Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan kan regionerne udfører misbrugsbehandling i praksis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan kan regionerne udfører misbrugsbehandling i praksis"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan kan regionerne udfører misbrugsbehandling i praksis
Hvordan kan regionerne udfører misbrugsbehandling i praksis? Søren Bredkjær, vicedirektør, Psykiatrien Region Sjælland

2 Regional misbrugsbehandling
Ansvaret for behandling af misbruget Ansvaret for behandling af andre psykiske lidelser Ansvaret for at eventuelle somatiske lidelser bliver udredt og behandlet

3 Hvis regionerne fik ansvaret … 5 regioner
Bedre organisering af indsatsen Systematisk visitation Integreret behandling af misbrug og psykisk lidelse Samarbejde mellem ambulante og døgnbaserede behandlingssystemer Høj sundhedsfaglig kompetence Vidensbaserede metoder Den Danske Kvalitetsmodel Forskning og udvikling

4 Sundhedsstyrelsens specialeplan
Hovedfunktionsniveau 90-95 % af patienter med psykisk lidelse behandles Findes flere steder i regionen Regionsfunktionsniveau til komplekse tilstande 5-10 % af patienter med psykisk lidelse behandles Findes et sted i regionen Mere specialiserede udredning og behandling

5 Hvis regionerne fik ansvaret … Hovedfunktionsniveau
Direkte henvendelse i det akutte forløb, er enten berusede eller har abstinenssymptomer Integreret del af behandlingstilbuddene i den lokalforankrede psykiatri Ambulant afrusning Psykiatrisk/Fælles akutmodtagelse Afrusning under indlæggelse

6 Hvis regionerne… Hovedfunktionsniveau
Direkte henvendelse af ikke-akut patient Henvisning fra praktiserende læge eller praktiserende speciallæge Kortlægning herunder Misbrugsanamnese Socialanamnese Psykiatrisk komorbiditet Somatisk komorbiditet Psykiatrisk vurdering og evt. behandling Det er umuligt at give en effektiv behandling for misbruget, hvis patienten har en ubehandlet psykisk lidelse

7 Hvis regionerne…. Visitation
Medinddragelse af patienten Misbrugsbehandling Hovedfunktionsniveau (decentralt) Behandling af misbrug og psykisk lidelse Lokalforankrede psykiatri Behandling af kompliceret misbrug og psykisk lidelse Regionsfunktionsniveau (centralt)

8 Ambulant og dagbehandling
Lokalforankrede enheder Opsøgende og udgående funktioner Farmakologisk behandling Psykosocial behandling Valg af en eller flere evidensbaserede metoder Inddragelse af netværk og familie i behandlingen Motiverende samtaler Målrettede behandlingsplaner

9 Døgnbehandling I dag er skønnet at der er døgnpladser svarende til at Region Sjælland skal have døgnpladser (Kilde: Alkoholbehandling i kommunerne 2012) Døgnbehandling til stofmisbrugere? Psykiatrisk afdeling Integreret behandling af misbrug og psykiatrisk lidelse

10 Regionsfunktionsniveau
Mere specialiseret udredning og behandling Forskning og udvikling Regionalt ambulatorium Regionalt udgående funktioner Bofællesskaber/botilbud

11 Samarbejde med somatikken
Fælles akutmodtagelser Afrusning Abstinensbehandling Udredning og behandling af somatiske følgetilstande

12 Samarbejde med kommunerne
Sundhedsaftalen Af de afledte sociale problemstillinger, der følger af misbruget, fortsat skal kunne afhjælpes med støtte, hjælp og omsorg efter serviceloven Samarbejde med praktiserende læger, praktiserende speciallæger, kriminalforsorgen og politiet

13 Alkoholbehandling i kommunerne
”Over halvdelen (54 %) fandt udbud og kvalitet utilstrækkeligt ved henvisning til psykiatrisk afdeling (tabel 17), hvilket ikke er signifikant forskelligt fra 2009 (p=0,07). Under kommentarer i slutningen af spørgeskemaet var der flere, der fremhævede, at det er problematisk, at der er få psykiatere, der vil modtage patienter med et misbrugsproblem. Dette er gældende både for psykiatriske afdelinger og psykiatere i speciallægepraksis.”

14 Hvis regionerne… Sammenhæng i behandlingen
Et behandlingstilbud – en tættere integrering af behandling af misbrug og psykisk sygdom Et styrket sundhedsfagligt tilbud i misbrugsbehandlingen Ensartet tilbud af høj kvalitet svarende til nationale retningslinjer Evidensbaserede behandlingsmetoder En specialisering af indsatsen


Download ppt "Hvordan kan regionerne udfører misbrugsbehandling i praksis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google