Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunalstyrelsesvedtægt og økonomisk styring. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat Stiftet 24. juli 1972 ” Foreningens formål er at varetage.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunalstyrelsesvedtægt og økonomisk styring. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat Stiftet 24. juli 1972 ” Foreningens formål er at varetage."— Præsentationens transcript:

1 Kommunalstyrelsesvedtægt og økonomisk styring

2 KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat Stiftet 24. juli 1972 ” Foreningens formål er at varetage kommunernes fælles og almindelige interesser, at fremme samvirket mellem kommunerne samt at bistå kommunerne i deres virksomhed. (§1, imm. 2)

3 Sekretariatet Delegeret møde Beslutningskompetencen i KANUKOKA Bestyrelsen Formanden

4 Kommunernes økonomi

5 Lovgivning - InatsisartutLov om den kommunale styrelse - Skattelov - Bekendtgørelse om budget

6 InatsisartutLov om kommunale styrelse - Økonomiudvalg

7 Bekendtgørelse om budget - Budget inden 1.okt. - Kommunalbestyrelsen beslutter styrelsen af kommunale økonomi.

8 Bekendtgørelse om budgetlægning - bestemmelser for kommunens økonomistyring

9 Budget - indtægt - udgifter

10 Skattelov mindst 20 % højst 30 %

11 Bloktilskud - forhandling - fordeling

12 Bloktilskudsforhandlinger - Emner indsamles fra kommunerne og af Selvstyret JanuarFebruarMartsAprilMajJunijuliAugSeptOktNovDec Indkaldelse af emner Udarbejdelse af fællespapir Administrative forhandlinger Politiske forhandlinger Bloktilskudsaftale Løbende notering af eventuelle bloktilskudsemner, eksempelvis i forbindelse med høringer af lovforslag og møder med Selvstyret - Emner indarbejdes i et fællespapir, samtidig med beregning af kravstørrelse, udveksling af emner/krav - Krav/beregninger analyseres, forskelle forhandles på plads, kommunerne anmodes om data efter behov - Politiske emner samt punkter man administrativt ikke kunne enedes om tages op til politiske forhandlinger - Såfremt der er enighed underskreves en aftale i juni - Året igennem noteres evt. emner og departementerne gøres opmærksom på kommunale konsekvenser i forbindelse med nye initiativer

13 Andre indtægter - fælleskommunal skat - selskabs- og udbytteskat - evt. lejeindtægter

14 Kommandovej Kommunalbestyrelsen`s budget Økonomiudvalget – daglig drift Fagudvalg Administration

15 Ændringer? Administration Fagudvalg Økonomiudvalg Kommunalbestyrelsen

16 Kommunalstyrelsesvedtægt og økonomisk styring Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 1. Kommunalbestyrelsen styrer kommunens anliggender. § 24. Til at varetage den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsætter kommunalbestyrelsen et økonomiudvalg. § 25. Økonomiudvalgets opgaver er: 1) Kontrol af de økonomiske og administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder. Økonomiudvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning. § 26. Kommunalbestyrelsen kan endvidere nedsætte stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. Inatsisartutloven om folkeskole, § 44. Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

17 Folkeskolelov Naalakkersuisuts bekendtgørelser Kommunalbestyrelsen – Styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen Skolebestyrelsen -mål og retningslinjer -plan for undervisning -budget -læreplaner Skolens leder -Pædagogisk og administrativ ledelser Pædagogisk råd -rådgiver -udtaler sig Elevrådet -drøfter elevernes interesser -udtaler sig

18 Kommunalstyrelsesvedtægt og økonomisk styring Inatsisartutloven om folkeskole, § 44. Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten skal bl.a. indeholde bestemmelser om: 1) antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen, 2) udpegning af et eventuelt tilforordnet medlem til skolebestyrelsen, jf. § 45, stk. 4, 3) fremgangsmåden ved valg af lærer- og elevrepræsentanter til skolebestyrelsen, 4) om kommunalbestyrelsen i henhold til § 45, stk. 10 har besluttet, at valg af forældrerepræsentanter skal ske ved forskudte valg, og 5) sammensætningen af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen. Stk. 2. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af § 43, stk. 4. Stk. 3. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen mv., jf. § 43, stk. 2, nr. 3-7. Stk. 4. Naalakkersuisut udarbejder en vejledende normalvedtægt.

19 Kommunalstyrelsesvedtægt og økonomisk styring Kommune Kujalleq`s styrelsesvedtægt og bilag Årsplan/årshjul

20 Fastsættelse af mål, § 47 stk. 2 (Inatsisartutlov om folkeskolen) -skolebestyrelsen fastsætter mål for skolens undervisning og øvrige virksomhed. -Skolebestyrelsens rolle i målstyringsprocessen er at skabe retning og rammer for det konkrete planlægningsarbejde, som bliver udført af skolens ledelse og medarbejdere. -Fastsættelse af mål er skolebestyrelsens vigtigste styringsredskab.

21 6. Fornyet status 1. Status 2. Prioritering 3. Målsætning 4. Handlingsplan 5. Evaluering Udvikling

22 Skolebestyrelsen: Fastsættelse af mål Skolens leder: Handlingsplan, resurser Skolebestyrelsen: Plan for tilsyn Skolebestyrelsen / Skolens leder: Hvordan orienteres/involveres medarbejdere (lærere og efter behov andre medarbejdere), forældre og elever. Mål (Udvikling) Skolebestyrelsen: Fastsættelse af principper Skolens leder: Handlingsplan, resurser Skolebestyrelsen: Plan for tilsyn Skolebestyrelsen / Skolens leder: Hvordan orienteres/involveres medarbejdere (lærere og efter behov andre medarbejdere), forældre og elever. Principper (Forældre samarbejde) Mål (få)Principper (flere)

23 6. Fornyet status 1. Status 2. Prioritering 3. Målsætning 4. Handlingsplan 5. Evaluering Udvikling

24 Kommunalstyrelsesvedtægt og økonomisk styring Inatsisartutloven om folkeskole, § 44. Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.


Download ppt "Kommunalstyrelsesvedtægt og økonomisk styring. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat Stiftet 24. juli 1972 ” Foreningens formål er at varetage."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google