Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Salg og marketing ved iværksætteri AMU-kursus 47847 © Undervisningsministeriet. Marts 2014. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Salg og marketing ved iværksætteri AMU-kursus 47847 © Undervisningsministeriet. Marts 2014. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel,"— Præsentationens transcript:

1 Salg og marketing ved iværksætteri AMU-kursus 47847 © Undervisningsministeriet. Marts 2014. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Per Møller og Jesper Kaas. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: ”Dette materiale indeholder en bearbejdning af 47847 Salg og marketing ved iværksætteri, Marts 2014 udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Per Møller og Jesper Kaas.”

2 Målbeskrivelse Deltageren kan udarbejde en målrettet salgs- og marketingsplan med det formål at opnå den størst mulige effekt i forhold til en konkret forretningsplan og investering og kan i sin markedskommunikation sikre en visuel identitet i henhold til virksomhedens idégrundlag/forretningsplan. Deltageren kan opstille realistiske målsætninger, der sikrer en succesfuld udarbejdelse af en handlingsplan. Deltageren kan deltage i beslutningsprocesser, der omsætter essensen af en forretningsplan til konkrete handlinger. Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med eller skal arbejde med salg og marketing ved iværksætteri - fra ord til handling på baggrund af en forretningsplan.

3 Kursusindhold 1.Introduktion - overgang fra ord til handling 2.Case iværksætteri og innovation 3.Salg og marketing 4.Målgrupper og segmentering 5.Koncept og servicepakke 6.Strategier og politikker 7.Mål og budgetter 8.Planlægning og handlingsplaner 9.Kontrol og tilpasning 10.Fremlæggelse af salgs- og marketingsplan

4 1. Introduktion – fra ord til handling Delmål: Deltagerne opnår viden om, hvordan der arbejdes med overgangen ”fra ord til handling”, og bliver fortrolige med konceptmodellen, der kan være udgangspunktet i kursets videre forløb.

5 1. Introduktion – fra ord til handling Konceptmodellen:

6 2. Case – Midtkøbing Supermarked Delmål: Deltageren præsenteres for en fælles case og referenceramme for selvstændigt at kunne omsætte egen idé-/forretningsplan til konkrete salgs- og marketingsaktiviteter.

7 2. Case – Midtkøbing Supermarked

8 3. Salg og marketing Delmål: Deltagerne får kendskab til salg og marketing, og viden om de forskellige markedssegmenter samt hvilke beslutningsprocesser der er knyttet til iværksætteri.

9 3. Salg og marketing Salgstrappen:

10 4. Målgrupper og segmentering Delmål: Deltageren skal kunne segmentere de primære markeder, og herunder udpege de relevante og potentielle målgrupper/kunder ud fra casens situationsanalyse.

11 5. Profil, koncept og servicepakke Delmål: Deltageren skal med baggrund i de valgte målgrupper sammensætte servicepakken af kerne- og periferiydelser, som passer til deres behov.

12 5. Profil, koncept og servicepakke

13 6. Strategier og politikker Delmål: Deltageren opnår kendskab til forskellige typer af salgs- og marketingsstrategier og kan udarbejde relevante strategier og politikker i forhold til egen forretningsplan eller case.

14 6. Strategier og politikker Hvad er en strategi: En strategi er langsigtet planlægning, som fører til eller mod et mål. planlægningmål Kilde: Wikipedia

15 6. Strategier og politikker Salgsstrategi - eksempel: Hvis ”strategi” betyder vejen til målet betyder ”salgsstrategi” for os – vejen til kunden. De fleste salgsstrategier har karaktér af hensigtserklæringer såsom ”vi vil være den førende udbyder af… om 3 år” eller ”vi vil vækste med 10% i DB inden udgangen af…” og den del af at arbejde med strategier er ikke svær. En salgsstrategi skal understøttes af en handlingsplan der fokuserer på indsatsområder og ressourcer. Kilde: Wikipedia

16 7. Mål og budgetter Delmål: Deltageren skal med afsæt i de overordnede økonomiske målsætninger kunne udarbejde mål og budgetter for konkrete salgs- og marketingsaktiviteter. Deltageren skal kunne udarbejde konkrete mål og budgetter for indeværende og kommende perioder i forhold til de givne rammer, markeder og målgrupper.

17 7. Mål og budgetter SMART-modellen:

18 8. Planlægning og handlingsplaner Delmål: Deltageren opnår kendskab til nødvendigheden af planlægning som forudsætning for at kunne igangsætte, koordinere og styre ønskede salgs- og markedsføringsaktiviteter. Deltageren skal kunne anvende forskellige teknikker til at omsætte sine iværksætterideer til konkrete aktivitets- og handlingsplaner.

19 9. Kontrol og tilpasning Delmål: Deltageren opnår kendskab til rutiner for opfølgning på ønskede målsætninger og sikring af dokumentation af effekten. Deltageren skal kunne foretage løbende kontrol af aktiviteter og sikre at disse afvikles som planlagt, samt at der sker målopfyldelse i forhold til valgte målsætninger og budgetter. Deltageren skal kunne tilpasse og udarbejde alternative planer og løsninger, hvor der tages hensyn til ressourcer og korrigerede mål samt kunne udarbejde resuméer, årsagsforklaringer og kommentarer som følge af afgivelser fra de ønskede mål og budgetter.

20 10. Fremlæggelser Delmål: Deltageren skal fremlægge og argumentere for, hvordan egen forretningsplan kan omsættes til en konkret salgs-, marketings- og handlingsplan.

21 Links Inspiration, kilder og web adresser Bog: Iværksætteri i praksis – www.ivaerksaetter.nuwww.ivaerksaetter.nu http://ivaekst.dk/guide-forretningsplan http://www.imidt.dk/startvejledninger/http://ivaekst.dk/guide-forretningsplan http://www.imidt.dk/startvejledninger/ http://startvaekst.dk/ http://forretningsplaner.dk/


Download ppt "Salg og marketing ved iværksætteri AMU-kursus 47847 © Undervisningsministeriet. Marts 2014. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google