Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

IT og Samfundet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "IT og Samfundet."— Præsentationens transcript:

1 IT og Samfundet

2 RHS – Informationsteknologi
Vi flytter os…igen RHS – Informationsteknologi

3 RHS – Informationsteknologi
IT gør verden mindre… …og er det godt? Om vi kan lide det eller ej, er IT en meget stærk drivkraft i globaliseringen Også andre drivkræfter Politisk: Større vilje til handel og udveksling af arbejdskraft på tværs af græser Kulturelt: Større international ”bevidsthed” og accept hos den enkelte – men skyldes det ikke også IT? RHS – Informationsteknologi

4 RHS – Informationsteknologi
IT og globalisering Hvordan medvirker IT til globalisering? Adgang til viden: Kun de allestærkeste regimer kan stadig inddæmme deres befolkninger i forhold til viden om omverdenen Hjernen som arbejdsredskab: Mange moderne jobs kræver kun intellektet som arbejdsredskab; disse jobs kan ret let flyttes rundt i verden Elektronisk handel: Vi kan nemt købe varer overalt på Jorden via Internettet – og ydermere er en del af disse varer selv elektroniske Investeringer: Nemt via Internettet – kapital flyder frit RHS – Informationsteknologi

5 IT og globalisering IT er en stærk drivkraft for globalisering… så skal Danmark satse på IT for at stå stærkere i den globale konkurrence? HØRT! Danmark skal være en af verdens førende IT-nationer… 2004 Arj, det det computer-noget er vold-kedeligt… RHS – Informationsteknologi

6 IT og globalisering …og hvis vi beslutter det, hvordan udfører og fastholder vi det så i praksis? Danmark skal være en af verdens førende nationer indenfor...øhm… vedvarende energi HØRT! 2009 Arj, nu har jeg lige læst til datalog, din klovn!! RHS – Informationsteknologi

7 RHS – Informationsteknologi
Vi elsker IT…? Efter 2004: stærkt faldende Efter 2004: stagnerende RHS – Informationsteknologi

8 Vi elsker naturvidenskab…?
RHS – Informationsteknologi

9 RHS – Informationsteknologi
Hvem er vores idoler…? Caroline Søeborg Ohlsen Født 1968 bachelor i Informationsvidenskab MBA Handelsskolen Stifter af MouseHouse 1992 Medstifter af Space Invaders uddannelsen 1993 Firma opkøbt i 1999 af større svensk firma -> RIG… Vinder af Alt for Damernes kvindepris 2002 Nu bestyrelsesmedlem i COOP Danmark RHS – Informationsteknologi

10 RHS – Informationsteknologi
Mulighederne Den veludbyggede IT-infrastruktur gør det nemt at arbejde på tværs af grænser Vi kan outsource opgaver til udlandet, hvis vi mangler lokal arbejdskraft IT medfører et mere globalt syn på verden – udlændinge med høje uddannelser vil gerne bosætte sig i Danmark I Danmark kan vi koncentrere os om det kreative arbejde – selve produktionen foregår i udlandet RHS – Informationsteknologi

11 RHS – Informationsteknologi
Realiteterne…? Ja, vi kan outsource opgaver til udlandet, men det er ikke ”bare lige” (sprog, kultur, tidsforskel, stigende priser,…) Danmark er ikke det foretrukne mål for højtud-dannede udlændinge (skat, klima, holdninger,…) Forsvinder der flere højtuddannede end der kommer (brain drain)? Er vi så meget mere kreative end ”de andre”…? RHS – Informationsteknologi

12 RHS – Informationsteknologi
Hvor blev jobbene af…? Det har vi folk (udlændinge) til… Automatiseret… Arj, hvor nørdet… Automatiseret/udlandet… RHS – Informationsteknologi

