Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Advokat Lida Hulgaard Tlf. nr. 38 40 42 08 Statistisk undersøgelse af dommernes vota i skattesager 2002 - 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Advokat Lida Hulgaard Tlf. nr. 38 40 42 08 Statistisk undersøgelse af dommernes vota i skattesager 2002 - 2011."— Præsentationens transcript:

1 Advokat Lida Hulgaard LH@hulgaardadvokater.dk Tlf. nr. 38 40 42 08 Statistisk undersøgelse af dommernes vota i skattesager 2002 - 2011

2 TfS 2014, 132: Dommeres vota i skattesager 2002-2011 – en statistisk undersøgelse Undersøgelsen omfatter: Højesteret: 384 domme Østre Landsret: 764 domme Vestre Landsret: 535 domme Hver enkelt dommers votum i hver enkelt sag Suppleret med oversigter over resultatet i dommene

3 Hvis Kammeradvokaten har fået medhold i sin principale påstand, har staten fået medhold. Hvis Kammeradvokaten ikke har fået medhold i sin principale påstand, har skatteyder fået medhold helt eller delvis. Kun disse 2 kategorier. Sager, hvor Kammeradvokaten har taget bekræftende til genmæle indgår ikke i undersøgelsen – ej heller sager, der er hævet af sagsøger eller forligt.

4 Højesteret Skatteyder har i 10-året fået medhold helt eller delvist i 15% af dommene. 2002-2006: Skatteyder for medhold i 18% af dommene. 2007-2011: Skatteyder får medhold i 12% af dommene. Jan Pedersen har undersøgt årene 2012-2014 og konstateret, at faldet i medholdsprocenten er fortsat til knap 10%. Undersøgelsen omfatter i alt 30 højesteretsdommere, der i gennemsnit har haft 65 skattesager i 10 års perioden.

5 Højesteret Statistikere fra Syddansk Universitet har analyseret de faldende medholdsprocenter. De 20 højesteretsdommere, der har haft 50 skattesager eller mere: Dommerne som kollektiv har ændret medholdstilbøjelighed fra deres tidlige sager til deres sene sager. Medholdsprocenterne fra højesteretsdommere falder signifikant fra tidlig til sen periode i det undersøgte forløb.

6 Højesteret Der er 4 dommere i Højesteret, der aldrig har givet en skatteyder medhold i noget som helst. Én af disse dommere har i perioden været med i 23 sager i Østre Landsret og 4 sager i Højesteret og aldrig givet en skatteyder medhold. Den øverste tredjedel af dommerne i Højesteret har givet skatteydere medhold helt eller delvist i 21% af sagerne i gennemsnit. Den laveste tredjedel af dommerne i Højesteret har givet skatteyderne medhold helt eller delvist i 10% af sagerne.

7 Østre Landsret Undersøgelsen omfatter 90 dommere. Skatteyder får medhold helt eller delvist i 13% af dommene i hele perioden. Den øverste tredjedel af dommerne giver skatteyder medhold helt eller delvist i 23% af sagerne. Den nederste tredjedel af dommerne giver skatteyder medhold helt eller delvist i gennemsnitligt 2% af sagerne (fra 0 til 5%). En dommer i Østre Landsret har i gennemsnit haft 18 sager i 10 års perioden. 3 dommere i Østre Landsret har aldrig givet skatteyder medhold, selvom disse dommere har haft flere sager end gennemsnittet.

8 Vestre Landsret Undersøgelsen omfatter 50 dommere. Vestre Landsret har givet skatteyder medhold helt eller delvist i 16% af sagerne i den undersøgte periode. Den øverste tredjedel af dommerne giver skatteyderne medhold helt eller delvist i 26% af sagerne. Den nederste tredjedel af dommerne giver skatteyderne medhold i gennemsnitlig 7% af sagerne. En dommer i Vestre Landsret har i gennemsnit haft 23 sager over de 10 år. En dommer med 18 sager har aldrig givet skatteyder medhold i noget.

9 Hvordan er undersøgelsen blevet modtaget? Danske Advokater Dreyers Fond Højesteretspræsident Børge Dahl i TfS 2014, 185: Dommerne holder sig til loven - det er sagen, der afgør resultatet Det er tilfældigt, hvilke sager en dommer er med i En faldende medholdsprocent kan være interessant, men udgangspunktet må tages i de sager, der føres, ikke i hvilke dommere der medvirker.

10 Mine kommentarer til Børge Dahls indlæg: En statistisk opgørelse kan vise en udvikling og nogle tendenser I praksis har man ret, hvis man får ret i Højesteret En beslutning om at indbringe en sag for Højesteret vil altid bero på en prognose og en vurdering af chancerne for at få medhold Advokater og Højesteret er ikke på bølgelængde. Det vil sige at retsstillingen er uigennemskuelig Jan Pedersen: En analyse af de sager, der føres, forudsætter en årelang og uoverskuelig juridisk granskning

11 Retsvidenskaben Professor dr.jur. Jan Pedersen – debatindlæg i UFR.2014.B251: Statistiske undersøgelser sættes ind i en bredere sammenhæng om skatteydernes retssikkerhed ved domstolsprøvelse af skatteansættelser. Forudsigelige domme er en væsentlig del af retssikkerhedsbegrebet. Jan Pedersen konkluderer: at ”måske skal skatteyderne – og skattevidenskaben – blot indse, at skatteretten ikke er fuldt integreret i den juridiske videnskab, men udgør et særligt retsområde, hvor samfundsmæssige og nationaløkonomiske hensyn har forrang frem for snævre juridiske spidsfindigheder”.

12 Retsvidenskaben Professor Frederik Zimmer, Oslo Universitet Arbejdssymbosium i marts 2015 SKAT og Skattedepartementet Presse og politikere

13

14 Refleksioner Er medholdsprocenterne lave? Peter Loft: Myndighederne får overraskende nok stort set ret i alle sager ved domstolene. Er medholdsprocenterne for lave?

15 Helikopterperspektiv Grundloven sikrer magtens tredeling og bestemmer, at domstolene kan påkende ethvert spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser. Retssikkerheden er truet, hvis der er et åbenbart misforhold mellem besvær og omkostninger ved at føre sager og chancerne for et positivt udfald. Advokat Mads Krøger Pramming i et interview om sociale sager i Advokaten nr. 1, 2015: ”Retssikkerhed? Der er ingen, som det er nu. Den ene af de 3 statsmagter udfylder ikke den rolle, de har på det her område.”

16 I jordhøjde Behov for at se på retsplejen i sager mellem borgere og det offentlige. I andre nordiske lande bestemmer den øverste domstol selv, hvilke af de appellerede sager de vil realitetsbehandle. Skatterådets arbejdsform, Högsta Forvaltningsdomstolen i Finland, EU-domstolens Generaladvokatordning. Jeg har generelt stor respekt for de danske domstole. Men domstolene risikerer selv at undergrave deres autoritet, hvis ikke dommerne tager disse problemer alvorligt.

17 Tlf. +45 38 40 42 00 Fax +45 76 31 00 33 mail@hulgaardadvokater.dk Hulgaard Advokater Lida Hulgaard Åboulevarden 49, 3.Birkemose Allé 41 8000 Aarhus C6000 Kolding 17


Download ppt "Advokat Lida Hulgaard Tlf. nr. 38 40 42 08 Statistisk undersøgelse af dommernes vota i skattesager 2002 - 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google