Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Socialpsykiatri – særlige udfordringer - national konference for kommunale handicapråd 10.05.2010 18. januar 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Socialpsykiatri – særlige udfordringer - national konference for kommunale handicapråd 10.05.2010 18. januar 2007."— Præsentationens transcript:

1 Socialpsykiatri – særlige udfordringer - national konference for kommunale handicapråd 10.05.2010 18. januar 2007

2 Opgavefordeling Kommunernes ansvar □ De sociale tilbud til borgere med psykiske lidelser, incl. den specialiserede socialpsykiatri Regionernes ansvar □ Psykiatrisk udredning og behandling Ansvar for patientrettet forebyggelse er delt mellem kommuner og regioner

3 Kommunernes ansvarsområde Hovedydelser □ Socialpædagogisk støtte, opsøgende arbejde, botilbud, aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelsestilbud Desuden □ Hjemmehjælp og hjemmesygepleje, □ misbrugsbehandling, □ rådgivning om bolig, økonomi mv □ forsørgelse, uddannelse, revalidering, aktivering mv. □ borgerrettet forebyggelse □ tilsyn med kommunale tilbud, herunder magtanvendelse

4 Overordnede styringsredskaber ift. eksternt samarbejde □ Sundhedsaftale mellem region og kommune (rev. hvert 4. år) □ Samarbejdsaftale mellem kommune og hhv voksenpsykiatrien og børne- og ungepsykiatrien (rev. hvert år) □ Lokale samordningsudvalg indenfor hhv voksenpsykiatrien og børne- og ungepsykiatrien □ Rammeaftale (årligt) – indgås mellem kommuner og region om drift og udvikling af de sociale tilbud. □ Samarbejdsaftale mellem kommunerne i hver region i KKR-regi - spilleregler for, hvordan kommunerne agerer i forhold til hinanden for at sikre den samlede forsyning og udvikling af området. (drøftes næste gang 2011)

5 Udfordringer (1) På enkeltsagsniveau (myndighed) □ Fx at gennemsnitlig indlæggelsestid er blevet kortere med deraf følgende større kompleksitet □ hvis der ikke er relevant tilbud i kommunen - evt. søgning på Tilbudsportal og/eller rådgivning fra VISO □ samarbejde med de mange parter internt og eksternt På leverandørniveau □ markedsorientering (kundefokus, salg af pladser, langsigtet planlægning) □ overblik over samarbejdsaftaler, fx opsigelsestid ift. nedlæggelse/ændring af tilbud

6 Udfordringer (2) Generelt □ Organisering af samarbejdet mellem de mange parter internt – Jobcenter, Udbetalingsenhed, Handicapteam, Visitationsteam, evt. børn- og familierådgivning, hjemmepleje, misbrugstilbud, støttefunktioner mv. □ Omstilling og organisering internt ift. nye (og gamle) målgrupper □ fx ift. ulighed i sundhed □ Eller som ikke vil stigmatiseres, men som efterspørger støtte indenfor rammerne af 'normalsystemet'. □ Organisering af samarbejdet med de mange parter eksternt – Psykiatrisk Center, distriktspsykiatrien, praktiserende læge, evt. pårørende, kriminalforsorg, politi, boligforening mv. □ Implementering af samarbejdsaftalerne både i kommuner og psykiatriske centre (meget store organisationer)


Download ppt "Socialpsykiatri – særlige udfordringer - national konference for kommunale handicapråd 10.05.2010 18. januar 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google