Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AKB, København Strategidag#9 Lørdag d. 9. marts 2019

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AKB, København Strategidag#9 Lørdag d. 9. marts 2019"— Præsentationens transcript:

1 AKB, København Strategidag#9 Lørdag d. 9. marts 2019

2 VELKOMMEN TIL STRATEGIDAG#9

3 MÅLSÆTNINGSPROGRAM til VÆRDIGRUNDLAG
VÆRDIER SOM RETNING FOR akb, kØBENHAVN MÅLSÆTNINGSPROGRAM til VÆRDIGRUNDLAG På projektor når Bjørn byder velkommen

4 I DAG

5 Alt det praktiske Toiletter Rygning Handouts Ca. tidspunkt for pauser
Frokost og adresse Evaluering Værdipanel Pause omkring og 11.45 Kan man ikke holde sig er det helt legitimt at liste på toilettet inden 1. pause Der ligger lidt evalueringskort på bordet som I meget gerne må udfylde inden vi går til frokost Dem af jer der gerne vil være med i et værdipanel som mødes første gang til aug/sep, skriv jer på henne på flip over

6 KWJ Vi har forsøgt at designe en god blanding af: Inspiration Oplæg Gruppearbejde fælles refleksion

7 Ambition med dagen Oplevelse af at være: Inspireret Stolt Samskabende
Vi er blevet klogere på: Egne og fælles værdier Hvordan man kan arbejde med værdier Processen fra i dag til vedtaget værdigrundlag KWJ Ift. processen omkring, hvad der kommer til at ske efter i dag, vil jeg give ordet til Christina

8 Processen fra strategidag til værdiprogram
Lokale input Værdipanel Arbejde med værdier og fortælling Strategidag#10 Repræsentantskabsmøde CLU Marts 2019 September 2019 1. Kvartal 2019

9 Evaluering af STRATEGIDAG#8

10 Evaluering af strategidag#8
3,7 ud af 4

11 Evaluering af strategidag#8
Strategidag#8 var lærerig ”Det har været super udbytterigt og har fået en masse gode input jeg kan bruge fremadrettet” ”Gode oplæg fra Bro før gruppearbejderne, hvor materialitet lagde op til en god struktur i gruppearbejdet.” Sammenhæng mellem oplæg og gruppearbejde ”Lidt tab ift. Hvad vi skulle bruge det med system 1 og 2 til. Fik vi anvendt det i det videre forløb? Fint at søge at gøre det konkret!” ”Det var lidt uklart hvad sammenhængen mellem adfærdsdesign og driftsfællesskaber var.”

12 Evaluering af strategidag#8
Engagement og gode diskussioner ”Der har været god stemning og gode saglige diskussioner.” ”Stor energi. Alle har noget på hjertet.” Forbedringer Mere tid til gruppearbejde Sammensætning af grupper Skarpere på hvad hensigten med dagen og opgaverne er Hvad fik vi ud af sidste strategidag

13 DEN GODE HISTORIE

14 Derfor er jeg stolt af at bo alment og være beboerdemokrat

15 Hvilke værdier synes I historien er udtryk for?
FRA HISTORIE TIL VÆRDI Hvilke værdier synes I historien er udtryk for?

16 Lidt om værdier

17

18 ”Vi har en lang fælles historie, men nu er det tid til at sikre, at den retning, vi går, er en fælles retning. Hver afdeling er helt særlig, med sine egne historier og sine helt egne værdier - men vi er et fællesskab, og vi skal finde kernen af det, der gør os til et fællesskab - til AKB, København.”

19 KULTUR ØNSKET ADFÆRD Målsætninger Værdier UØNSKET ADFÆRD
Sikre korter vej mellem OB og AB Målsætningsprogram – yderrammer – FN’s verdensmål for bæredygtighed Værdier – indre rammer – retningsgiver for prioritering af verdensmål

20 AKB, KØBENHAVN GØR DET ALLEREDE

21

22 Bæredygtig helhed Selskabet har omtanke for:
Miljøet og bidrager til en renere by. Det sociale liv i afdelingen og beboernes trivsel. Økonomi så huslejen holdes nede og alle har råd til et hjem.

