Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Farmakologiberegning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Farmakologiberegning"— Præsentationens transcript:

1 Farmakologiberegning
Mål 2: anvende matematik som et redskab til at danne modeller, der kan beskrive naturvidenskabelige fænomener og problemstillinger

2 Termer du skal kende til, når du arbejder med farmakologiberegninger:
Biotilgængelighed First pass metabolism Plasmahalveringstid, T2 Maksimal plasmakoncentration Det terapeutiske område/vindue

3 Biotilgængelighed Ethvert medicinsk præparat har en biotilgængelighed, som oplyses af producenten på promedicin.dk. Biotilgængeligheden fortæller hvor meget af den mængde medicin patienten indtager, som bliver aktivt i hans blodplasma efter first pass metabolism.

4 First pass metabolism First pass metabolism: et begreb der beskriver, at første gang blodet, med det medicinske præparat patienten har indtaget, passerer leveren (vores rensningsanlæg!), vil en del af præparatet filtreres fra og udskilles fra kroppen

5 Plasmahalveringstid T2
Plasmahalveringstiden: den tid det tager et medicinsk præparats mængde/koncentration, at blive halveret og udskilt fra blodet og dermed fra kroppen. Vigtig at kende til for at kunne beregne virkningstid og risiko for forgiftning.

6

7 Maksimal plasmakoncentration
Den tid det tager, fra et medicinsk præparat indtages og til den fulde koncentration af præparatet er opnået.

8 Det terapeutiske område
Kaldes også det terapeutiske vindue: beskriver den dosis medicin man skal tage for at få den ønskede virkning af præparatet. Eksempel: hvis man skal opnå smertestillende effekt af Panodil skal man som voksen person indtage ml mg (1-2 tabletter)

9

10 Halveringskurve – alle skal vise en kurve
Lav en halveringskurve for alle præparater. Brug Under afsnittet: Farmakokinetik finder I oplysninger om Plasmahalveringstid biotilgængelighed evt. max. plasmakoncentration.

11 Husk omregning og enheder
Tjek altid at ordination (den mængde lægen har ordineret til patienten) samt koncentration (den størrelse pillen har) har samme enhed – ellers må du lave en omregning Brug formlen: ordination divideret med koncentration = dosis Brug altid en lommeregner: man laver ikke hovedregning med andre menneskers medicin!

12 Regneregler

13 x 1000 -> x 1000-> Gram mg Mikr.gram 1 1000 1.000.000
For at omregne fra en stor enhed til en mindre enhed: gang med 1000 for at omregne fra en lille enhed til en større enhed: dividér med 1000 x > x 1000-> Gram mg Mikr.gram 1 1000 : 1000 < : 1000 <- Gram mg Mikr.gram 1 1000

14 Hvis præparater ikke indgives, som de var beregnet, virker de ikke!
Generelt om medicin… Piller må kun deles hvis de har en dele-kærv Piller må ikke knuses medmindre lægen har ordineret det Piller og anden medicin må ikke skjules i maden og lign. Piller skal, som udgangspunkt, gives som foreskrevet fra producentens side, ift. måltider, drikkevarer mv. Hvis præparater ikke indgives, som de var beregnet, virker de ikke!


Download ppt "Farmakologiberegning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google