Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Side Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning KØBENHAVNS KOMMUNE Master titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Gill Sans Regular 40pt (A CAPS) Brug under.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Side Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning KØBENHAVNS KOMMUNE Master titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Gill Sans Regular 40pt (A CAPS) Brug under."— Præsentationens transcript:

1 Side Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning KØBENHAVNS KOMMUNE Master titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Gill Sans Regular 40pt (A CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans Regular 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans Regular 15pt) BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN Samarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Region Hovedstadens Psykiatri V/ Niels Gansted, centerchef, Jobcenter København, Center for Jobindsats og Lise Valentin Bayer, kontorchef, Center for Inklusion og Beskæftigelse Den 24. maj 2013

2 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Side Oplæg til drøftelse: 1.Udfordringer i samarbejdet mellem Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning og Region Hovedstadens Psykiatri 2.Nye veje til bedre samarbejde 3.Forslag til konkret drøftelse: Ungeprojekt/delaftale 4.Kort om implementering af reform af førtidspension og fleksjob 24. Maj 2013 2

3 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Side  Borgere med lettere psykiske lidelser fx angst og depression, da disse er i voldsom stigning blandt BIFs borgere  Stor gruppe af sårbare unge i match 2, der gentagne gange falder fra uddannelse og aktive tilbud, men som ikke er ’svage nok’ til at blive omfattet af ressourceforløb. Typisk unge med uafklarede psykiske udfordringer.  Stort ressourceforbrug på koordination med læger, speciallæger og psykiatri på grund af uklart behandlingsansvar for mennesker med depression og angst  Ventetiden til en psykiatrisk udredning er ofte lang, psykologbehandling for dyrt, og i ventetiden får borgeren det ofte dårligere, hvilket mindsker chancen for tilknytning til arbejdsmarkedet. 24. Maj 2013 3 1. Udfordringer i samarbejdet

4 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Side  Psykiatrien/sundhedsvæsenet skal i højere grad integreres i jobcentrene og/eller jobkonsulenter skal integreres i sundhedssystemet.  Der er flere projekter, hvor man sammentænker den psykiatriske behandling med en aktiv jobindsats. Fx: - Center for Jobindsats og Region Hovedstadens Psykiatri samarbejder om et 2-årigt forskningsprojekt baseret på IPS-metoden. - Ungecentret/JKU har ansat 6 såkaldte sundhedsguider, der er medicinstuderende på 9/10/11 semester, og som er en del af den fremskudte afklaringsindsats. - Tidlig opsporing. Samarbejdsprojekt JKU og Region Hovedstadens Psykiatri, Stolpegård - Samarbejde via de nye rehabiliteringsteams fra juli 2013 24. Maj 2013 4 2. Nye veje til bedre samarbejde

5 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Side I Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets delaftale vedr. aktivitetsparate er psykisk sårbare unge en målgruppe. Forslag: Der etableres uddannelses- og jobrettede forløb, hvor der tilknyttes frikøbte medarbejdere fra Regionens psykiatriske tilbud til at indgå i forløbene for de unge sammen med jobkonsulenterne fra JKU, Ungecentret. Den unge skal afklares ift. videre proces, herunder Regionens behandlingspakker. Forslaget afventer budgetforhandlingerne. 14. april 2015 5 3. Forslag til konkret drøftelse

6 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Side  Der har til medio maj været afholdt 108 møder. Generel tilfredshed med møderne. BIF har ikke modtaget meldinger om, ubehag / psykisk belastning hos borgeren  Stor indsats omkring kompetenceudvikling forud for påbegyndelsen af møder i rehabiliteringsteams. Derudover i forberedelsen stor fokus på mødeafviklingen, dvs. fordeling af roller og skabelse af en tryg atmosfære for borgeren. Dette både før, under og efter mødet. Opmærksomhed på, at det kan være overvældende for borgere med bestemte lidelser at møde så mange fagpersoner på én gang.  Både arbejdet i rehabiliteringsteams, koordinerende sagsbehandler, ”Brug for Alle” m.v. har og vil styrke samarbejdet ml. forvaltningerne internt og med Regionen, når sundhedskoordinatorer kobles på samarbejdet juli 2013. 14. april 2015 6 4. FØP/Fleks i Københavns Kommune


Download ppt "Side Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning KØBENHAVNS KOMMUNE Master titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Gill Sans Regular 40pt (A CAPS) Brug under."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google