Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De seks guldkorn i jobbet Indflydelse p å eget arbejde og arbejdssituation Mening i jobbet Forudsigelighed og relevante informationer Social st ø tte fra.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De seks guldkorn i jobbet Indflydelse p å eget arbejde og arbejdssituation Mening i jobbet Forudsigelighed og relevante informationer Social st ø tte fra."— Præsentationens transcript:

1 De seks guldkorn i jobbet Indflydelse p å eget arbejde og arbejdssituation Mening i jobbet Forudsigelighed og relevante informationer Social st ø tte fra ledelse og kollegaer Bel ø nning – l ø n, anerkendelse, opgaver Passende arbejdskrav

2 Social kapital – de tre diamanter Fra guldkorn til diamanter tillid Retfærdighedsamarbejdsevne kerneydelser

3 Høj social kapital i organisationen Stor tillid, retf æ rdighed og samarbejdsevne Afbalanceret social kapital p å alle niveauer afdelinger ledelsen

4 Professionel tillid Ledelse og medarbejdere handler gennemskueligt og forklarligt Ledelse og medarbejdere g ø r hvad man siger og siger hvad man g ø r Man viser selv tillid ved at give beslutningskompetence til andre Man lytter til andres synspunkter og tager dem seri ø st ……

5 Retfærdighed og respekt At alle ber ø rte bliver involveret i beslutninger At beslutningsgrundlaget er i orden At alle bliver behandlet med respekt og v æ rdighed At ingen favoriseres ………

6 Samarbejde om kerneopgaven Medarbejdere og ledere er i stand til at arbejde effektivt sammen om kerneopgaverne God koordinering. F æ lles m å l, f æ lles sprog, viden og gensidig respekt God kommunikation. Hyppig, rettidig, pr æ cis og probleml ø sende

7 Social kapital i MTU Der er altid social kapital i en afdeling – men hvor meget ? Det kan m å les i MTU. MTU stiller bl.a. sp ø rgsm å lene: ” Oplever du, at ledelsen stoler p å, at medarbejderne g ø r et godt stykke arbejde? ” ” Har du tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? ” = Tillid ” Bliver arbejdsopgaverne fordelt p å en retf æ rdig m å de? ” Bliver konflikter l ø st p å en retf æ rdig m å de? ” = Retf æ rdighed ” I min afdeling er der f æ lles forst å else af, hvad der er vores kerneopgave. ” Samarbejde om kerneopgaven Hovedudvalget har fokus p å social kapital og vil is æ r f ø lge MTU-resultaterne ud fra social-kapital- optik

8 Spørgsmål ?


Download ppt "De seks guldkorn i jobbet Indflydelse p å eget arbejde og arbejdssituation Mening i jobbet Forudsigelighed og relevante informationer Social st ø tte fra."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google