Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Omlagt skriftlighed i International Økonomi. Identificeret problem: Mange elever har svært ved at skrive samfundsvidenskabeligt. Frustrationer hos såvel.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Omlagt skriftlighed i International Økonomi. Identificeret problem: Mange elever har svært ved at skrive samfundsvidenskabeligt. Frustrationer hos såvel."— Præsentationens transcript:

1 Omlagt skriftlighed i International Økonomi

2 Identificeret problem: Mange elever har svært ved at skrive samfundsvidenskabeligt. Frustrationer hos såvel lærere som elever. Forsøgets mål: Øge elevernes læring gennem integration af skriftligheds øvelser i en styret progression. Motivation for IØ som et ledsagefænomen. Ydre pres og benspænd (lille faggruppe/nye) Samarbejde (OK-13) IØ fra 1. år Overgangen fra grundskole til gymnasium

3  Ny skriftlighed eller Omlagt skriftlighed  Ny skriftlighed: udvikling af Skrivekompetencer. Karakteriseret ved Ind-tekster.  Omlagt skriftlighed: Stilladseret udviking af Metakompetencer. Karakteriseret ved Ud-tekster.  Forskningsprojekt: Faglighed og skriftlighed.  Gymnasieelevers oplevelser af og med skriftlighed, fra Folkeskole til studenterhue

4  Teoretisk fundament  Skriftlighed og skrivning kan teoretisk anskues, som en social praksis (Krogh 2015).  Den skrivende skaber identitet og selvstændighed, gennem skrivning. Skriveren reproducerer diskurser, værdier, overbevisninger og interesser med udgangspunkt i deres livsverden og skaber et rum for konstruktion af selvbiografisk selv (Ivanic 1998).  Skrivningen konstruerer et selvbiografiske selv, ved at positionere skriveren sig i det offentlige rum med skrivningen som formidling. Skrivningen er altså på en og samme tid identitetsskabende og identitetsformidlende.  Skriftlighed og skriveridentitet er en progressiv ”Mulighed for selvhed”, som indrammes af den faglige diskurs (Skriveordrer, metoder, begreber, genré og respons). Uddannelsessystemet sætter rammerne for skriveridentiteten (Krogh 2015).

5  Folkeskolen:  Rammerne: Frie, kreative og tæt knyttet til skriveridentiteten.  Genré: Essay.  Fokus: Det æstetiske og identitetsskabende. (jf. Folkeskolens ”Fælles mål”)  Gymnasiet:  Rammerne: Snævre, knyttet til faglige teorier, diskurser og mål.  Genré: Faglig formidling  Fokus: Objektivitet og faglig professionalisme.

6  Skriftlighed i International Økonomi  Rammer: Økonomiske data, analyseret gennem økonomiske teorier og modeller.  Genré: Notat  Fokus: Objektivitet og professionelle vurderinger  Udfordring: Faget er ikke et Folkeskolefag  Omlagt skriftlighed i IØ.  Stilladsering af skriftlighed og taksonomisk adskillelse.  Stilladsering af skriveridentitet.

7 Stilladsering af skriftlighed og taksonomisk adskillelse 1. Lær at skrive en indledning 2. Lær at skrive en redegørelse 3. Lær at skrive en analyse 4. Lær at skrive en vurdering 5. Lær at skrive en diskussion 6. Lær at skrive fodnote/litteraturliste 7. Lær at skrive i notatform 8. Lær at skrive en refleksion

8  Stilladsering af skriveridentitet  Progression i skriftlighed fra 1-3 år.

9 Første årTitelIndholdAflevering/øvelseElevtid Genré 1. Økonomi for dummies Forklar med egne ord hvad du forstår ved økonomi. (Skriv evt. til en udenforstående) Aflevering2 timer Essay 2 De samfunds-økonomiske mål Beskriv de samfunds- økonomiske mål med egne ord Øvelse1 time (omlagt) 3 Hvordan måler man økonomi? Anvend forsyningsbalancen i din fremstilling Øvelse1 time (omlagt) 4 Danmarks økonomi (Forbrug og opsparing) Beskriv og anvend grafer over Danmarks økonomi Aflevering2 timer Essay 5 Økonomiens grundfunktion Beskriv med egne ord forsyningsbalancen og multiplicator-virkningen Øvelse1 time (omlagt)

10 Første år TitelIndholdAflevering/øvelseElevtid Genré 6 Lær at skrive en redegørelse Øvelse1 time (omlagt) 7 Prisdannelse Redegør for prisdannelsen på en selvvalgt vare og vis den teoretisk. Øvelse1 time (omlagt) 8 Oliepris og verdensøkonomien Redegør for prisdannelsen på olie, gennem teori og faglige begreber Aflevering2 timer Essay 9 Lær at skrive en indledning Øvelse1 time (omlagt) I alt 12 timer

11  Eksempler på skriftlighed – Indledninger før og efter For at mindske statens finansunderskud, har flere økonomer og politikere, bl.a. Venstre, forslået at indføre brugerbetaling på sundhedsvæsnet, som der fx er i Sverige, Norge og Finland. Forslaget møder dog kritik fra dele af Venstre, og Socialdemokraterne. Vi vil derfor igennem denne opgave, redegøre for problematikkerne og fordelene ved brugerbetaling. Vi vil derefter analyserer det sven-ske sundhedsvæsen sammenlignet med det danske, og til sidst vil vi vurderer om indførelsen af brugerbetaling vil effektiviserer det danske sundhedsvæsen. (Jeppe og Melina 2a) Vi vil i dette notat byde dig et hæsblæsende eventyr igennem den økonomiske verden, med det særlige fokus på pengepolitikken. Du vil blæse igennem dette dejlige notat, med en glæde du ikke selv vil mærke, før du har læst disse dejlige stykker virtuelle A4 ark til bunds. Du vil blive bragt et eventyr om ECB og nationalbanken. Der vil blive redegjort for pengepolitikken og dens fantastiske værktøjer, som kan blive brugt til at bekæmpe onde fjender som inflation. Som afslutning vil vi servere en yderst lækker og enestående vurdering af vores problemstillinger, og til sidst en smagfuld konklusion. (Jeppe, Melina, Niklas 2a).


Download ppt "Omlagt skriftlighed i International Økonomi. Identificeret problem: Mange elever har svært ved at skrive samfundsvidenskabeligt. Frustrationer hos såvel."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google