Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forandringsprocessens risici og den indre sammenhæng i processen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forandringsprocessens risici og den indre sammenhæng i processen"— Præsentationens transcript:

1 Forandringsprocessens risici og den indre sammenhæng i processen
Risikostyring Forandringsprocessens risici og den indre sammenhæng i processen

2 Risikohåndtering vil styre os igennem uforudsete problemer
I alle projekter og programmer sker ting internt eller eksternt, vi ikke havde forudset, eller som vi havde antaget ville ske. God projekt-/programledelse ser risici i tide og sørger for at vi gør, hvad der er rimeligt for at imødegå dem. Målet er ikke at undgå risici, men at sikre den rigtige balance mellem risici og omkostninger til at undgå dem og sikre, at vi ikke bliver overrasket. De fleste risikovurderinger er subjektive baseret på projektets deltageres vurdering. I få tilfælde er det dog muligt at vurdere konsekvens af risici i absolutte tal, fx omkostning til genkodning af system. Det er som hovedregel ikke muligt at sammenligne subjektive risicivurderinger mellem projekter, da vi fx har forskellig fortolkning af ”kritisk”.

3 Risikohåndtering i projekter og kun eskaleret hvis nødvendigt
Det er besluttet, at risikohåndtering håndteres i de enkelte projekter af den enkelte projektleder. Langt hovedparten af risici har med det enkelte projekt at gøre og midlerne til at håndtere dem er hos projektlederen. Hvis ikke, skal projektlederen eskalere risikoen til sporlederen, som igen kan eskalere til styregruppen. Programsekretariatet overvåger risici og bringer til styregruppen, hvis der opdages større risici. Styregruppen kan bede om at få udarbejdet en samlet risikostatus, hvis der er usikkerhed om programmet. Det er ikke planlagt.

4 Risikooverblik og risikoproces i projekter og spor anbefales
Det anbefales, at projekter og spor bruger en formel risikostyringsmodel, hvis det er relevant. Projektmodellen fra Den Digitale Taskforce har model for projekter, mens programhåndbogen har model, der kan anvendes i spor. Sandsynlighed Høj Opsigelser Middel Forsinkelse i udvikling Kurser ikke tilstrækkeligt Lav Driftfejl fjerner fokus fra fornyelse Nye regnskabs-krav Konsekvens

5 Risikostyring må ikke bruges til parkering af problemer
It-organisationens evne til at levere systemer til tiden og til aftalt kvalitet. Hvis et spor er sikker på at it-organisationen ikke kan løse en opgave, er det en opgave der skal løses og ikke parkeres som risiko. Hvis man har aftalt planer og begge parter tror på planerne, er det en risiko at noget går galt hos it-organisationen eller leverandøren bliver forsinket. Beslutningskraft hos AU organisationen Hvis manglende beslutningskraft på universitetet er en konstatering, skal det ikke med som risiko. Det enkelte spor må bygge aktiviteter og tid ind i planen, så beslutninger kan træffes på trods af begrænsninger. Det kan kræve udarbejdelse af oplæg og præsentation for interessenter. Hvis det er aftalt, at den type aktiviteter ikke skal gennemføres eller at der ikke er tid til det, er det en risiko der skal tages med. Leverandørudfordring Den klassiske risiko, som kan være reel.


Download ppt "Forandringsprocessens risici og den indre sammenhæng i processen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google