Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg om lektier Data og overvejelser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg om lektier Data og overvejelser."— Præsentationens transcript:

1 Oplæg om lektier Data og overvejelser

2 Lektierne hjemme eller i skolen?
Lektiedebat Lektierne hjemme eller i skolen?

3 Hvorfor er lektierne til debat?
Internationalt Nationalt

4 Hjemlig debat Drop lektierne – de hjælper ikke. Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal Lektier er et gammeldags begreb. Miranda Wernay Dagsson, formand for Danske Skoleelever Lektier skal ikke fjernes. Undervisningsminister Christine Antorini

5 Hvordan er det at lave lektier?
Det kommer an på…… Læremiddel/stof Elevernes erfaringer med lektielæsning Forholdet mellem lektie, og aktiviteterne i skolen Elevernes anvendelse af lærebogen i lektiearbejdet. Arbejdsform Lektier ir

6 Lektierne skal være meningsfulde
Hvad betyder ”mening” for eleverne? Relevans, brugbar, nødvendig forudsigelse af arbejdsform forudsigelse af lærerens forventninger Forudsigelse af egen aktivitet afgørende for prioritering af lektier

7 Hvordan kan lektier blive meningsfulde?
Ved at gøre elevernes lektiearbejde nødvendigt for at kunne forstå og perspektivere et fagligt indhold. Og ved at lærerne ekspliciterer krav til lektien og dens anvendelse i undervisningen.

8 Hvorfor lektier? Samfundsmoral Økonomisk rationalitet
Elevernes medansvar Metodetræning Læringssyn. (Kilde: Professionshøjskolen Metropol: Lektier i en moderne gymnasieskole, maj 2010) 

9 Hvorfor ikke lektier? John Hattie
”Det generelle budskab fra den samlede d=0,29 er, at effekterne af hjemmearbejde er små og endda mindre (næsten nul) i grundskolen…På den anden side burde denne opdagelse være en invitation til at ændre den måde, vi bruger hjemmearbejde i grundskolerne på, fordi hjemmearbejde, som det traditionelt er blevet anvendt (og således rapporteret i de 161 studier), ikke har været særlig effektivt i grundskolerne. Det kan være en oplagt mulighed for skolerne til at prøve noget andet…” (John Hattie, 2012 s. 37)

10 Hvorfor ikke lektier? Rapport fra Norge
Rapport viser, at elever med mange lektier og prøver i skolen, får dårligere karakterer. (Nordisk Institut for studier af Innovation, Forskning og Uddannelse i Norge 1/7 2013) ”Hvis lektier og andre typer af vurderinger skal have en positiv effekt på præstationen, skal de integreres i undervisningen, og de skal følges op med tilbagemeldinger til eleverne.”

11 Er du mere aktiv i timerne, når du ikke har lektier for?

12 Karaktergennemsnit ved prøven 2012, VUC VUC/AVU Midtjylland
Dansk mundt Dansk skr Engelsk mundt Engelsk skr Mat mundt Mat skr Projekt klasser 7,2 5,4 8,1 5,6 4,4 Referenceklasser 6,1 3,3 4,9 6,0

13 Hvordan oplever du forskel mellem undervisning med og uden lektieintegreret undervisning?
Der er væsentlig større entusiasme fra eleverne med lektieintegreret undervisning. Det faglige niveau er nogle gange lidt højere når vi læser derhjemme. til gengæld er der en tendens til at det altid er de samme der læser lektierne som de eneste. Hvilket gør at de får al undervisningen da de "trækker" den. det er meget mere seriøst i de timer hvor vi har integreret lektie læsning I den undervisning hvor lektien er integreret har alle en chance for at være med, da alle har fået tiden til at læse stoffet igennem. Chancen for at folk er med i undervisningen er større, og der bliver en bedre stemning i klassen da der ikke på samme måde er nogen som bare sidder og laver uro. Der er ikke nær så meget læsestof i undervisningen uden integrering af lektier

14 Læringsteoretisk argumentation
Samtidighed Eleverne læser koncentreret større tekstmængder Eleverne læser tekster og arbejder med teksterne, svarende til prøver og eksamen Eleverne læser og arbejder med tekster i sammenhæng med anvendelsen Eleverne læser og arbejder med tekster under vejledning af ”mesterlæreren” Kvalificering af gruppearbejdet

15 Klasserumsledelse. (Dorte Ågård)
Relationen mellem lærer og elever har afgørende indflydelse på elevens motivation, fordi læreren igennem sit forhold til den enkelte elev påvirker elevens selvopfattelser og motivationsforestillinger. Personlig relation: kontakt med læreren at læreren interesserer sig for dem lærerens accept, venlighed og anerkendelse

16 Motivation og læring (Mats Trondmann)
Motivation som social og kulturel kontekst Relationskompetence Skolekulturen, hvor læreren vil eleverne og vil hjælpe dem.

17 ”Nye” lektieformer Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen bakker fuldt op om "omvendte" og "nye" lektieformer, hvor børnene f.eks. har til opgave at holde et lille oplæg for forældrene om et emne eller forklarer dem, hvordan man løser en ligning. For man lærer nemlig selv meget ved at skulle formidle viden for andre. Det kan også være små interviews, det vigtigste er, at forældre og børn snakker om skole og læring derhjemme, fastslår Mette With Hagensen.

18 Konklusion? Lektieintegreret undervisning påvirker: Samtidighed
Elev- og lærerroller Arbejdsformer Elevaktivitet og differentiering


Download ppt "Oplæg om lektier Data og overvejelser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google