Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Identificering af skjulte følger efter en hjerneskade Frank Humle Center for Hjerneskade.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Identificering af skjulte følger efter en hjerneskade Frank Humle Center for Hjerneskade."— Præsentationens transcript:

1 Identificering af skjulte følger efter en hjerneskade Frank Humle Center for Hjerneskade

2 Hjernens arterier

3 Hjernens bevægelse i kraniekassen (ved kranietraume) www.traumaticbraininjury.com

4 Incidens Hvert år kommer 15.000 nye tilfælde af hjerneskade i Danmark. Det skønnes, at 60.000 i Danmark lever med erhvervet hjerneskade.

5 Årsager Blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi) –ca. 10 - 12000 om året –Ca. 70% overlever Traumatisk hjerneskade –efter f.eks. Trafikulykker Følge af betændelsestilstande –f.eks. Meningitis Svulster Iltmangel –som følge af fx kvælning, drukning, eller hjertestop.

6 Behandlingsfaser FASE I:Den akutte hospitalsbehandling FASE II:Behandling og rehabilitering i hospitalsfasen FASE III:Optræning og funktionel rehabilitering efter hospitalsfasen

7

8 Vågenhed & Opmærksomhed Vågenhed Tempo Selektiv opmærksomhed (udvælge trods distraktion) Vedholdende opmærksomhed (fastholde over tid) Delt opmærksomhed (flere ting samtidig)

9 Perceptionsforstyrrelser Sansning –Syn, hørelse, smag,lugtesans Afasi –At forstå sprog, at tale Agnosi –Erkendelse Neglekt –Opmærksomhedsvanskelighed typisk mod venstre Apraxi –Vanskeligheder med udførelse af indlærte handlinger

10 Hukommelse Vågenhed/opmærksomhed Indkodning Lagring Genkaldelse

11 Frontale funktioner Overblik Abstraktion Fleksibilitet Strategi/planlægning Initiativ Social tilpasning

12 Kognitive kommunikationsforstyrrelser Forstyrrelser af sprogets brug, fx. i samtale med andre: Nedsat opmærksomhed på modtagerens behov for information Nedsat forståelse af situationen Nedsat korttids-hukommelse Kommunikation: Brug af sprog i konkrete situationer i et nøje tilpasset samspil med andre personer

13 Følelsesmæssige forandringer I Depression Ca. 40% rammes af en depression efter hjerneskade Følelsesmæssig labilitet Gråd- og/eller latterlabilitet Angstreaktioner –Forvirring “hvad er der sket med mig?” –Panikreaktioner

14 Følelsesmæssige forandringer II Panikreaktioner –Opstår ifm. oplevelsen af tab af funktioner –Kan medføre intens angst og skam ifm. oplevede vanskeligheder Former for Panikreaktioner –Tristhed, frustration, angst –Skam, desperation –Tilbagetrækning –Vrede –Bagatelliseren af problemer –Skjuler problemer for omverden

15 To remissionsstadier Benson & Ardila (1996) fig. 20.1

16 Indsigt Intellektuel indsigt (kan tale om det) Situationsbunden indsigt (handler i situationen) Forudgribende indsigt (muliggør kompensation)

17 10 råd Borgerens ændrede situation: –Fortid (kompetencer, erfaringer, mv.) –Nutidig problemstilling –Ønsker og håb for fremtiden Borgeren hjerneskade kan påvirke mange funktioner – kognitivt, følelsesmæssigt, socialt og fysisk Borgeren skal så vidt muligt transformeres fra patient/klient til person Borgeren skal opleve sig som en ligeværdig part i et samarbejde Borgeren har måske ikke fuld indsigt i egne ressourcer og begrænsninger - vigtigt at arbejde med tydelige, målbare mål

18 10 Råd Tilsyneladende manglende motivation –skyldes ofte kognitive vanskeligheder og/eller emotionelle reaktioner Det kan være nødvendigt at strukturere og gentage (men uden at tale ned til borgeren) Vær opmærksom på om borgeren kan –gentage/formulere konklusion på samtale/afgørelse Ikke alt skyldes hjerneskaden – f.eks. spiller den præmorbide personlighed ind Brug specialisterne –opsøg ekspertviden


Download ppt "Identificering af skjulte følger efter en hjerneskade Frank Humle Center for Hjerneskade."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google