Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skrivning i de store formater

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skrivning i de store formater"— Præsentationens transcript:

1 Skrivning i de store formater
- Et par didaktiske overvejelser og spørgsmål

2 Tolkning af tre af fundene
Der er stort læringspotentiale i skrivning i de store formater I skrivning i de store formater gør eleverne erfaring med skrivning som forskellige måder at studere på Fra projektopgaven til SRP’en sker et skifte i fokus fra det personlige til engagement i kundskab

3 Skrivning og læring Skrivning i længere formater kan bruges som redskab at knytte løse idéer og begreber sammen til konsekvent fremstilling og tænkning. Skrivning kan knytte den skrivende og faget sammen, hvis den skrivende kan identificere sig med opgaven. Dette betyder, at der med fordel kan skrives meget i fagene: stilladseringsøvelser, alternative skrivegenrer som formidlingsopgaver, tænkeskrivning mm. Herved kan eleven skrive sig ind i faget, afprøve og udvikle fagets diskurser.

4 Identificering og læring
Ivanič’ Writing and Identity: Læring og udvikling finder sted i og med at den lærende finder mening i det, hun beskæftiger sig med. Identificering kan finde sted på flere niveauer, fx Identificering med indhold og emne Identificering med skriverrollen Jf. Jens’ og Sophias erfaringer fra projektopgaven frem til SRP’en.

5 Tre didaktiske udfordringer
Overgang fra projektopgaven til de store skriftlige opgaver i STX Overgang mellem de tre store opgaver i STX Overgang fra traditionelle opgaver i faget til de store opgaver

6 Overgang fra projektopgaven til de store opgaver i STX
Hvordan dannes der en overgang fra folkeskolens projektfaglighed til det almene gymnasiums projektfaglighed? Fra det almene gymnasiums projektfagligheds perspektiv kan der spørges: Hvilke former for faglighed er på spil i projektopgaven? Hvordan kan der sikres faglighed i projektopgaven? Fra folkeskolens projektfagligheds perspektiv kan der spørges: Hvilke muligheder for identificering stiller de større skriftlige opgaver i STX? Hvordan stilles opgaver i STX, som eleverne kan identificere sig med? Der ligger en didaktisk opgave i at gøre de større skriftlige opgaver i STX relevante for eleverne samtidig med, at det faglige fokus fastholdes Deweys klassiske tekst ”Barnet og læreplanen”: en ”psykologisk” didaktik, der tager udgangspunkt i barnets udvikling og selvrealisering og en ”logisk”, der tager udgangspunkt i fagets (indre) logik. Dewey foreslår en tredje vej, en mellemvej: en didaktik, der får fagets logik til at mødes med barnets udvikling. Det faglige skal være relevant for barnet, der omvendt udvikler sig i og med mødet med faget. Det relevante for eleven i en opgave kan – jf. Ivanic – ligge i flere forhold, ikke blot i det indholdsmæssige, men også fx i den rolle, som den skrivende indtager.

7 Overgangen mellem de tre store opgaver i STX
Hvis skrivning i de store formater skal bidrage til den enkeltes skriver- og skriveudvikling, så er det vigtigt, at gøres og samles erfaring mellem opgaverne, også mellem de tre store opgaver på STX Hvorledes sikres denne erfaringsdannelse? Hvordan gøres læringspotentialet i de store skriftlige opgaver synligt for eleven? Anderledes spurgt: hvorledes sikres en progression for den enkelte elev i tre opgaver, der er stillet i forskellige fag og af forskellige lærere? For mange elever vil denne erfaringsdannelse formentlig ikke komme af sig selv – derfor vil det være oplagt, at der etableres læringsrum, hvor dette foregår

8 Overgang mellem de traditionelle opgaver i fagene og de store skriftlige opgaver
Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem de skrivehandlinger, som eleverne skal udføre i fagenes traditionelle opgaver, og de skrivehandlinger, som eleverne skal udføre i de store skriftlige opgaver Eksempel: ”Bestem en ligning for tangenten til grafen for …” ”Gør rede for Newtons metode til tangentbestemmelse og sammenlign den med …” Eleven vil ofte anvende forskellige stemmer i de forskellige opgaver Derved får og indtager eleverne forskellige roller i forskellige opgaver Beregner; eleven skal vise, at hun har læst og forstået Undersøger; eleven skal undersøge, udforske og vurdere Det vil være en oplagt didaktisk opgave og udfordring at træne disse stemmer og roller i den daglige undervisning


Download ppt "Skrivning i de store formater"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google