Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TATIONpRÆSEN AARHUS UNIVERSITET HVAD ER REFLEKSIONSKOMPETENCE? AMU EPOS, 13. AUGUST, 2015 PER FIBÆK LAURSEN.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TATIONpRÆSEN AARHUS UNIVERSITET HVAD ER REFLEKSIONSKOMPETENCE? AMU EPOS, 13. AUGUST, 2015 PER FIBÆK LAURSEN."— Præsentationens transcript:

1 TATIONpRÆSEN AARHUS UNIVERSITET HVAD ER REFLEKSIONSKOMPETENCE? AMU EPOS, 13. AUGUST, 2015 PER FIBÆK LAURSEN

2 AARHUS UNIVERSITET HOVEDBUDSKAB › Refleksion er at se sin praksis udefra, blive frigjort fra sine vaner og få øje på nye muligheder. › Refleksion er svært. › Refleksion kræver, at man lægger distance til det selvfølgelige. › En række metoder kan fremme refleksion. 2

3 AARHUS UNIVERSITET HVORFOR REFLEKSION? › Refleksion er blevet svaret på krav om en velbegrundet og foranderlig praksis, særligt i velfærdsfagene › Skepsis over for den ‘tekniske rationalitet’ › Donald Schön: Den reflekterende praktiker, 1983 (dansk: 2000) 3

4 AARHUS UNIVERSITET HVAD ER REFLEKSION? › Sprogligt har ‘refleksion’ en vid betydning: at gennemtænke eller fundere › I professionel sammenhæng er der to hovedbetydninger: › Refleksion i praksis: løbende at kunne tilpasse sin praksis til feedback › Refleksion over praksis: at kunne stille sig uden for sin praksis, få øje på det selvfølgelige og på alternativer 4

5 AARHUS UNIVERSITET REFLEKSION ER SVÆRT › Begynderen: opmærksomheden er optaget af overhovedet at få praksis til at fungere › Den erfarne: rutine giver tryghed, refleksion er risikabelt og kræver tid, energi og kognitive ressourcer › Hvis refleksion skal være interessant skal man kunne: › Undres over det selvfølgelige › Få øje på nye handlemuligheder 5

6 AARHUS UNIVERSITET HVAD SKAL MAN REFLEKTERE OVER? › Det centrale er sammenhængen mellem fagpersonens professionelle handlinger og klientens udvikling › Både de professionelle handlinger, klientens udvikling og sammenhængen mellem dem kan være svære at på øje på 6

7 AARHUS UNIVERSITET ET EKSEMPEL FRA UNDERVISNING › Den gode lærer: Hvordan påvirker min undervisning mine elevers læring? › Den dårlige lærer: Hvorfor er mine elever så dumme og dovne? 7

8 AARHUS UNIVERSITET HVORDAN FREMMER MAN REFLEKSION? › Kollegial supervision – få andres øjne på › Reflekterende team › ‘Objektivere’ sin egen praksis: video- eller lydoptagelse › Føre logbog eller ‘dagbog’ › Lytte til egne reaktioner › Teoretisk blik på praksis › Stille spørgsmål i form af refleksionsøvelser 8

9 AARHUS UNIVERSITET HOLD AMBITIONERNE REALISTISKE › Mange undervisere har dårlig samvittighed pga. høje ambitioner og krav › Husk, at de basale kvaliteter er de afgørende: klart budskab, engageret underviser, god dialog m.m. › Dårlig samvittighed og utilfredshed med egen undervisning kan underminere troværdighed og engagement › Vi har brug for refleksion, men også for rutiner › Vi kan ikke konstant problematisere al vores praksis 9

10 AARHUS UNIVERSITET DISKUSSION › Hvordan kan man fremme undring over det tilsyneladende selvfølgelige? › Kan man fremme kursisters refleksion ved at præsentere dem for alternativer? › Er refleksion overvurderet som professionel kompetence? At kunne udføre en god praksis er vel vigtigere end at kunne reflektere over den? 10


Download ppt "TATIONpRÆSEN AARHUS UNIVERSITET HVAD ER REFLEKSIONSKOMPETENCE? AMU EPOS, 13. AUGUST, 2015 PER FIBÆK LAURSEN."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google