Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VERSITET LOUISE BØTTCHER, LEKTOR I NEUROPSYKOLOGI, AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET OKTOBER 2015 UNI DE MINDRE SYNLIGE OG DE VIRKELIG USYNLIGE SIDER.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VERSITET LOUISE BØTTCHER, LEKTOR I NEUROPSYKOLOGI, AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET OKTOBER 2015 UNI DE MINDRE SYNLIGE OG DE VIRKELIG USYNLIGE SIDER."— Præsentationens transcript:

1 VERSITET LOUISE BØTTCHER, LEKTOR I NEUROPSYKOLOGI, AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET OKTOBER 2015 UNI DE MINDRE SYNLIGE OG DE VIRKELIG USYNLIGE SIDER AF CP – UDFORDRINGER I ET INKLUDERENDE MILJØ

2 AARHUS UNIVERSITET AU 2

3 AARHUS UNIVERSITET AU 3

4 AARHUS UNIVERSITET AU 4

5 AARHUS UNIVERSITET AU INKLUSIONENS UDFORDRING Det unikke/ særlige Det almene Det unikke/særlige Det almene

6 AARHUS UNIVERSITET AU For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light MotoriskeKognitive DEN FØRSTE TYPE AF USYNLIGHED

7 AARHUS UNIVERSITET AU For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light Lærer til ’Frederik’: ”Nu har han det i en grad, hvor det ikke rigtig påvirker hans skoledag, så jeg synes ikke jeg har manglet det helt store. […] Jeg har altid tænkt spastisk lammelse i en meget sværere grad. Jeg har aldrig været klar over at man kunne have det i så mild en grad.”

8 AARHUS UNIVERSITET AU For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light ”Klassiske” ”Almindelige” kognitive ”Sværere at forstå” DEN ANDEN TYPE AF USYNLIGHED

9 AARHUS UNIVERSITET AU For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light TYPISKE KOGNITIVE FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSER VED CP Perceptuelle vanskeligheder (visuelle, auditive)  Fx kortikale synsnedsættelser (CVI)  Visuo-spatiale forstyrrelser  Visuo-konstruktive vanskeligheder (hånd-øje koordinering) Opmærksomhedsforstyrrelser Eksekutive forstyrrelser Hukommelsesvanskeligheder Sprog- og kommunikationsvanskeligheder 9

10 AARHUS UNIVERSITET AU For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light MERE USYNLIGE KOGNITIVE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER ‘Almindelige’: Trætbarhed, Varierende præstationsniveau, Langsommere informationsbearbejdning ‘Svære at forstå’: visuo-spatiale funktionsnedsættelser 10

11 AARHUS UNIVERSITET AU For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light ANDERLEDES HJERNE OG KOGNITIVE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER Biologisk afvigelse Funktions- nedsættelser Adfærds- og indlærings- vanskeligheder

12 AARHUS UNIVERSITET AU For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light DEN DIALEKTISKE FORSTÅELSE AF UDVIKLING Barnets udvikling Sociale krav Typisk barn

13 AARHUS UNIVERSITET AU For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light BASALE OG HØJERE MENTALE FUNKTIONER Verden. Opfattelse af verden, løsning af opgaver Medieret forhold til omverdenen via symbolske eller konkrete redskaber Person

14 AARHUS UNIVERSITET AU For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light A A a a a

15 AARHUS UNIVERSITET AU For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light DEN DIALEKTISKE FORSTÅELSE AF UDVIKLING MED EN HJERNESKADE OG KOGNITIVE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER Barnets udvikling Sociale krav Barn med biologisk afvigelse

16 AARHUS UNIVERSITET AU For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light Vi forudsætter en masse kompetencer og måder at være på, når vi er sammen i sociale sammenhænge og fx arrangerer aktiviteter (incl. læring) for børn, unge og voksne. Handicappet opstår i spændet mellem de sociale krav og personens evner og færdigheder. DEN TREDJE TYPE AF USYNLIGE HANDICAP

