Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Autoriseret psykolog Lars Hugo Sørensen Velkommen til minikonference.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Autoriseret psykolog Lars Hugo Sørensen Velkommen til minikonference."— Præsentationens transcript:

1 Autoriseret psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Velkommen til minikonference

2 Kan vi gå andre veje end ekslusion? Misbrug kan ses som problem – Eks ved at betragte misbrug som en predisponeret afhængighedslidelse Misbrug kan ses som symptom – At misbruget er et symptom på eks. mangel på kontrol, tab af mening, dårligt selskab, habituel løsningsmodel Misbrug kan ses som ”meningsrettet” – At misbruget for individet betyder noget bedre end ikke at være i misbrug Autoriseret psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk

3 Kan vi gå andre veje end ekslusion? Regel<> sanktion – Ofte forsøger vi at imødegå uønskede, handlemønstre med regler. Hvis en regel brydes ligger der implicit en forventning om en sanktion Hvad så med de ”sanktionsresistente” Forventning <> undring – Kan vi som professionelle påtage os positionen at skifte regler ud med forventninger (ud fra det ”heliotropiske princip) og kan vi ved svigt i forhold til forventningerne fastholde en vedholdende og konstruktiv undren – så kan relationen måske holdes konstruktiv? Autoriseret psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk

4  Objektrelationer  Afsæt i Freud efterudviklet af Bl.a Melanie Klein  Relationen med objekter i den tidligste barndom giver anledning til fantasier i barnet  Banalt forstået udvikler barnet indre objekter som er integrerede ”billeder” af de ydre objekter  Således vil der i Bo Sigrell´s (svensk psykolanalytiker) forståelse udvikles et ”indre” teater.  Det indre teater inviterer os ( fagpersoner) eller andre til at træde ind i en bestemt rolle  Udviklingen kan ske ved at tilføje nye scener eller roller til teateret  Dette sættes i relation til mønsterbrud  Historien og ”Kent” – fra misbruger til tømre en fortælling om at det kan nytte Autoriseret psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Samspil og udvikling

5 Dialekstisk relationsforståelse Relationers dialektik forstået fra Anne Lise Løvlie-Schibbye ”Det jeg gør ved dig, gør jeg også ved mig selv, for igennem det jeg gør ved dig, skaber jeg forudsætningerne i dig, for det du gør ved mig”. Relationer er dialektiske og skabes af begge deltagere – men fagpersonen har hovedansvaret for relationen Autoriseret psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk

6 Professionsrollen Autoriseret psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Person Opgave binding Opgave person Bruger/deltager ansat Rolle

7 Personligheds fagligheds model Autoriseret psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Privat Følelser og værdier Spor af opvækst Fag Ramme/ lovgivn. Erfaringer metode Uddan. viden

8 Værdsættende arbejdsform Erkendelsesvilkår – der findes ikke én sandhed 6 6 6 Autoriseret psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk

9 Bag ved enhver frustration ligger en uopfyldt drøm Hvad er det du/I ønsker at skabe? Du kan ikke lære nogen at lade være med at gøre det forkerte ------- men du/I kan sammen lære alle at gøre lidt mere af det rigtige Det er vore mål for fremtiden – der skaber vore handlinger i nutiden (bueskytten) Ved at sige præcist hvad du vil laver du en god ”målskive” for fremtidige handlinger Aut.psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Værdsættende position i nogle grundsætninger

10 handling Oplevelse Pæd. behov Prof. Handling Hvad oplever brugeren? ”Hypotese” Hvad er det pædagogiske behov så? ”Indsatshypotese” Hvordan handler Du/I/vi ? Autoriseret psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Hvad er den positive retning på handlingen?

11 Individets handling/Adfærd I denne fase beskrives den situation omkring individet, som man ønsker at ændre. Det kan eksempelvis være: – Højtråben i klassen – Negativ påvirkning af andre – Aggressiv handling – tilbagetrækning mm. – Misbrug – Etc. Autoriseret psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk

12 Individets subjektoplevelse ”Hypotese” Når situationen er velbeskrevet, bruges: – kendt viden – Erfaringer – sagsmateriale mm. til at skabe en hypotese om den andens oplevelse af situationen hypotesen kan udbygges med samtaler med den anden mm. Autoriseret psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk

13 Pæd. Behov ”indsatshypotesen” Ud fra hypotesen, dannes en idé omkring det indsatsmæssige behov Eks. psykologisk behov – Den anden trækker sig fra en samtale det kan være på grund af tidligere negative samtaleerfaringer og følelsen kan være angst – indsatsbehovet vil således kunne beskrives som tryghed Eks. Udviklingsbehov – Den anden trækker sig fra samtalen det kan være pg.a. tidligere nederlag i samtaler som ovenfor beskrevet. Nogle oplever måske mangel på færdigheder til at sætte ord på de ting de mødes med krav om at samtale omkring – eller de mangler redskaber og mod til at sige fra, hvis de presses for meget – Indsatsbehovet vil kunne være strategier for og støtte til, at bede om rammer for samtaler – træning (”Børn kan” Furman,B) Autoriseret psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk

14 Prof. Handling Når hypotesen om indsatsbehovet er skabt, kan overvejelser omkring konkrete prof. Handlinger i kommende situationer drøftes /planlægges Det er vigtigt at hver enkelt kollega får mulighed for sparring og refleksion omkring egen rolle i forb. med gennemførelse af de planlagte handlinger Autoriseret psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk

15 En model for fælles indsats Ansvarsgruppen Vælges i samarbejde med den unge Medlemmerne kan være: – Familie – Lærere – Venner – Nabo – Træner mm. Der laves særlige regler for de enkelte grupper, men hoved reglen er at den unges selv og andre medlemmer kan indkalde gruppen efter behov. Autoriseret psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk


Download ppt "Autoriseret psykolog Lars Hugo Sørensen Velkommen til minikonference."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google