Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Epilepsiundervisning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Epilepsiundervisning"— Præsentationens transcript:

1 Epilepsiundervisning
Marlene Linnebjerg Kudsk Centersygeplejerske Center for Børn med Handicap Socialforvaltningen Københavns kommune

2 Program Hvad er epilepsi? Anfaldsobservation
Status epilepticus - SUDEP Epileptiske syndromer Behandling P.N. håndtering Praktiske råd ved antiepileptika Tips til ny viden

3 Hvad er epilepsi? I Danmark har ca. 55.000 mennesker epilepsi
(én ud af hver 100 har epilepsi) Ca med dissemineret sclerose Ca med insulinkrævende diabetes

4 Hvorfor får man anfald ? Anfald skyldes, at der pludselig er unormal
elektrisk uro i nogle nerveceller et sted i hjernen.

5 Hvordan virker hjernen ?
Nervesystemet består af milliarder af nerveceller, der er forbundet i en masse ”ledninger”. Gennem ”ledningerne” modtager nervecellerne sanseindtryk og udsender meddelelser. Beskederne foregår via elektriske impulser og kemiske stoffer.

6 Årsager til anfald Alle mennesker kan få et en krampeanfald
Udløsende faktorer: - Udtalt stress - Søvnmangel - Spiritusindtagelse/tømmermænd - Blinkende lys - Hormonelle forandringer - Temperaturforhøjelse Krampetærsklen er forskellig fra person til person.

7 Hvad er epilepsi ? Gentagne og ensartede anfald i form af enten:
- kramper - påvirket bevidsthed - ændret sanseoplevelse - pludselige fald eller ryk Under et epileptisk anfald mistes kontrollen over hele eller en del af kroppen. Først når man har haft to ens anfald begynder man som regel at udrede for epilepsi. Epilepsiens forløb og alvorlighedsgrad afhænger af hvilken type epilepsi, det drejer sig om.

8 Årsager til epilepsi Medfødt misdannelse af hjernen Fødselsskade
Hovedskader i forbindelse med ulykker Hjerneblødning, blodprop eller hjernesvulst Hjernebetændelse Massivt alkoholmisbrug Arvelighed Ukendte årsager ca %, ca. 30% af disse har en arvelig disposition.

9 Epilepsi og udviklingshæmning i tal
Ca. 0,8 % af danskere har udviklingshæmning i større eller mindre grad, ca personer. 25 – 30 % af alle med udviklingshæmning og 70 % af personer med svær udviklingshæmning har epilepsi. Personer med udviklingshæmning tegner sig for ca. en fjerdedel af alle tilfælde med epilepsi.

10 Klassificering af epilepsien
Fokal epilepsi Multifokal epilepsi Primært generaliseret epilepsi Syndromer

11 Epileptiske syndromer
Samling af symptomer. Debutere ofte på et bestemt alderstrin Typiske EEG forandringer. Forløbet kan være forudsigelig. Kan være forbundet med udviklingshæmning og livslang meget svær epilepsi.

12 Syndromer hos udviklingshæmmede
Lennox – Gastaut West syndrom (epileptiske spasmer) Myoklon astatisk epilepsi Multifokal epilepsi Dravet syndrom

13 Anfaldsobservation og beskrivelse
OBSERVATION For at kunne stille en korrekt diagnose er det vigtigt at få en nøjagtig beskrivelse af anfaldene. DIAGNOSTIK For at kunne vælge den rigtige behandling BEHANDLING På baggrund af observation og diagnose vælges den rigtige behandling.

14 Klassificering af anfald/anfaldstyper
Prodromer: Længerevarende optræk til anfald, typisk kan omgivelserne mærke det på barnet. Nogle børn kan selv give udtryk for at de får anfald. Aura : Optræk til et anfald. Optræder ofte som indledning til et større anfald.

15 Anfald - fortsat Absencer:
Viser sig ved at man er fraværende et kort øjeblik. Samtidig kan der være øjendrejning og evt. en let for- eller bagoverbøjning af hovedet. Epileptiske spasmer: Pludselig foroverbøjning og stivnen i arme og ben. Anfaldene kommer ofte i serier og kan være efterfulgt af gråd eller skrig.

16 Anfald - fortsat Kloniske anfald:
Rytmiske, ufrivillige muskelsammentrækninger. Kan opstå i den ene kropshalvdel eller i f.eks. ansigtet. Myoklonier: Kortvarig, ufrivillig sammentrækning i en eller flere muskler. Kan sammenlignes med episoder man har når man er ved at falde i søvn (benign søvnmyokloni).

17 Anfald - fortsat Tonisk anfald:
Kortere eller længerevarende anfald med øget muskelspænding i arme eller/og ben. Man kan observere sitren hos barnet under anfaldet. Atoniske anfald: Anfald der viser sig ved, at man pludselig mister muskelspændingen i dele eller hele kroppen.

18 Anfald - fortsat Generaliseret Tonisk Klonisk anfald:
Anfaldet starter med et skrig eller en høj lyd. Barnet bliver stiv i arme og ben, herefter ser man rytmiske trækninger i arme og ben. Der kan være afgang af urin/afføring og evt. blåfarvning af læberne. Barnet er bevidstløst og har derfor ikke smerter. Varer ofte ca. 2 min.

19 Anfald - fortsat Reorienteringsfasen:
Perioden efter anfaldet, hvor barnet genvinder bevidstheden. Variere fra barn til barn.