17 AARHUS UNIVERSITET AU For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light Den sociale udviklingssituation: Menneskers udvikling finder sted i mødet mellem individets egne ønsker, mål og nuværende kompetenceniveau og aktivitetsmulighederne i hverdagen. Den sociale udviklingssituation er indbygget i udviklingslivsbaner. Udviklingslivsbanerne vil ‘automatisk’ understøtte bestemte typer af udvikling på bestemte tidspunkter i barnets kronologiske udvikling: Et socialt udviklingsvindue. Sociale udviklingsvinduer åbner og lukker i løbet af barnets, den unges og den voksnes udvikling. SOCIALE UDVIKLINGSVINDUER

18 AARHUS UNIVERSITET AU For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light Socialt samvær og læringsaktiviteter er organiseret i institutionaliserede livsforløb og i strukturerede tidsforløb. Handicappet kan forandre sig over tid i forhold til hvordan personen kan/ikke kan følge de institutionelle udviklingsbaner og udnytte sociale udviklingsvinduer DEN FJERDE TYPE AF USYNLIGT HANDICAP

19 AARHUS UNIVERSITET AU For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light Ytterhus, Wendelborg & Lundeby (2008). Norsk studie af børn med forskellige handicap: intellektuelle handicap og motoriske handicap i forskellige kombinationer og sværhedsgrader. Artiklen er baseret på flere interviewstudier med familier til børnene (Studie 1 8 familier, studie 2 29 familier). Begge studier var longitudinale studier, hvor familierne blev interviewet to gange med 4-6 år mellem 1. og 2. interview. Et gennemgående mønster var vanskeligheder med social deltagelse, som opstod i 8-10 års alderen. Forældre i al almindelig stod ikke længere for at arrangere legeaftaler. Men børnene med handicap havde stadig brug for det/gavn af det. Interesserne i kammeratgruppen ændrer sig ”fra leg til lipgloss”. EX PÅ SOCIALT UDVIKLINGSVINDUE

20 AARHUS UNIVERSITET AU For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light INKLUSIONENS UDFORDRING

21 AARHUS UNIVERSITET AU For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light Sekundær/afledt udviklingsforsinkelse Øget psykopatologi Kulturel deprivation KONSEKVENSER AF USYNLIGE HANDICAP

22 AARHUS UNIVERSITET AU For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light Viden om barnet/den voksne -> At arbejde med diagnosen som spørge- og undersøgelsesguide FØRSTE OG ANDEN TYPE AF USYNLIGT HANDICAP

23 AARHUS UNIVERSITET AU For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light Hvilke Perceptuelle Kognitive Kommunikative … forudsætninger er indlejret som krav og betingelser i omgivelserne og aktiviteter? TREDJE TYPE USYNLIGHED

24 AARHUS UNIVERSITET AU For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light UNIVERSELT DESIGN

25 AARHUS UNIVERSITET AU For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light Uoverenstemmelsen øges, hvis børn kommer mærkbart bagud i forhold til sociale milepæle, fx trinmål eller ‘at knække læsekoden’. -> Være på forkant med det konkrete barns udfordringer og behov for støtte. -> Opstille mål også for barnets sociale udvikling, herunder sikre tilgængelighed af relevante kammerater, fx i samarbejde med barnet og dets forældre. FJERDE TYPE USYNLIGHED

26 AARHUS UNIVERSITET AU For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light Forebygge belastninger, som yderligere kan være med til at skubbe barnet mod ‘at være særlig’ og have svært ved at deltage i undervisning og andre sociale sammenhænge. -> Sikre barnets deltagelsesmuligheder


Download ppt "VERSITET LOUISE BØTTCHER, LEKTOR I NEUROPSYKOLOGI, AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET OKTOBER 2015 UNI DE MINDRE SYNLIGE OG DE VIRKELIG USYNLIGE SIDER."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google