Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Alle medarbejdere, der ønsker at have indflydelse på dagsordenen og mødepunkter, har haft mulighed for det – dvs. også alle kolleger, der ikke er i trio/MED.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Alle medarbejdere, der ønsker at have indflydelse på dagsordenen og mødepunkter, har haft mulighed for det – dvs. også alle kolleger, der ikke er i trio/MED."— Præsentationens transcript:

1 Alle medarbejdere, der ønsker at have indflydelse på dagsordenen og mødepunkter, har haft mulighed for det – dvs. også alle kolleger, der ikke er i trio/MED Alle mødedeltagere har forberedt sig og alle tager medansvar ift. møde og repræsentation Det fremgår af dagsorden og mødeindkaldelse, hvad det er vigtigt at have taget stilling til inden mødet, inkl. hvordan og hvor meget det forventes, man har forberedt sig Der er på forhånd udpeget en mødeleder for hvert møde og det er med andre ord ikke altid lederen, der sidder for bordenden – rollerne skifter Før mødet

2 Det er tydeligt, hvad formålet med hele mødet er og hvad vi skal have ud af det (dvs. at det står klart, om der er tale om information, medindflydelse, medbestemmelse) Ledelsen informerer åbent, i god tid og på rette måde om alle væsentlige forhold på arbejdspladsen, som det er relevant for medarbejderrepræsentanter og øvrige medarbejdere at kende til Før mødet

3 Mødedeltagernes viden, ressourcer og erfaringer nyttiggøres og alles besyv tages med i drøftelse og beslutninger – også selvom vi ikke altid er enige! Mødet er forberedt, så det giver plads til aktiv deltagelse – så derfor deltager alle aktivt og engageret på mødet Alle mødedeltagere tager ansvar og arbejder konstruktiv for, at vi får truffet de beslutninger, der er nødvendige for at nå målet Der er sammenhæng mellem formål, mødetype, dagsorden, deltagerkreds mm., og vi benytter varierende metoder på mødet, som tilgodeser alle mødedeltageres forudsætninger og præferencer Under mødet

4 Alle mødedeltagere tager deres repræsentantskab alvorligt og tør at ”stille sig på ølkassen” på møder Vi bruger længst tid på de vigtige emner, hvor der er brug for at både medarbejdernes og ledelsens viden og synspunkter kommer i spil Under mødet

5 Det opleves som værdifuldt, at netop ”jeg” har deltaget på mødet Vi forsvarer og anvender det, der er besluttet på mødet og det er en fælles opgave at informere alle medarbejderne Vi ved alle, hvad der er besluttet på mødet og hvem der skal gøre hvad og hvornår. Vi tager alle et ansvar Referatet bliver hurtigt godkendt af formand og næstformand og bliver herefter formidlet ud til alle medarbejdere Efter mødet

6 Vi evaluerer alle møder og justerer på form og indhold, hvis det er relevant Referatet bruges til at fastholde beslutninger og tydeliggøre eventuelle uenigheder Efter mødet

7 Teknikker for dialog trænes, så de sidder på rygraden og praktiseres af alle Alle deltager med åbent sind på møderne og ingen er dominerende eller fordømmende Alle er indstillede på at indgå kompromisser, når det er nødvendigt Mødet begynder og slutter altid som aftalt Møde- regler

8 Vores samarbejds- og mødekultur giver plads til medindflydelse, medbestemmelse og gensidigt medansvar Vores samarbejds- og mødekultur er kendetegnet ved tillid, professionel uenighed og stærk, tydelig ledelse Møde- regler


Download ppt "Alle medarbejdere, der ønsker at have indflydelse på dagsordenen og mødepunkter, har haft mulighed for det – dvs. også alle kolleger, der ikke er i trio/MED."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google