater 4 • Jobvækst kommer fra mange faktorer, men den mest entydige er fra nystartede virksomheder • Alder er meget vigtigere end størrelse! • Tabsraten for beskæftigelse i nye virksomheder er høj • Så problemet er deres overlevelse 04/12/11NWN, AU22

23 Nye virksomheders andel af jobvækst over konjunkturerne 04/12/11NWN, AU23

24 Hvor længe overlever en ny virksomhed, service sektor 04/12/11NWN, AU24

25 Hvor længe overlever en ny virksomhed inden for industrien? 04/12/11NWN, AU25

26 Hvor store bliver de nye firmaer? Kun meget få bliver store inden for 10 år 04/12/11NWN, AU26

27 Overlevelse og størrelse inden for brancher 04/12/11NWN, AU27

28 Delresultater 5 • Kun 3% af de overlevende firmaer ved 10års overlevelse har mere end 20 ansatte. • Vækst i antal ansatte er meget langsom med IT og forretningsservice som en undtagelkse sammen med udlejning. • Lille sammenhæng mellem beskæftigelsesvækst og overlevelse. • Industrien: Undtagelsen synes at være inden for minedrift og post og tele, hvor der er mneget få firmaer der overlever, men relativt mange vokser til mere end 10 ansatte. Firmaerne enten vokser eller dør • Servicesektoren er anderledes: En større del overlever og men meget færre vokser til mere end 10 ansatte. Firmaerne stagnerer og overlever 04/12/11NWN, AU28

29 Konklusioner • Job nedlægges i hvert tilbageslag, – servicesektoren genskaber hurtigt, mens industrien ikke kan • Dette har været mest udtalt i Kbhvn og en del af Sjælland – Vestdanmark har overtaget industrijobbene – Vestdanmark er formentlig også hårdest ramt nu • Job i industrien nedlægges også i vore nabolande, men mindst i Tyskland • Tysklands lønstigninger er 20pctpoints mindre end DK’s siden €, så virksomheder i andre lande er påført en voldsom konkurrence fra Tyskland 04/12/11NWN, AU29

30 Konklusioner 2 • Jobvækst kommer mest entydigt fra nystartede virksomheder • Spørgsmålene er – Oprettes der nok nye virksomheder? – Overlever der nok? – Og skabes de indenfor de områder, hvor produktiviteten er højest? • Vi finder: – inden for industrien overlever firmaerne, hvis de vokser – Inden for service: stagnation med under 10, men overlevelse • Men totalt er der for få virksomheder, der skaber vækst • Og de skabes inden for områder, hvor produktiviteten ikke udvikler sig meget. 04/12/11NWN, AU30

31 Perspektiver og muligheder • Den store lønforskel til Tyskland: – Nødvendigt med en relativ lønnedgang i DK • Vi ved, at mange må acceptere næsten 25% lavere løn, når de skal have et nyt job efter fyring • Vigtigt at man erkender det hurtigt og ikke hænger fast i understøttelse • Vi mangler at finde ud af hvad decentraliseringen af løndannelsen betyder • Skattereform kunne få stor betydning her • Nødvendigt med virksomhedsejere, der kan se, at de skal i gang igen og har midler til det: – Finansiering – banker – (tror det) – Gode ideer – nogle af dem kommer fra folk med en videregående udd. 04/12/11NWN, AU31

32 Perspektiver og muligheder 2 • Nystart af virksomheder – Rammebetingelser: skat, bureaukrati omkring start af virksomhed, ansættelse af personale – uddannelse, støttemuligheder til at ansætte folk med videregående uddannelse – Finansieringsmuligheder afgørende – bankerne har ikke kunnet levere, kan de det i fremtiden? 04/12/11NWN, AU32

33 Kilder • Hvor ingen kilde er angivet: – Anders Hoffmann, Rikke Ibsen, Dorte Høeg Koch and Niels Westergård-Nielsen: Stagnation or Survival– the life and death of new firms. Kommer snart på hjemmeside for CCP.AU.DK. – Ibsen, R. og Niels Westergård-Nielsen: regional jobskabelse i Danmark, 1980-2007. Arbejdspapir, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, se hjemmeside for CCP – Ibsen, R. og Niels Westergård-Nielsen: Job creation by firms in Denmark, working paper, IZA, Bonn, 2011. – Hjemmeside for CCP: http://www.asb.dk/forskning/forskningscentreoggrupper/forskningscentre/ccpcenterfor corporateperformance/ Hjemmeside for CCP: http://www.asb.dk/forskning/forskningscentreoggrupper/forskningscentre/ccpcenterfor corporateperformance/ 04/12/11NWN, AU33


Download ppt "Hvor skal jobbene komme fra? Morgenforedarg den 5.12.2011 Niels Westergård-Nielsen, Institut for Økonomi Aarhus Universitet 04/12/11NWN, AU1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google