Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

I forbindelse med iltmangel nedsættes det tidsrum, hvor man er i stand til at handle fornuftigt (TUC), ved ? Fysisk aktivitet. Indtagelse af væske. Indtagelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "I forbindelse med iltmangel nedsættes det tidsrum, hvor man er i stand til at handle fornuftigt (TUC), ved ? Fysisk aktivitet. Indtagelse af væske. Indtagelse."— Præsentationens transcript:

1 I forbindelse med iltmangel nedsættes det tidsrum, hvor man er i stand til at handle fornuftigt (TUC), ved ? Fysisk aktivitet. Indtagelse af væske. Indtagelse af ilt fra iltmaske. Stærk sol. Fysisk aktivitet.

2 Hvilken indflydelse vil en stor positiv G-påvirkning bl. a
Hvilken indflydelse vil en stor positiv G-påvirkning bl.a. have på ilttilførselen til hjernen ? Ingen. Ilttilførselen vil blive forøget. G-påvirkningen vil kun have betydning i begyndelsen, hvorefter den vil stabilisere sig. Der vil kunne indtræffe iltmangel i hjernen på grund at tyngdevirkningen. Der vil kunne indtræffe iltmangel i hjernen på grund at tyngdevirkningen.

3 Kan give lungeødem (væskeudsivning i lungerne)
Kan brugen af pulverslukkere få nogen indflydelse på din helbredstilstand ? Ildslukkere kan ikke få nogen indflydelse på helbredet. Kun hvis de bruges på jorden. Kan give lungeødem (væskeudsivning i lungerne) Har kun betydning såfremt ildslukkeren benyttes under flyvning. Kan give lungeødem (væskeudsivning i lungerne)

4 Hvorledes kan symptomerne på hyperventilation afhjælpes ?
Ved genånding et par gange i en plasticpose. Ved at se ud på horisonten. Ved dybe indåndinger. Ved at trykudligne ørerne. Ved genånding et par gange i en plasticpose.

5 Hvorledes konstateres iltmangel ?
Blandt andet ved øget puls og vejrtrækning samt kriblen i arme og ben. Øget appetit. Bedre dømmekraft. Kan ikke konstateres. Blandt andet ved øget puls og Vejrtrækning samt kriblen i arme og ben.

6 Hvilke symptomer er typisk for hyperventilation ?
Opstemthed. Snurren i fingere, tærer og læber samt kold sved. Forvirring. Rastløshed. Snurren i fingere, tærer og læber samt kold sved.

7 Hvornår anbefales det at anvende ilt ved flyvning ?
Ved flyvning i trykhøjder over fod. Ved flyvning i trykhøjder over fod. Ved flyvning i trykhøjder over fod. Ved flyvning i trykhøjder over fod. Ved flyvning i trykhøjder over fod.

8 Hyperventilation (dvs
Hyperventilation (dvs. uhensigtsmæssig øget vejrtrækning) kan udløses af ? Nervøsitet, angst. Søvn. Træthed. Findes ikke. Nervøsitet, angst.

9 Følsomheden for iltmangel i højden er ?
Oftest uforudsigelig. Altid den samme. Ens hos alle Ikke noget problem i flyvning. Oftest uforudsigelig.

10 Hvis muligt tage 100 % ilt og herefter fortsætte flyvningen.
Hvorledes kan du afgøre om utilpashed og snurren i fingre, tæer og læber stammer fra iltmangel eller hyperventilation ? Ved at lukke øjnene kortvarigt. Fortsætte flyvningen i forventning om, at situationen udvikler sig positivt. Hvis muligt tage 100 % ilt og herefter fortsætte flyvningen. Gå i ventemønster og afvente en bedring at situationen. Hvis muligt tage 100 % ilt og herefter fortsætte flyvningen.

11 Hvorfor er kulilte farlig ?
Bindes i blodet og mindsker iltindholdet. Kulilte er kun farlig i stor højde. Ødelægger lungerne. Ingen af delene Bindes i blodet og mindsker iltindholdet.

12 Dit iltapparat svigter totalt i trykhøjde 25000 ft
Dit iltapparat svigter totalt i trykhøjde ft. Hvor lang tid kan du forvente at have til at fixe det eller komme ned ? 10 min. 3-4 min. 1 min. 20 min. 3-4 min.

13 Manglende ilttransport (blodkredsløb) til øjnene.
Hvis en pilot ved et loop får sortnen for øjnene (Black out) skyldes det ? Manglende ilttransport (blodkredsløb) til øjnene. Iltmangel på grund af højden. At han er kulilteforgiftet. At han har spist for meget. Manglende ilttransport (blodkredsløb) til øjnene.

14 For at mindske faren for kulilteforgiftning ved et defekt varmeanlæg.
Hvorfor er det tilrådeligt at have friskluftsdysserne åbne når flyets varmeanlæg er slået til ? For at mindske faren for kulilteforgiftning ved et defekt varmeanlæg. For ikke at komme til at lide af varme stress. For at mindske faren for brand i kabinen. For at undgå hyperventilation. For at mindske faren for kulilteforgiftning ved et defekt varmeanlæg.

15 I lavere højde end ventet.
En ryger kan have helt op til 10 % af blodets iltkapacitet blokeret af kulilte. Iltmangel vil forventes ? I lavere højde end ventet. I større højde end ventet. Som vanligt. Kun hvis piloten også er overvægtig. I lavere højde end ventet.

16 At du får Black out eller GLOC ved lav pos. Gz.
Hvis du ved rygflyvning forsøger at komme ud af det, ved at trække ud i et halvt loop nedad, risikere du ? Ingen ting. At du får mere neg. Gz. At du får Black out eller GLOC ved lav pos. Gz. At flyet ruller ud af loopet. At du får Black out eller GLOC ved lav pos. Gz.

17 Hvad vil der ske såfremt kulilte fra flymotoren siver ind i cockpittet under flyvning ?
Der vil ikke ske noget. Man vil kunne risikere at komme til at lide af iltmangel og derved miste bevidstheden. Der vil være stor risiko for brand. Der vil være eksplosionsfare. Man vil kunne risikere at komme til at lide af iltmangel og derved miste bevidstheden.

18 Hvor længe kan man regne med at handle fornuftigt i 18
Hvor længe kan man regne med at handle fornuftigt i fod uden trykkabine og uden tilførsel af ilt ? 5 min. 30 min. 50 min. 1 time. 30 min.


Download ppt "I forbindelse med iltmangel nedsættes det tidsrum, hvor man er i stand til at handle fornuftigt (TUC), ved ? Fysisk aktivitet. Indtagelse af væske. Indtagelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google