Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Risikovurdering Livet Forstås Baglæns - men må leves forlæns.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Risikovurdering Livet Forstås Baglæns - men må leves forlæns."— Præsentationens transcript:

1 Risikovurdering Livet Forstås Baglæns - men må leves forlæns.
Søren Kierkegaard

2 Risiko = sandsynlighed × konsekvens.
Risikobegrebet fik sin praktiske anvendelse inden for nuklear sikkerhed (kernekraftuheld) i 1970'erne, hvor risiko blev defineret som produktet af sandsynligheden for en hændelse og antallet af døde ved hændelsen, dvs. Risiko = sandsynlighed × konsekvens. Risikobegrebet bruges bredt i mange brancher og sektorer - også i sundhedsvæsenet.

3 risiko = sandsynlighed × konsekvens
Vi bruger altså samme regnestykke risiko = sandsynlighed × konsekvens men for os handler det om at definere risiko vurdere konsekvensen af risikoen vurdere sandsynligheden for at den indtræffer gøre en indsats for at risikoen ikke indtræffer Risikoen vurderes både i forhold til patienternes og medarbejdernes sikkerhed.

4 Risikovurderinger Proaktiv risikovurdering: Reaktiv risikovurdering:
Tager udgangspunkt i en erkendt risiko og ikke i en allerede indtruffen hændelse f.eks.: Arbejdsmiljø vurderinger Organisationsændringer Nye arbejdsopgaver Større It opdateringer Reaktiv risikovurdering: Tager udgangspunkt i en hændelse, der er sket f.eks.: Arbejdsulykker og nærved-ulykker Utilsigtede hændelser Vurdering af fysiske og/eller psykosociale forhold

5 Risikovurdering - fremgangsmåde
Trin 1 Identifikation af risici. Ved hjælpe af brainstorm identificeres risici (risikokatalog) og der gives svar på: Hvad kan gå galt? Trin 2 I fællesskab vurderes og grupperes risici og der gives svar på: Hvor stor er sandsynligheden for, at det går galt? Hvad er konsekvenserne, hvis det går galt? Trin 3 På baggrund af vurderingen af den potentielle fare besluttes tiltag og der gives svar på: Hvad kan vi gøre, for at minimere risikoen for sandsynlighed og konsekvenser? Vigtigt indledningsvis at afgrænse den problemstilling, man ønsker at lave en risikovurdering på. Trin 1: Deltagere brainstormer på risici, der kan være ift den aktuelle situation. En risiko pr label. ( ca. 10 min) Trin 2: I fællesskab vurderes og grupperes risici og labels placeres i de rette felter i matrix evt. projiceret op på whiteboard eller i print som plakat Trin 3: Risici prioriteres. Risici i de røde felter skal som minimun prioriteres og der skal laves handleplaner.

6 Kan kopieres eller projiceres op vha
Kan kopieres eller projiceres op vha. af projektor og labels sættes direkte på

7 Konsekvenser udspecificeret ift
Konsekvenser udspecificeret ift. patientsikkerhed, fysisk arbejdsmiljø og psykisk arbejdsmiljø. Kan kopieres eller projiceres op vha. af projektor og labels sættes direkte på

8 Handlinger - prioriteres

9 Handlinger - forslag Ved valg og gennemførelse af aktiviteter og handlinger, kan følgende forebyggelsesprincipper anvendes: eliminering erstatning tekniske kontrolforanstaltninger inspektion og selvkontrol  standardiserede procedurer visuel kontrol, skiltning/advarsler administrative kontrolforanstaltninger  personlige værnemidler uddannelse og instruktion

10 Implementering Metoder og værktøjer fra Den Syddanske Forbedringsmodel kan med fordel anvendes. Løsninger kan identificeres på baggrund af f.eks. spildidentifikation, 5S, fejlsikring og set-up reduktion og løsninger  testes og implementeres ved hjælp af PDSA'er (Plan-Do-Study-Act). Der udarbejdes en handleplan og indgås aftaler om, hvordan der følges op og hvem der er ansvarlig for opfølgning.


Download ppt "Risikovurdering Livet Forstås Baglæns - men må leves forlæns."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google