Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

"Faglig kvalitet i de akutte patientforløb” Akut Afdelingen, Nykøbing Sygehus.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: ""Faglig kvalitet i de akutte patientforløb” Akut Afdelingen, Nykøbing Sygehus."— Præsentationens transcript:

1 "Faglig kvalitet i de akutte patientforløb” Akut Afdelingen, Nykøbing Sygehus

2 Hvad er opgaven ? På lokalt plan i den enkelte akut afdeling: Kvaliteten skal øges i det samlede akutte patient forløb. -Sygehuset skal levere høj sundhedsfaglig kvalitet -Det skal organiseres effektivt - Patienterne skal vide, hvilken dør de skal komme ind af og hvilken behandling, der kan tilbydes.

3 Nykøbing Sygehus 120000 borgere 35 indlæggelser per døgn 50 skader per døgn Adgang til alle relevante specialer og undersøgelser ModtagelseSkadestueObservations senge (AMA) Triage

4 Patientforløb som skelettet i udvikling Patientforløb Økonomi, organisation, stillingsbeskrivelser uddannelse, ombygning

5 Husets projekt Specialerne: bidrager med deres viden leverer instrukser og procedurebeskrivelser underviser indgår i beskrivelsen af det hele patientforløb har særfunktioner i Akut Afdelingen udfører procedurer når de er bedst overtager patienten som har behov passer bagvagten i aften/nat tiden ansætter de yngre læger

6 Fagligt møde I mødet med patienten Tavlemøde i AMA Løbende status ved tavlen i modtagelsen Case konferencer Temadage Arbejdsgrupper Vi synger den samme sang

7 Akut læger i Akut Afdelingenn Agenter for sikker drift høj faglig kvalitet faglig udvikling flow supervision uddannelse tværfagligt samarbejde samarbejde på tværs i huset samarbejde ud af huset Jeg har en plan – vi går samme vej

8 Ledelsesteam

9 Agenter for udvikling og faglighed Afdelingssygeplejerskerne skal fungere som Rollemodeller i forandringsprocessen – eksempelvis  Samarbejde med lægerne  Stimulere til anvendelse af udarbejdede arbejdsredskaber eks fælles dokumentation/instrukser  Arbejde vidensbaseret  Være tovholdere i arbejdsgrupper  Bygge bro mellem kulturer Og samtidigt være med til at sikre drift og bevare, det der fungerer godt og er værdifuldt

10 Uddannelse i akut behandling Nationale kurser Regionale kurser Egne uddannelsestiltag Mesterlære Casebaseret undervisning for læger Teoretisk undervisning af sygeplejersker Tværfaglig undervisning og teamtræning Selvstudie

11 Kommunikation Ingen forandring uden kommunikation Med-udvalg formulerer kommunikations strategi og kommunikations linjer Opslag Skriftlig besked MailProjekttavler Fælles IT arbejds drev Fælles IT dokument håndtering

12 Forskning og kvalitetsmonitorering Mulighederne er multiple – og det er uopdyrket land Validering af triage model Effekt af akutjournal på mængden af dobbeltdokumentation Opstart af akut afdeling på yngre lægers vurdering af uddannelse Vores resultater af observationsstudie på 15 akutte patientforløb afdækkede væsentlig områder med mulighed for forbedring i forhold til det tværfaglige samarbejde Akut Afdeling

13 Økonomi og ombygning Etableringsomkostninger Løn til akut læger Udgifter til ombygning Udgifter til ny teknologi Udgifter til uddannelse Øget kvalitet i det akutte forløb DISCOUNT ??? KVALITET ???

14 Hvor langt er vi i Nykøbing Falster? Starter 1. april med at kalde os Akut Afdeling og vi holder fast i, at vi arbejder for at gøre det akutte patientforløb bedre. Ombygning og udvidelse af skadestue og modtagelse er påbegyndt og forventes færdigt i november 2009 Patienterne triageres efter regionens triageskema (i test) Elektronisk akutjournal er i snarlig test Afdelingsygeplejersker, ledende lægesekretær og ledelsessekretær er ansat Der er ansat akutlæger og vi underviser KB-læger Vi har påbegyndt et phd-projekt om den akutte patient


Download ppt ""Faglig kvalitet i de akutte patientforløb” Akut Afdelingen, Nykøbing Sygehus."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google