Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Psykosocial hjerterehabilitering Tøystrup Gods 23 marts 2010 Anne Skjødt Regionsleder, sygeplejerske.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Psykosocial hjerterehabilitering Tøystrup Gods 23 marts 2010 Anne Skjødt Regionsleder, sygeplejerske."— Præsentationens transcript:

1 Psykosocial hjerterehabilitering Tøystrup Gods 23 marts 2010 Anne Skjødt Regionsleder, sygeplejerske

2 Formålet med psykosocial rehabilitering At patient og pårørende kan mestre den nye livssituation og derved opnår bedre livskvalitet. At patient og pårørende får viden og forståelse for de følelsesmæssige reaktioner der kan følge med hjertekarsygdom.

3 Social støtte Sygemelding (hvor længe), økonomi, dagpenge, flexjob, pension Kritisk sygdom / forsikring Kørekort / erhverv Medicintilskud Rejser i udlandet

4 Screening for angst og depression Alle hjertekarpatienter bør screenes for angst og depression Hvornår i forløbet? En samlet vurdering af patienten er nødvendig for at finde frem til den bedste psykosociale intervention I den samlede vurdering inddrages også patientens egen opfattelse

5 Angst Angstlidelser ses hos 10% - 50% af alle hjertepatienter med akut koronarsyndrom Hjerterehabiliteringen, Kardiologisk klinik Y, H:S Bispebjerg Hospital 2003

6 Angst Fremtrædende hos patienter med akut hjertesygdom 3 gange så høj dødelighed efter AMI Tæt på en fordobling af risikoen for nyt infakt over 5 år 6 gange så høj risiko for pludselig hjertedød Januzzi et al, 2000

7 Hvornår bliver angsten problematisk? Angsten bliver overdreven og urealistisk Angsten er der konstant Øget kropslig alarmberedskab – hjertepatienten er konstant på vagt Hjertepatienten undgår ting, han tidligere har haft fornøjelse af, pga. angsten for at noget kan gå galt

8 Depression Depression ses hos 25% af patienter med akut hjertesygdom Indvirker negativt på livskvalitet og compliance Er associeret med 4 gange så høj dødelighed Januzzi et al, 2000

9 Symptomer på depression Nedtrykthed Markant nedsat lyst og interesse Manglende energi/svær træthed Nedsat selvtillid Selvbebrejdelser Skyld Dystre tanker Tanker om døden og selvmord

10 Tag højde for angsten og depressionen Du skal ikke løse angsten eller depressionen, men du kan anerkende den og tage højde for den Der hvor dine kompetencer ophører, er det vigtigt at hjælpe hjertepatienten videre

11 Psykiske reaktioner Angst Utryghed Kaos Vrede Trist Forvirret Afmægtig Søvnløshed Irritabel Træthed Indadvendt Hukommelsestab Manglende lyst (sex, mad, sociale aktiviteter)

12 Meget individuel håndtering Håndteringen af følelsesmæssige belastninger afhænger af: Personlighed Sårbarhed Netværk

13 Hvad siger patienten… ” Jeg har aldrig været syg før, jeg har altid været rask” Angst er et sundt svar på at miste kontrol.

14 Det er så ”svært”- så ”vanskeligt” problem – kompliceret - ”leder efter løsning” - ” vil håndtere / tackle” Vilkår- byrde-sorg - ”tungt at bære” - ” delt sorg er halv sorg” - ” tak, det lettede! ” Christian Busch, Hospitalspræst

15 4 måder at håndtere følelsesmæssige belastninger på Du går til modangreb og bliver vred Du bliver meget handlingsorienteret Du distancerer dig og skubber følelser væk Du søger hjælp

16 Den følelsesmæssige belastningen afhænger af… Hvorledes patienten vurderer, oplever og tænker, om det at have fået en hjertesygdom

17 Samtalerne Patienten fortæller om forløbet Patientens identitetsfølelse før og efter hjertesygdommen Kropslige reaktioner Fremtiden Psykoeducation

18 Patienten fortæller om sin sygdom og livet med denne 1.Er der begivenheder han/hun særligt har hæftet sig ved og som giver anledning til problemer 2.Er der noget patienten er i tvivl om i forhold til sygdommen 3.Giver han/hun udtryk for angst eller depressive tanker under sin beretning 4.Er der ændringer i forhold til patientens netværk

19 Hvad kan I gøre ? Spørg hvordan din patient har det Lyt Tal med patienten om at det er naturligt, at der kommer psykiske reaktioner – f.eks. angst Giv støtte - også til at finde rundt i sundhedsvæsenet Søg hjælp hos tværfaglige kollegaer

20 Frivillige Lokalkomiteer –F.eks. gåture, hjertecafe og andre aktiviteter med mulighed for netværk. Hjerteforeningens rådgivende patienter –Instruktører efter Stanford- modellen

21 ” Når man fortæller sætter man ting sammen, som er gået i stykker ” Karen Blixen

22 Hvad er psykoedukation? Hvad er psykoedukation? Undervisning med det formål at øge viden om en given psykisk lidelse (psykoterapi/psykiatri)Undervisning med det formål at øge viden om en given psykisk lidelse (psykoterapi/psykiatri)  Undervisning med det formål at øge viden om psykiske følgevirkninger relateret til CVDUndervisning med det formål at øge viden om psykiske følgevirkninger relateret til CVD

23 Psykoedukation Hjertesygdom og funktionelle symptomer Angst og dens symptomer Depression og dens symptomer Forskellige reaktioner på hjertesygdom

24 Formål Patient og pårørende opnår bedre viden om psykiske reaktionerPatient og pårørende opnår bedre viden om psykiske reaktioner Psykiske reaktioner ”normaliseres” for patienten og pårørende.Psykiske reaktioner ”normaliseres” for patienten og pårørende. Patient og pårørende er bedre rustet til at håndtere psykiske reaktionerPatient og pårørende er bedre rustet til at håndtere psykiske reaktioner


Download ppt "Psykosocial hjerterehabilitering Tøystrup Gods 23 marts 2010 Anne Skjødt Regionsleder, sygeplejerske."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google