Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ved overlæge Jes Gerlach

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ved overlæge Jes Gerlach"— Præsentationens transcript:

1 Ved overlæge Jes Gerlach
Hvilke konsekvenser har stigmatisering af psykisk sygdom for individ og samfund? Ved overlæge Jes Gerlach PsykiatriFonden

2 Hvad er stigmatisering?
At stigmatisere betyder at stemple, at sætte et mærke på - personer, der afviger negativt fra omgivelserne Et stigma er altså et mærke, et særkende ved personen, der stigmatiseres Tendensen til at stigmatisere er almen, hos både mennesker og dyr. Og derfor svær at udrydde. Tænk på ”den grimme ælling, der så så fæl ud, blev bidt, puffet og gjort nar af”. Tænk på mobning Psykisk syge stigmatiseres Stof- og alkoholmisbrug > skizofreni > angst og depression > demens (Crisp et al, 2005) Overvægt?

3 Psykisk syge belastes tre-dobbelt
Symptomerne → stigmatiserer Fx hallucinationer, speciel adfærd, talemåde…. Bivirkninger → stigmatiserer Fysiske bivirkninger: langsomme bevægelser, holdning, rysten, ufrivillige bevægelser, overvægt Psykiske bivirkninger: sløvhed, rastløshed Stigmatiseringens konsekvenser (”en ekstra sygdom”)

4 Hvem stigmatiserer psykisk syge? Det gør vi alle!
Befolkningen – den offentlige stigmatisering Psykiatrien, incl læger og personale Patienten selv – selvstimatisering De pårørende

5 Stigmatiserings-processen
Stigmata (symptomerne, adfærden, bivirkninger) udløser fordomme / myter Utilregnelige, ikke til at tale med, lunefulde, upålidelige, ustabile, lugter, farlige, aggressive, uhelbredelige Negative holdninger Diskriminationen, afstandtagen, udelukkelsen

6

7 Konsekvenser for individet Stigmatiseringens onde cirkel
Føler sig udenfor, ikke accepteret Usikker, lavt selvværd, tab af identitet. Psyko-social stress Selv-stigmatisering: bebrejder sig selv, føler sig mindreværdig, skyldig. Indsatsen skal rettes mod patienter og pårørende! De søger ikke hjælp (halvdelen søger ikke behandling (Alonso et al, 2007)). Isolation. Ensomhed. Sygdommen forværres. → mere medicin → mere stigmatisering

8 Sociale konsekvenser Chikane (47%). Må skifte bolig (26%)
83% oplever stigmatiseringen som en af de største barrierer mod at blive rask Social barriere, beskæftigelsesmæssig barriere

9 De professionelle Psykiatrien har været et lavstatusfag
Stigmatisering i det medicinske hierarki. Somatiske læger taler stadig nedsættende om psykiatrien Læger undgår psykisk syge patienter, der behandles dårligere. Evt fysisk lidelse undersøges ikke så omhyggeligt Personale taler nedladende om/til patienter med psykisk sygdom Vigtigt at indsatsen rettes mod de professionelle! De professionelle skal ikke blot behandle symptomerne, men også patientens selvstigmatisering (tillægssygdommen)

10 Konsekvenser for samfundet
Psykiatrien har været marginaliseret i sundhedsvæsenet. Et lavstatusfag Færre bevillinger end det somatiske sundhedsvæsen (7-8% i DK, 20% i andre lande) Stigmatisering koster: sygemeldinger og øgede behandlingsudgifter, bla fordi patienter ikke søger hjælp i tide (> 2 år) Arbejdsmarkedet mister produktion og økonomi

11 Konklusion Der er behov for en stor indsats over for stigmatiseringen i psykiatrien over for befolkningen arbejdsmarkedet de professionelle patienterne og deres pårørende


Download ppt "Ved overlæge Jes Gerlach"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google