20 Under anfald Drag omsorg for barnets sikkerhed, forsøg at forhindre at han / hun pådrager sig traumer mod hovedet. Forbliv rolig. Kom ALDRIG noget i munden på barnet. Vær opmærksom på frie luftveje, da der kan forekomme sekret eller opkast. Læg barnet på siden.

21 Anfaldsobservation

22 Vigtige observationer
Hvornår startede anfaldet? Observer barnet, jf. tegning / anfalds tjekliste Hvornår gives der anfaldsbrydende, skriv det ned. Varighed af anfaldet. Dokumenter alle observationer i anfaldsobservationsskemaet eller andet. Hvis barnet har de samme anfald, noter tegn.

23 Anfaldsobservation - tjekliste

24 Anfaldsobservation - fortsat

25 Anfaldsregistrering

26 Anfaldsprovokerende faktorer
Manglende søvn Lavt blodsukker Stress Hormonelle forandringer Temperatur svingninger

27 Status epilepticus Tilstand hvor det ene anfald afløser det andet, uden barnet genvinder bevidstheden mellem anfaldene. Status kan ses ved alle anfaldstyper. Non konvulsiv status. Status epilepticus ved GTK er en livsfarlig tilstand, kræver øjeblikkelig indlæggelse. Risiko for stort tab af nerveceller og iltmangel til hjernen (hjernen svulmer op og nedsætter blodforsyningen, i værste fald respirations – og hjertestop).

28 SUDEP Sudden Unexpected Death in Epilepsy =
Pludselig uventet dødsfald pga. epilepsi. Hvor man finder en person med epilepsi død, uden årsag. Risikoen for at dø pludselig er 2 – 3 gange større hos mennesker med epilepsi. Forekommer især hos mennesker med meget svær epilepsi. Ny finsk forskning har vist at den generelle dødelighed blandt epilepsipatienter er tre gange højere end for den almindelige befolkning.

29 Behandling Medicinsk behandling Kirurgisk behandling Ketogen Diæt
VNS Vagus Nerve stimulation Akut anfaldsbehandling Stesolid, Epistatus, Bucculam

30 Medicinsk behandling

31 Medicinsk behandling Enhver medicinsk behandling er i sig selv et kompromis mellem så effektiv anfaldskontrol som muligt og færrest mulige bivirkninger. Antiepileptisk behandling tager afsæt i anfalds – og epilepsi klassifikation. Anfaldsobservationer og anfaldskalenderen er vigtige ved ambulant kontrol.

32 Medicinsk behandling - fortsat
Vær nøje opmærksom på bivirkninger , da barnet kan have svært ved at udtrykke sig. Behandlingen må aldrig blive værre end sygdommen Udviklingshæmmede kan blive rastløse og hyperaktive af medicin, som sædvanligvis giver døsighed som bivirkning.

33 Epilepsikirurgi Medicinsk intractabel Entydigt focus (EEG)
Pos. MR-scanning Psykisk stabil Netværk OK

34 Ketogen diæt 90% fedt Ca. 8 % protein Knap 2 % kulhydrat
Individuelt tilpasset Kaloriebehov Fedtindhold Hjernen kører på fedtstofskifte uden at tærer på fedtdepoter Nyt studie har vist at KD og MAD har effekt hos voksne også

35 VNS – nervus vagus stimulator

36 P.N. håndtering P.N. medicin gives efter individuel ordination.
F.eks.: Ved anfald der varer mere end 3 – 5 min eller ved ophobede anfald, dvs. mere end 3 anfald indenfor en ½ time. Stesolid, Bucculam og Epistatus ordineres efter vægt/effekt 0,5 mg/kg.

37 P.N. medicin- vigtige observationer
Hvornår startede anfaldet, tag tid fra anfaldets start. Hvornår skal anfaldet brydes hos det enkelte barn. Hvor meget Stesolid/Bucculam/Epistatus skal der gives. Obs udløbsdato. Tidspunkt for givet P.N. – skriv det ned.

38 Praktiske råd om epilepsimedicin
Hvornår skal medicinen helst tages? Hvad gør man hvis man har glemt medicinen? Hvordan forholder man sig ved opkastning og diarre? Hvornår skal der tages blodprøver? Skal man bruge anfaldskalender? Må man tage anden medicin samtidig? Må man tage naturmedicin?

39 Ny viden på området Klinisk retningslinje: ”Struktureret anfaldsobservation af epileptiske og non epileptiske anfald” godkendt af ”Clearing house”. National klinisk retningslinje vedrørende udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge, i høring indtil 9. april 2015, publiceres juni Udarbejdet af gruppe under sundhedsstyrelsen. National kliniske retningslinje for epilepsibehandling hos voksne er sat på ”stand by” ifølge udvalg for nationale kliniske retningslinjer under sundhedsstyrelsen.

40 Ny viden - Fortsat Cannabis behandling, midler sat af til forskning i Danmark og internationalt. Forsøgt i Colorado hvor forældre til børn med LGS, epileptiske spasmer og Dravet har givet deres børn Cannabis. (92 % anfaldsreduktion, 13 % anfaldsfrihed) ?

41 Tips til ny viden Epilepsi nyhedsbrev. http://epilepsinyhedsbrevet.dk/
Epilepsiforeningen. Epilepsihospitalet Filadelfia

42 Tips – fortsat Bog af Anne Sabers, Jørgen Alving og Peter Ulldal Udgivet januar 2015


Download ppt "Epilepsiundervisning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google