23 Individuelt HVORFOR Organisationens HVORFOR

24 Grundidéen er, at alle skal være med i formuleringen af et værdigrundlag

25 Værdierne i hverdagen - det konkrete
AKB, Københavns ‘hvorfor’ Afdelings ‘hvorfor’ Dit ‘hvorfor’ Teames ansvar at finde den rigtige fugl til reden. Man kan godt være i den rigtige virksomhed men i den forkerte rede eller gren Værdierne i hverdagen - det konkrete

26 WORKSHOP

27 DE GODE HISTORIER I AKB KØBENHAVN

28 Find sammen i grupper af 3
Del hver jeres historie – hold det kort Grupperoller på skift: Interviewer, Fortæller, Referent Evt. lad jer inspirere af interview kort

29 Start med i stilhed, at tænke på én historie I gerne vil dele
Start med i stilhed, at tænke på én historie I gerne vil dele. Skriv den evt. ned for jer selv på papir Del én historie ad gangen Referent noterer på værdi kort. Fokus på hvad personerne i historien gjorde som virkede? Efter hver historie, drøfter I hvilke værdier i synes den enkelte historie udtrykker Hæng jeres værdikort på værdi træ

30 OPSAMLNG

31 PAUSE

32 HANNE LINDBLAD

33 PAUSE

34 FN’S VERDENSMÅL

35

36

37

38 Vi er en del af noget større I fælleskab kan vi gøre noget stort.
Fra verden til AKB, København Vi er en del af noget større I fælleskab kan vi gøre noget stort. FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling BL måleredskab kan hjælpe os Altid med udgangspunkt i vores egne værdier

39 FN’S VERDENSMÅL BL AKB, København
Fra verden til AKB, København FN’S VERDENSMÅL BL AKB, København

40 For bæredygtig udvikling
HVOR STOR ER FORSKELLEN? MÅLSÆTNINGSPROGRAM FN’S VERDENSMÅL For bæredygtig udvikling

41 BL’s redskab for FN’s verdensmål + Tilpasning = AKB, Københavns måling
TILPASSET AKB, København BL’s redskab for FN’s verdensmål + Tilpasning = AKB, Københavns måling

42 Beboerdemokrati Byggeri og drift Bærerdygtighed Boligsocialt Socialt
Miljø mæssigt økonomisk Derfor står mål 11 – at gøre byer og lokalsamfund, inkluderende, robuste og bæredygtige – også centralt i BLs arbejde med verdensmålene Det fantastiske ved mål 11 er, at det i lyset af den trebenede bæredygtigheds ramme med (soc. øk. og miljømæssig bærerdygtighed) ret godt visualisere det, som vi kan og gør i den almene boligsektor Det rummer mange af sektorens kerneaktiviteter, og rammer samtidig ind i mange kommunernes byudviklingsstrategier. fx sikre egnede boliger til en overkommelige pris inkluderende og bæredygtig byudvikling Arbejdet med at reducere miljøbelastningen ved husholdnings- og anden affaldsforvaltning. Eller adgang til Inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, for kvinder, børn, ældre mennesker og personer med handicap. Som er noget af alt det, der ligger under mål 11 Og Ikke mindst er det en meningsfuld samlende overskrift for til de øvrige verdensmål, som er relevante for os. Som samlet set viser, at vi gør mere end blot at leje boliger ud - vi arbejder faktisk med en bred palette af fysiske og sociale indsatser for at skabe bedre liv i boligområderne BLs ambitionen er, at vi markerer os som verdensmestre på mål 11 og at alle de positive bidrag, branchen levere ind til de øvrige verdensmål understøtter og forstærker den fortælling

43 TESTER BL‘S REDSKAB I 2019

44 Hvorfor FN’s verdensmål
Verdensmålene giver en ramme for en fokuseret indsats som passer til nationale mål Udgangspunkt for udvikling i vores afdelinger og som rettesnor for organisationsbestyrelsen BL’s redskab er tilpasset AKB, København

45 Proces Februar Marts Maj Juni - September
Test af BL’s afrapporteringsredskab Evaluering af afrapporteringsredskab Udarbejdelse af spørgeguide til AB / drift Februar Marts Maj Juni - September

46 Spørgsmål

47 TAK FOR IDAG

48 Processen fra strategidag til værdiprogram
Lokale input Værdipanel Arbejde med værdier og fortælling Strategidag#10 Repræsentantskabsmøde Marts 2019 September 2019 1. Kvartal 2019

49 TAK FOR IDAG

50 Vi følges til Pilestræde 52, 1112 København K
FROKOST Vi følges til Pilestræde 52, København K Lige rundt om hjørnet Frokost til de sultne Vi følges til Pilestræde 52, 1112 København K


Download ppt "AKB, København Strategidag#9 Lørdag d. 9. marts 2019"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google