Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hjerneskadeteam Herning Kommune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hjerneskadeteam Herning Kommune."— Præsentationens transcript:

1 Hjerneskadeteam Herning Kommune

2 Hjerneskadeteamets målgruppe
Hjerneskadeteamet blev dannet i løbet af 2007. Målgruppen for teamets arbejde er børn 0-18 år med en erhvervet hjerneskade. Der er gjort et opsøgende arbejde, for at informere om teamets eksistens.

3 De hyppigste årsager Traumatisk hjerneskade efter f.eks. trafikulykker. Hjerneskade som følge af infektion/virus (f.eks. meningitis, herpes). Tumorer i hjernen (samt skader ved behandlingen). Iltmangel (som følge af fx kvælning, drukning, eller hjertestop). Blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi).

4 Teamets sammensætning
Koordinator Henny Holmgaard Repræsentant fra Hjerneskaderådgivningen Mette Kongsbak Socialrådgiver Kirsten Lundberg Børn- og unge læge Karin Nielsen Psykolog Janne Kjeldgaard Lauritsen Talekonsulent Knud Kuhlman Ergoterapeut Ann Due Egeslund Fysioterapeut Ulla Sørensen Oralmotorisk terapeut Hanne Bundgaard Ergoterapeut ved PPR Else Nyborg Christensen Desuden kan andre relevante fagpersoner deltage ad hoc.

5 Mål med teamets arbejde:
At der udpeges en tovholder til familien. At der kan ske en koordinering af indsatsen omkring barnet. At der sikres opfølgning af de enkelte børn At der på de forskellige fagområder opnås øget viden om børn med erhvervet hjerneskade

6 Teamets arbejde Teamet sammenkaldes.
Repræsentanter fra teamet opsøger familien så tidligt som muligt. Det afklares, hvem der skal deltage i udskrivningsmøde på Hammel Neurocenter På teammødet planlægges/koordineres indsatsen omkring de enkelte børn

7 Fordele Tværfaglig team sikrer at de få sager ender hos de samme fagpersoner hver gang, eller at fagpersonen er koordinerende i forhold til egen faggruppe. Fælles indsats og fælles mål skaber sammenhæng og overblik. Koordinering sikrer at indsatsen tager udgangspunkt i barnets aktuelle behov og ressourcer. snitflader i forhold til kontakter udenfor kommunen.

8 Fordele Mindre sårbarhed ved forfald af personer fra teamet.
Sikrer mulighed for at viden, erfaringsopsamling og sparring vedr. de forholdsvis få sager kan finde sted. Større tilgængelighed og nemmere at håndtere Nemmere at håndtere overgange.

9 Udfordringer Sikre, at vi får kendskab til alle relevante børn.
Meget få børn, som ofte ikke rigtig passer ind nogen steder i de etablerede tilbud. Forståelse for, at på trods af rehabilitering, kan der fortsat være særlige behov.

10 Overgangen til voksenområdet
Kontakt til Hjerneskaderådgivningen, Center for Kommunikation Kontakt til Herning Kommunes Neuroteam på voksenområdet

11 Kontakt til Hjerneskaderådgivningen
Fortsat koordinering / opfølgning ved overgangen til voksentilværelsen Hjerneskaderådgivningen ”kender” allerede de unge Indsatsen fra før det fyldte 18 år er kendt og der kan arbejdes videre på allerede igangsatte planer / initiativer

12 Kontakt til Hjerneskaderådgivningen
Tilbud til familierne – også mens børnene / de unge er under 18 år - ”Åben Rådgivning” - ”Forældre-/pårørendegruppe” Dette betyder, at nogle af familierne allerede kender Hjerneskaderådgivningen…. Ved komplekse sager: mulighed for kontakt til Hernings Kommunes Neuroteam


Download ppt "Hjerneskadeteam Herning Kommune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google