Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Interessenthåndtering - hvad siger teorien

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Interessenthåndtering - hvad siger teorien"— Præsentationens transcript:

1 Interessenthåndtering - hvad siger teorien
Judith Parus –

2 1995-2008: Konsulent og PL i Esbjerg Kommune
: PMO i Varde Kommune 2011- Fuldmægtig og Ekstern lektor på SDU i Esbjerg Mange roller

3 Forudsætninger Vælg de modeller der giver mening
Det organisatoriske perspektiv Skabe værdi for organisationen Omverdenen spiller en rolle Projektniveau Projektet er udgangspunktet Vælg de modeller der giver mening for jer og jeres projekt

4 Interessentanalyse En interessent = enhver person eller enhver gruppe, som kan påvirke eller bliver påvirket af projektet. Freeman: Projektet har brug for en koalition af interessenter/et netværk af individer eller grupper, som har intentionen om at skabe noget sammen Projektet behøver en fælles indsats fra interessenterne

5 Hvorfor interessentanalyse?
Sikre at effektmål, projektmål og indikatorer er de rette for de vigtige interessenter Identificere ressourcer til projektet Organisere projektet hensigtsmæssigt Forbygge interessekonflikter Grundlag for at planlægge kommunikationen udadtil Ledelsesmæssig aktivitet Ongoing Ressourcer i org.

6 2 tilgange til interessenter
Håndtering AF interessenter Håndtering FOR interessenter Alle skal have opmærksomhed Søge indsigt i interessenternes behov, ønsker og bekymringer Få interessenterne til at makke ret og fokus på dem med mest magt Målrettet og strategisk arbejde på at få den nødvendige medvirken Kombinere begge tilgange men være obs på at der er 2 forskellige måder at opfatte det at lave en interessentanalyse For : kritik: uambitiøs og urealistisk, konfliktløse situationer er svære at opnå AF: manipulerende og uden etisk korrekt behandling

7 Interessentens synsvinkel
Hvad er udbyttet for at medvirke? Hvad er indsatsen? Normlogik →hvad forventes af mig socialt? Fairness 3 Dimensioner Fairness i fordeling Fairness i processer Fairness i omgangstonen Indbyrdes relationer Udvikler sig over tiden Positiv / negativ holdning overfor projektet Villighed til at medvirke Faktisk tilbøjelighed (også mindre interessenter bliver tilgodeset) Gennemsigtighed og transparens

8 Interessentanalysens 3 trin
1 Identifikation Hvem 2 Vurdering Medvirken – vil de være med, bidrag, motivation 3 Prioritering Hvem være opmærksom på – specielle interesser eller tidspunkt OBS

9 Hvem ? Lave en brainstorm / liste over mulige interessenter Diskutere:
Nødvendige og ønskede bidrag Krav og ønsker Bekymringer Dokumentation Hver interessent

10 Interessent Potential Matrix
Ressourceperson Nøglespiller Marginal Showstopper Stort Fremmepotentiale Lille Lille Stor Hæmmepotentiale

11 Interessent-commitment matrix
Aktiv opposition Passiv Neutral støtte Aktiv støtte Bohrskolen X → → →→ → → X X = nuværende position, O = nødvendig/ønsket position

12 Holdning- videnskategorier
Højt Positiv velinformeret Negativ velinformeret Positiv Uinformeret Negativ uinformeret Vidensniveau Lav Positiv Negativ Holdning

13 Interessentpotentiale- og holdningsterning

14 Synlighed – Salience (Mitchell, Agle, Wood)
Legitime Legitimitet Latent Stakeholder Dormant stakeholder Discretional stakeholder Demanding stakeholder Expectant Stakeholder Dominant stakeholder Dangerous stakeholder Dependent stakeholder Highly Salient Stakeholder Definitive stakeholder Nonstakeholder Power Legitimacy 4 1 2 7 5 6 Power: Få nogen til at gøre noget de ellers ikke ville gøre Urgency: tidsfølsom og kritisk – er det sandsynligt at bekymringen bliver til virkelighed, vil gerne have noget lavet men ingen magt og legitimitet Legitimacy: det etisk korrekte i at efterkomme kravet eller ønsket 5: har en sag og har magten 4: som regel vigtige personer for virksomheden 6: har adgang og en sag men er afhængig af om de får givet magten 1 8 3 Virkelighed Påvirkning Urgency Akut Respons

15 Interessentplan Position i Terningen Udfordring-er Strategi Taktik
Metoder og Aktiviteter Hvornår Ansvarlig Projektejer Kunde Salgsafd. Brugergruppe 1 xxx Bohrskolen Positiv showstop-per Hvem tale med Er forældre interesseret At der er til gavn for skolen Mødes med relevante parter Møde med SFO Leder Møde med forældrebest. XX PL Judith Parus

16 Let at forstå – svært at mestre

17 Hvor er teorien på vej hen ????
Stakeholder inclusiveness (Eskerod) Stakeholder landscapes (Aaltonen & Kujala)

18 Litteraturliste (ideer)
Erling Andersen, Rethinking Project Management, Prentice Hall, 2008 Pernille Eskerod & Anna Lund Jepsen, Projektets Interessenter, Jurist& Økonomforlaget 2016 Mitchel R., Agle B., Wood D.: Toward a theory of stakeholder identification and salience. Academy of Management Review, 1997, vol 22, no. 4, pg Williams N, Ferdinand N, Pasian B.: Online stakeholder interactions in the early stage of a megaproject. Project Management Journal, 2015/16, vol 46, no. 6, pg Bosse D., Philips R., Robert A., Harrison J.: Stakeholders, reciprocity and firm performance. Strategic Management Journal, 30(4), Aaltonen K., Kujala J.: Towards an improved understanding of stakeholder landscapes: int. Journal of project management, 2016, vol.34, pg Eskerod P., Huemann M., Ringhofer C.,: Stakeholder inclusiveness: enriching project management with generel stakeholder theory. Project Management Journal 2016 vol 46 no. 6, 42-53

19 Reflektion Interessent analyse Interessent håndtering
Ledelse af interessenter – stakeholder management


Download ppt "Interessenthåndtering - hvad siger teorien"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google