Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Borgernes retsstilling i forhold til EU-retten Retssikkerhedskonference på skatteområdet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Borgernes retsstilling i forhold til EU-retten Retssikkerhedskonference på skatteområdet."— Præsentationens transcript:

1 Borgernes retsstilling i forhold til EU-retten Retssikkerhedskonference på skatteområdet

2 4. november 2009Borgernes retsstilling i forhold til EU-retten Page 2 EU-retten som en del af gældende skatteret ► EU-retten indgår som en del af gældende skatteret ► EF-traktatens bestemmelser om fri bevægelighed ► Forbud mod at opstille restriktioner for den frie bevægelighed ► Omfatter også hindringer gennem beskatning ► Tvingende almene hensyn + proportionalitet ► Fortolkning, direkte anvendelighed og EU-rettens forrang ► Direktiver ► Fx moder-datterselskabsdirektivet, fusionsbeskatningsdirektivet osv. ► Gennemført i intern dansk lovgivning ► Fortolkning, direkte anvendelighed og EU-rettens forrang

3 4. november 2009Borgernes retsstilling i forhold til EU-retten Page 3 Giver EU-retten særlige problemer i forhold til skatteydernes retsstilling? ► EF-domstolen fastlægger endeligt fortolkningen af EU-retten ► SKAT, Skatterådet, Landsskatteretten og domstolene skal fortolke EU-retten i forhold til den konkrete sag ► Præjudiciel forelæggelse ► Mulighederne for at få medhold i EU-retlig fortolkning, som fx indebærer, at dansk skattelov er i strid med EU-retten ► Skatteyderens stilling i sag ved EF-domstolen

4 4. november 2009Borgernes retsstilling i forhold til EU-retten Page 4 Præjudiciel forelæggelse ► SKAT og Skatterådet ► Kan ikke forelægge for EF-domstolen ► Landsskatteretten ► Mener selv, at man kan forelægge ► Har endnu ikke gjort det… ► Domstolene ► Kan/”skal” forelægge ► Ministeriets holdning til, om der bør forelægges ► Konference på Aarhus Universitet ► Bent Vestergaard-sagen

5 4. november 2009Borgernes retsstilling i forhold til EU-retten Page 5 Skatteydernes praktiske mulighed for at få medhold pga. EU-retten ► SKAT ► SKATs kendskab til EU-retten ► Ikke særlig special-enhed ► Afgørelse fra Skatteankenævn i København fra slutningen 1990-erne og udviklingen herefter ► Forholdet mellem SKAT og Skatteministeriet ► Hvis dansk lovregel er i strid med EU-retten, skal loven ændres ► Statens indtægter og værnsreglerne ► Som udgangspunkt ikke populært – hverken hos ministeren, regeringen eller hos opposition ► Praktisk betydning af sammenlægning ► Pressemeddelelse 3. november 2009

6 4. november 2009Borgernes retsstilling i forhold til EU-retten Page 6 Skatteydernes praktiske mulighed for at få medhold pga. EU-retten ► Skatterådet ► Skatterådet er uafhængigt ► SKAT er sekretariat ► I sager om EU-ret høres Departementet ► Ligningsrådets afgørelser kunne ikke påklages af Skatteministeriet ► Fx sambeskatning med dansk filials datterselskab (før sambeskatningsreformen) ► Fx fraflytningsbeskatning (før Hughes de Lasteyrie du Saillant-dommen fra 2004) ► Skatterådets afgørelser, der indeholder en stillingtagen til et EU-retligt spørgsmål kan påklages ► Skatteforvaltningsloven fra 2005 ► Skatterådets sammensætning

7 4. november 2009Borgernes retsstilling i forhold til EU-retten Page 7 Skatteydernes praktiske mulighed for at få medhold pga. EU-retten ► Landsskatteretten ► Skatteministeriet har mulighed for at indbringe kendelserne for domstolene ► Landsskatteretten HAR truffet afgørelser, som medførte, at gældende lovgivning var i strid med EU-retten ► Primært vedrørende personbeskatning ► Kendelserne har ikke forvoldt væsentlige problemer for lovgiver ► Fx ikke i sager om international sambeskatning, CFC-beskatning mv. ► Domstolene ► Skatteministeriets rolle ► Formål at vinde sagen eller at få den korrekte afgørelse? ► Fx fraflytningssag og unionsborgerskab ► I praksis meget vanskeligt, med mindre præjudiciel forelæggelse ► Skatteministeriets medholdsprocent hos domstolene ► Kompliceret retsområde for dommere, der er generalister

8 4. november 2009Borgernes retsstilling i forhold til EU-retten Page 8 Skatteydernes praktiske mulighed for at få medhold pga. EU-retten ► Dansk lovregel er i strid med EU-retten ► Fx CFC-beskatning ► Fx renteloft og udenlandske datterselskaber ► Dansk lovregel kan fortolkes ► Mulighed for at fortolke dansk lovregel i overensstemmelse med EU- retten ► EU-retten kan benyttes som et argument ► EU-retten kan benyttes som ”løftestang” ► Fx afskrivninger på plejehjem i Sverige – ctr. Lov om social service ► LL § 7 A ► Skal omfatte alle ansatte ► Ikke i ”opsagt stilling” ► KAN tidsbegrænset ansatte være med? SKAL alle tidsbegrænset ansatte være med?


Download ppt "Borgernes retsstilling i forhold til EU-retten Retssikkerhedskonference på skatteområdet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google