13 RHS – Informationsteknologi
Opgave 1 Et af de begreber, der diskuteres i forhold til globalisering, er begrebet konvergens Ordet konvergens betyder, at ”noget nærmer sig hinanden”. Hvis to landes kulturer bliver mere og mere ens, kan man sige at de to landes kulturer konvergerer Opgave: Overvej, hvilke konsekvenser det vil få for Danmark og danskerne, hvis denne konvergens vitterligt slår igennem, med hensyn til jobmarkedet og vores levefod generelt Tror du selv, at IT vil medvirke til sådan en konvergens, og hvorfor (eller hvorfor ikke)? BEMÆRK: Der er ikke noget ”rigtigt” svar på denne opgave – basér dit svar på dine egne tanker og holdninger, men brug gerne Internettet som inspiration RHS – Informationsteknologi

14 RHS – Informationsteknologi
Vi elsker IT…? Vi er ikke så vilde med at lære om IT… …men vi er ret vilde med at bruge IT Et paradoks? Næh, vi er vel også ligeglade med, hvordan et TV virker… IT blot et medie, ikke et mål i sig selv RHS – Informationsteknologi

15 RHS – Informationsteknologi
IT i de danske hjem RHS – Informationsteknologi

16 Hvem kan hvad (computer)?
RHS – Informationsteknologi

17 Hvem kan hvad (internet)?
RHS – Informationsteknologi

18 IT-bussen er gået – kom du med?
Generelt er IT-kompetencer høje – og stigende – i Danmark, men noget ujævnt fordelt Er det et problem, at nogle sakker bagud? Ældre Lavtuddannede Socialt udsatte Får disse grupper et bedre liv, hvis de bliver bedre til at bruge IT? RHS – Informationsteknologi

19 IT binder os tættere sammen...?
Hvor var det godt, vi lærte bedstefar at bruge Facebook – nu kan han bare tjekke vores status derinde! Suk…hvorfor ringer de aldrig mere…? Og hvad var det der Fæjsbåk, de talte om? RHS – Informationsteknologi

20 RHS – Informationsteknologi
Hvor bringer IT os hen? IT medvirker til at formindske skel mellem klasser i samfundet Samspillet mellem borgere, virksom-heder og det offentlige bliver mere effektivt og strømlinet IT frigør ressourcer til at tackle andre problemer (klima, infrastruktur, …) Danmark kan bevare – og udbygge – sin levestandard RHS – Informationsteknologi

21 RHS – Informationsteknologi
Hvor bringer IT os hen? IT ændrer ikke meget på samfundets struktur (stadig A- og B-hold) Arbejdsopgaver ændres, arbejds-mønstre bevares (vi fik ikke mere fritid alligevel…) Kamp om alle typer jobs, under pres fra udlandet, automatisering (det var ikke kun os, der var kreative…) IT får ikke alle de andre problemer til at gå væk…øv RHS – Informationsteknologi

22 RHS – Informationsteknologi
Hvor bringer IT os hen? Danmark taber arbejdspladser i stor stil til andre lande med lavere løn-omkostninger – velfærdsmodellen under voldsomt pres Kraftigt faldende levestandard i Danmark (konvergens…) Stor arbejdsløshed – kun få kan i praksis have ”kreative” jobs Folkeligt krav om protektionisme RHS – Informationsteknologi

23 Måske bliver vi reddet…
Vær hilset, organiske væsener. Jeg kommer med evig sommerferie! RHS – Informationsteknologi

24 RHS – Informationsteknologi
Opgave 2 Læs Ole Grunbaums artikel (fra 2002, men stadig aktuel nok) : Hvad er din egen holdning til spørgsmålet om, hvad IT fundamentalt set nytter Gør det os lykkeligere, og hvorfor (ikke)? Gør det os rigere, og hvorfor (ikke)? Gør det verden til et bedre sted, og hvorfor (ikke)? (Lille, simpel ekstraopgave) Lav en definition på mængden af lykke i et samfund… RHS – Informationsteknologi


Download ppt "IT og Samfundet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google