Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Helbredelse og beskæftigelse kan gå hånd i hånd. Tilbagevenden til arbejde under psykisk sygdom er både muligt og sundt -hvis det gøres rigtigt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Helbredelse og beskæftigelse kan gå hånd i hånd. Tilbagevenden til arbejde under psykisk sygdom er både muligt og sundt -hvis det gøres rigtigt."— Præsentationens transcript:

1 Helbredelse og beskæftigelse kan gå hånd i hånd

2 Tilbagevenden til arbejde under psykisk sygdom er både muligt og sundt -hvis det gøres rigtigt

3 Jo længere tids sygefravær inden indsats og behandling, desto længere tids sygefravær efter Brouwers m.fl. 2009 PPclinic 2007 Jo længere tids sygefravær, desto større risiko for førtidspension Dept. for Work and Pensions England 2007 Hvad ved vi?

4 For mennesker med psykisk sygdom, øger et arbejde livskvaliteten og mindsker den sociale udstødelse –og fremmer personens håndtering af helbredsproblemer, selvtilliden og det generelle aktivitetsniveau Royal College of Psychiatrists 2007

5 Sygdom Stress, angst og depression Diffuse sygdomme

6 Vedligeholdelsescirklen Symptomer Passivitet Fred og ro derhjemme Negativ selvopfattelse

7 2 historier 38-årig kvinde Langvarig udvikling af psykiske symptomer Fysiske symptomer Ledighed Varighed Depression Rask - jobsøgende 39-årig mand Akut behandlingsbehov Paranoid Bipolar sygdom Tæt dialog med virksomhed – rundbordssamtale Stadig ansat

8 Koordineret indsats ArbejdeBehandler JobcenterPårørende Borger

9 Tidlig og virksomhedsrettet indsats?

10 Vi skal hjælpe virksomhederne med medarbejdere med psykiske lidelser Undgå dæmonisering og berøringsangst

11 Kategori 2 Forsøg at bevare jobbet Tidlig/gradvis raskmelding Involvering af leder og kolleger Plan for omfang og indhold Er behandlingen god nok?

12 KVIS projekterne Koordineret, Virksomhedsrettet Indsats for Sygedagpengemodtagere

13 KVIS Tidlig og tværfaglig afklaring Individuel opfølgningsplan Koordineret indsats med fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet og virksomhedsrettede tilbud Positive resultater i 8 af 14 kommuner Tidlig afklarende samtale er vigtig Arbejdsgiverinddragelse virker

14 Når der brug for (mere) tværfaglighed Kategori 3

15 Tværfaglig indsats: Beskæftigelse, helbred og sociale forhold Rehabiliteringsteam med Sundhedskoordinator Kategori 3

16 Jobafklaringsforløb = Udvikling til selvforsørgelse ≠ Parkering Er behandlingen god nok?

17 Berøringsangst Mennesker med psykisk lidelse har brug for opmærksomhed og forståelse Ikke fred og ro

18 Inklusion på arbejdsmarkedet giver inklusion i samfundet

19 Syg eller rask? Psykisk rask Psykisk syg

20 Et kontinuum Psykisk rask Psykisk syg

21


Download ppt "Helbredelse og beskæftigelse kan gå hånd i hånd. Tilbagevenden til arbejde under psykisk sygdom er både muligt og sundt -hvis det gøres rigtigt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google