Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan motiverer man en ”umotiveret” ung? Aut. Cand. psyk. Silas Charlotte Houlberg Tlf.:61187219.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan motiverer man en ”umotiveret” ung? Aut. Cand. psyk. Silas Charlotte Houlberg Tlf.:61187219."— Præsentationens transcript:

1 Hvordan motiverer man en ”umotiveret” ung? Aut. Cand. psyk. Silas Charlotte Houlberg E-mail: silash@get2net.dk silash@get2net.dk Tlf.:61187219

2 Program d.09.12.09  Hvornår, eller er den unge umotiveret?  Motivationsteorierne.  Screening af problematikken, hvorfor, hvordan kom/fandt man ham/ hende.  Hypotese dannelse/ målsætning. Hvorfor umotiveret?  Kontakt/tillid/realisme.  Argumenter/bevis….at jeg er god nok.  Empati og nysgerrighed.  Den unge og den professionelles mål.  At vende tilbage.

3 Motivation  Menneskets inderste natur viser sig også i drivkraften, menneskets motivation. Drivkraften giver sig udtryk i en stræben efter at leve et meningsfuldt liv. At stræbe efter mening bliver sammenfatningen af at være konstruktiv, målrettet social og aktiv.

4 Umotiveret hvornår?  Hvis det nu er meningsfuldt at ryge hash…..og socialt og aktivt?  Hvem bestemmer målene prof. eller ung?  Eks. Formiddags aftale ”skal alligevel lære at stå tidligt op!  En ung mange/ skiftende motiver  Er motivet kontakt godt nok?  Ung…modig og nogle gange trodsig!

5 Maslows behovspyramide  Vi arbejder for at tilfredsstille visse behov, som opstår i en bestemt rækkefølge. Når den ene type af behov er opfyldt vil et andet og højere behov opstå.  Behovene optræder i bestemt rækkefølge og i hierarki af nødvendighed.

6 Menneskets 5 basisbehov  Fysiologisk: Vand, føde, ly.  Sikkerhedsbehov: Behovet for at føle sig tryg og opleve stabilitet i f.eks. sin arbejdssituation.  Sociale behov: Behovet for at være sammen med andre mennesker og have venskaber, at have relationer baseret på følelser.  Selvagtelsesbehov: Behovet for at føle sig værdifuld og kompetent, at opnå selvrespekt og opnå anerkendelse fra andre.  Selvrealisering: Behovet for at bruge sig selv, udfolde sin kreativitet og i det hele taget at fokusere på sine personlig udviklingsmuligheder og realisere disse.

7 Screening af problematik  Overblik og rækkefølge af problematik  Først relationen/ hold ud at blive afvist  Hvem kan hjælpe med problemerne  Følelsesmæssige/ psykiske problemer  Baggrund  Hvor er der mest liv/ energi

8 Hypotese, hvorfor umotiveret  Ringe kontakt til følelser  Kognitivt niveau. F.eks. Cirkelræssonement, skifte fokus  Adfærd/ handlinger selv-/destruktive  Livssituationen: Ofte kaotisk.  Latentmotiveret. Forsvar mod smerte. ”kontaktrebus”. Maskeret kontaktforsøg. F.eks.: true, true med selvmord, hjælpeløs, smigre, seksualisere, blive forelsket, vise stærke følelser, være passiv o.s.v.  Lav selvtillid/ selvværd(følelse)

9 Kontakt/ tillid/ realisme  Psykologisk medleven i den unges liv og historie.  Gæst i anden virkelighed. Mål den unge forstår sig selv bedre og er livsduelig.  Den voksne: Respekt, forståelse (også konfronterende), ærlighed, tro på den unges forandringsmuligheder, realistisk og tålmodig.  Afstå fra magtkampe….bevare grænser. Eks. Tider at mødes på, komme for tæt på.  Prof. Ambition og den unges

10 Argumenter/ bevis…..at jeg er god nok!  Argumenter og beviser for at være god nok. Et godt menneske med potentialer og muligheder  Dårlig samvittighed er fjende ikke ven. Nedbryder selvværd  Erfaringer kan bruges til at vælge vej. Vadestedet!

11 Samtale i nuet.  Fokus på her og nu samtale.  Flytte fokus fra fortiden når der leves der. Fremtiden kan være båret af henholdsvis håbløshed eller urealistiske forestillinger.  Prof. Må kunne multitaske og bevare overblik

12 Empati og konfrontation  Håndtere såvel forståelse som konfrontation.  Forståelse: Normalisere den unge…jeg har mødt andre unge der…  Konfrontation: Kræver god kontakt, basal tillid. Respektfuld og roligt.  Eksempler: Spejle modsætninger mellem ønsker og konkrete handlinger.  Brug faglig viden i forhold til bagatalisering af problem eks. Misbrug.  Bevare fokus i samtalen

13 Hvornår er en umotiveret ung blevet motiveret?  Ressourcerne er mobiliseret!  At den unge oplever at kunne vælge sit liv og dermed har mulighed for at træffe konstruktive valg.  At den unge tror på forandring er mulig og ved hvad vej han/ hun vil gå.  At der er sat en proces i gang hvor den unge aktivt arbejder mod realistiske mål.  F.eks. Mindske, stoppe rusmiddel forbrug, kontakt til familie o.s.v.


Download ppt "Hvordan motiverer man en ”umotiveret” ung? Aut. Cand. psyk. Silas Charlotte Houlberg Tlf.:61187219."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google