Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Til finalen Lidt af hvert Vand I Vand II Reaktioner Opløsninger 100

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Til finalen Lidt af hvert Vand I Vand II Reaktioner Opløsninger 100"— Præsentationens transcript:

1 Til finalen Lidt af hvert Vand I Vand II Reaktioner Opløsninger 100
200 300 400 500 Til finalen

2 Vand I 100 point Til en koncentreret opløsning sættes en masse vand. Hvad er fortynding? Tilbage

3 Vand I 200 point De negative ender i vandmoler trækker positive ioner ud af iongitteret og de positive ender vendes mod de negative ioner, der også trækkes ud i vandet. Hvad er opløsning af et salt (en ionforbindelse) i vand? Tilbage

4 Vand I 300 point Masse af den mængde stof, der kan opløses i 100 mL vand. Hvad er opløselighed (i vand)? Tilbage

5 Vand I 400 point Tilbage Na+ og NO3– i de fleste reaktionsskemaer.
Hvad er tilskuerioner? Tilbage

6 Vand I 500 point Tilbage OH–, CO32–, PO43–.
Hvad er ioner, der danner tungtopløselige salte? Tilbage

7 Vand II 100 point Tilbage C12H22O11(aq)
Hvad er formlen for sukker opløst i vand? Tilbage

8 Vand II 200 point Et salt, der udfældes ved kogning af postevand? Hvad er calciumcarbonat (”kedelsten”)? Tilbage

9 Vand II 300 point Den er opbygget af små kugler, som bl.a. kan binde Mg2+ og Ca2+ og udskille Na+ til postevand. Hvad er en ionbytter? Tilbage

10 Vand II 400 point Tilbage AgCl, PbCl2, PbSO4, BaSO4
Hvad er tungtopløselige salte? Tilbage

11 Vand II 500 point Opløseligheden af dioxygen i koldt vand sammenlignet med opløseligheden i varmt vand. Hvad er større? Tilbage

12 Reaktioner 100 point Tilbage
Ioner, der ikke deltager i en kemisk reaktion. Hvad er tilskuerioner? Tilbage

13 Reaktioner 200 point Tilbage Ba2+(aq) + SO42–(aq) → BaSO4(s)
Hvad er en fældningsreaktion (fældningsreaktionen for bariumsulfat)? Tilbage

14 Reaktioner 300 point Tilbage NaCl(s) → Na+(aq) + Cl–(aq)
Hvad er reaktionsskemaet for opløsning af natriumchlorid (en opløsningsreaktion)? Tilbage

15 Reaktioner 400 point Tilbage NaCl(aq)  NaCl(s).
Hvad er en inddampning? Tilbage

16 Reaktioner 500 point Tilbage Ag2S(s) → Ag+(aq) + S2–(aq)
Hvad er forkert afstemt reaktionsskema? Tilbage

17 Opløsninger 100 point Tilbage
Stofmængde opløst stof pr. volumen opløsning. Hvad er stofmængdekoncentration? Tilbage

18 Opløsninger 200 point Tilbage Mol pr. liter.
Hvad er enheden for stofmængdekoncentration? Tilbage

19 Opløsninger 300 point Tilbage
Stofmængdekoncentrationen er 0,2 m i en 0,1 m CaCl2. Hvad er den aktuelle stofmængdekoncentration af chlorid? Tilbage

20 Opløsninger 400 point Tilbage Koncentrationsangivelse 10-9.
Hvad er ppb? Tilbage

21 Opløsninger 500 point Tilbage
Et mål for koncentrationen af Mg2+ og Ca2+ i postevand. Hvad er vands hårdhed? Tilbage

22 Lidt af hvert 100 point Tilbage
Højest tilladte gennemsnitskoncentration af et sundhedsskadeligt stof i luften på en arbejdsplads? Hvad er grænseværdi? Tilbage

23 Lidt af hvert 200 point Tilbage
Det man føler, når koncentrationen af Na+ stiger i blodet. Hvad er tørst? Tilbage

24 Lidt af hvert 300 point Tilbage
Metode til at bestemme chlorid i havvand. Hvad er fældningstitrering? Tilbage

25 Lidt af hvert 400 point Tilbage Cl2, NaClO og Ca(ClO)2
Hvad er bakteriedræbende stoffer? Tilbage

26 Lidt af hvert 500 point Tilbage
Beskrivelse af lovgivning for kvaliteten af drikkevandkvalitet. Hvad er Drikkevandsbekendtgørelsen? Tilbage

27 Finalen 0,9 g NaCl pr. 100 mL vandig opløsning.
Hvad er isotonisk saltvand?


Download ppt "Til finalen Lidt af hvert Vand I Vand II Reaktioner Opløsninger 100"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google