Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jesper Loose Smith Direktør i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe – ca. 5.000 boliger Direktør fagforeningsejet ejendoms- og administrationsselskab i.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jesper Loose Smith Direktør i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe – ca. 5.000 boliger Direktør fagforeningsejet ejendoms- og administrationsselskab i."— Præsentationens transcript:

1 Jesper Loose Smith Direktør i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe – ca boliger Direktør fagforeningsejet ejendoms- og administrationsselskab i Hillerød til år 2011 Økonomichef i AKB til år 2005 Ansat i den almene boligsektor i 1984

2 Samarbejde med kommunen set fra boligorganisations side
Program: Styringsdialog - rammerne Fællesmøde mellem boligorganisationerne Hvad kan boligorganisationen gøre Oplysningsskemaet Samarbejdet i boligorganisationen Gruppearbejde Plenum – Tilbagemeldinger / Forslag

3 Rammerne for Styringsdialog
Dialogen er det vigtigste redskab til at fremme et effektivt samarbejde mellem kommunen og boligorganisationen Det fremtidige samarbejde mellem kommune og boligorganisation, skal være baseret på aftaler om fælles mål og rammer. Med en tættere dialog mellem kommune og boligorganisation åbnes der dermed for i fællesskab at formulere målsætningerne for boligområderne.

4 Indholdet af styringsdialogmødet
Emnerne kan variere, men kan indeholde: Udlejningsaftaler Vedligeholdelsesplaner Fremtidssikring Effektivitet og kvalitet Boligsociale projekter Råderetsregler Sideaktiviteter Byudvikling Fælles aftalestruktur mellem boligorg.

5 Fællesmøde mellem boligorganisationer
Dagsorden fællesmøde / generel information: Byudvikling Status for kommunes boligpolitik Resultater af styringsdialogmøderne Anvisning og udlejningsaftaler Etablering af arbejdsgrupper Aktuelle punkter fra beboerdemokratiet Næste møde ”Beboerdemokratiets Dag”

6 Hvad kan boligorganisationen gøre ?
Boligorganisationen bør først og fremmest gøre sig de nødvendige langsigtede overvej- elser om boligafdelingernes økonomiske forhold og vedligeholdelsesmæssige stand. Er der i en eller flere afdelinger behov for en større renoveringsindsats eller for egentlig fremtidssikring, og hvordan kan den eventuelt finansieres Foretage analyser af afdelingernes ventelister, for herigennem at afdække de boligsøgendes ønsker og behov

7 Oplysningsskema for afdelingen
Overordnede punkter: Konklusion Økonomi / drift Beboerdemokrati Udlejning Boligområdet socialt Boligområdet ”udstyrsmæssigt” Oplysningsskemaet giver information om afdelingen der kan fremme dialogen

8 Arbejdsgang / oplysningsskemaet
Regnskabet afsluttet og indberettes til LBF Almenstyringsdialog generer oplysningsskemaet pr. afdeling Administrationen udfylder oplysningsskemaet ud fra administrativt indgangsvinkel Oplysningsskemaet udsendes til afdelings- bestyrelserne for deres bemærkninger / kommentarer (evt. møde for afklaring) Hovedkonklusionerne forelægges organisationsbestyrelsen som ”godkender” inden fremsendelse til kommunen

9 Dialog i boligorganisationen
Er det administrationens værktøj ? Hvor meget skal afdelingsbestyrelserne involveres ? Hvem skal deltage i styringsdialogmødet med kommunen – administrationen / beboerdemokrater ? Hvordan skal referatet fra styringsdialog- mødet / aftalerne behandles i boligorgani- sationen ? Skal beboerne inddrages ?

10 Styringsdialogen giver mulighed for
Anvende styringsdialogen i boligorganisa- tionen til en generel ”vurdering” af afdelinger Anvende som et overordnet ”dialog værktøj” med afdelingsbestyrelserne På længer sigt, også som et overordnet ”dialog værktøj” med beboerne

11 Gruppearbejde Fortæl hinanden kort om hvorledes jeres boligorganisation behandler kommune- samarbejdet Ud fra denne dialog og oplæget, har I så fået nye gode ideer til at forbedre dialogen herom i jeres boligorganisation ? Er der punkter til kommunesamarbejdet som I gerne vil fremme i jeres boligorganisation ?

12 Gruppearbejde Plenum – tilbagemeldinger fra grupperne:
Nye gode ideer til at forbedre dialogen herom i jeres boligorganisation ? Punkter til kommunesamarbejdet som I gerne vil fremme i jeres boligorganisation ?


Download ppt "Jesper Loose Smith Direktør i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe – ca. 5.000 boliger Direktør fagforeningsejet ejendoms- og administrationsselskab i."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google