Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De store underviser de små ved hjælp af it.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De store underviser de små ved hjælp af it."— Præsentationens transcript:

1 De store underviser de små ved hjælp af it.
Ved Tobias Smith og Ida Harlev fra Syvstjerneskolen “As people hear their own voices and engage in challenges designed to help them understand at deeper levels, they learn by teaching.” Executive, Forløb, Gitter, Karnap, Livfuld med andre farver, Opslagsnål, Sammenløb, Stråtækt, technic med andre farver Kilde: Vicki Halsey, Brilliance by Design: Creating Learning Experiences That Connect, Inspire, and Engage

2 Tankerne bag Læringstrekanten Foredrag Læsning Audiovisuel
Undervise andre Træne ved at gøre det Diskussionsgrupper Demonstration Audiovisuel Læsning Foredrag 90% 75% 50% 30% 20% 10% 5% Den skal laves i en anden version Kilde: Oversat fra NTL Institute for Applied Behavioral Science

3 Hvem/Hvorfor/Hvordan
Syvstjerneskolen Tobias og Ida, samt faglære der repræsenterer forskellige klassetrin og fagretninger. Hvorfor: Hvordan:

4 Hvem/Hvorfor/Hvordan
For at hjælpe lærerne til at give eleverne størst mulige faglige kompetencer i forløb, hvor it indgår. Vi oplever frustrationer fra vores kollegaer, der har meget fokus på tekniske problemer. Vi vil gerne flytte fokus fra teknikken til det didaktiske, så det faglige bliver det centrale, og it bliver et hjælpemiddel. Hvordan:

5 Hvem/Hvorfor/Hvordan
Vi videndeler vores erfaringer med kollegaer, samt støtter med it-vejledernes deltagelse i undervisningen, så de positive oplevelser med it i undervisningen spreder sig på tværs af klasser og fag. Vi prøver at skabe et åbent og positivt miljø når det handler om it, ved at hjælpe lærere i gang med forskellige projekter, så lærerne ikke drukner i it.

6 Tankerne bag Niels Egelund
”Vi ved fra forskningen, at store elever faktisk også lærer noget, når de hjælper/underviser mindre elever, idet man får en dybere forståelse for sammenhængene.” ”Desuden virker hjælp/undervisning fra en stor elev faktisk mere motiverende for de små, idet det er et kammerataspekt, der kommer ind, og ikke bare et autoritetsaspekt.” ”Lærere skal forberede de store elever i, hvad der skal ske, og skal skaffe undervisningsmidler/IT-udstyr. Det kan formentlig ske inden for alle folkeskolens boglige fag.” Kilde: Privat interview med Niels Egelund

7 Tankerne bag Christine Antorini
”…lærerne snakker nogle gang med eleverne eller laver 'fra elev til elev-læring', hvad der, når vi snakker it, er rigtig fornuftigt…” Kilde: Christine Antorini, et uddrag fra konferencen om læreruddannelsen 20. januar 2012

8 Program Overordnet – Hvem/Hvorfor/Hvordan skabelon
Eksempler på undervisningsforløb i dansk, natur/teknik, it og matematik Gevinster ved denne form for undervisning For de store elever For de små elever For lærere

9 Hvem/Hvorfor/Hvordan
Hvilke klasser Hvorfor: Hvordan:

10 Hvem/Hvorfor/Hvordan
Hvorfor (store elever): Eleverne skal opnå mest mulig faglig forståelse, gennem undervisning af andre (Læringstrekanten). Undervisningen bliver mere vedkommende, hvor den enkelte elev deltager aktivt i læringsprocessen. Hvorfor (små elever) Forklaringerne, til det faglige, er på et sprog de bedre kan forstå, da det er forklaret af næsten jævnaldrende. Få et tilhørsforhold til de større elever på skolen. Hvordan: Dette kan opnås på bagrund af læringstrekanten, der viser at sidste trin for opnåelse af faglige forståelse, er at undervise andre.

11 Hvem/Hvorfor/Hvordan
Med udgangspunkt i et hvilket som helst fag, skal eleverne bruge nogle it-værkøjer, for at opnå nogle faglige/sociale mål. Hovedtræk for forløb

12 Undervisningsforløb i dansk 5.f underviser 1.f
Hvem 5.f og 1.f Hvorfor (store elever) For at give 5. klasse en dybere forståelse af grammatiske begreber, ved at eleverne skal videre formidle begreberne (Læringstrekanten). Hvordan Vha. mobiltelefoner, Movie Maker, SkoleTube og ElevIntra. Optage video Lave øvelser Lave evaluerings spørgeskema på ElevIntra Undervise den mindre klasse bogsystemet ”Dansk Direkte”,

13 Undervisningsforløb i dansk 5.f underviser 1.f
Video

14 Undervisningsforløb i natur/teknik 6.f underviser 1.f
Hvem 6.f og 1.f Hvorfor (store elever) Eleverne skal erhverve sig viden om forskellige pattedyrs levested og levevis, og ved hjælp af et præsentationsprogram kunne formidle deres viden til andre (Læringtrekanten). Hvordan Vha. Skoletjenesten i Zoo, Mobiltelefon og Prezi. Undervisning i Zoo Indsamle/Optage billedmateriale i Zoo Bearbejde/Samle informationer i Prezi (Samtidig i samme præsentation) Lave quiz Undervise mindre klasse

15 Undervisningsforløb i natur/teknik 6.f underviser 1.f
Video

16 Undervisningsforløb om brug af it 4.e underviser 0.e
Hvem 4.e og 0.e Hvorfor (store elever) Eleverne skal lære grundlæggende funktioner i tekstbehandling. De skal arbejde med billedbehandling, samt kende til it-hjælpefunktioner i hverdagen. Eleverne skal kunne videregive deres nye viden til mindre elever (Læringstrekanten) Hvordan Vha. Word, Flickr, Paint og Screen-O-Matic 4.e får et it-kursus i tekstbehandling og billedbehandling Lave en screencast der beskriver brugen af programmerne Undervise 0.e i at lave egne tekster og indsætte/redigere billeder

17 Undervisningsforløb om brug af it 4.e underviser 0.e
Video

18 Undervisningsforløb i dansk 5.d underviser 1.f
Hvem 5.d og 1.f Hvorfor (store elever) Eleverne skal gøre en hjemmeskrevet historie levende ved hjælp af billeder og lyd. Eleverne skal kunne mestre at mixe lyd og billede i et online program og bruge effekter som fremmer stemingen af deres historie Hvordan Vha. Word, Tagxedo, Audacity, Flickr, SkoleTube og ElevIntra Skrive en historie i dansk Brug it til at gøre historien levende, vha. effekter, lyde og billeder Videreudvikle den digitale historie sammen med 1.f Eleverne skal i samarbejde med 1.f i lave historierne levende, undervejs underviser eleverne 1.f i de nødvendige færdigheder.

19 Undervisningsforløb i dansk 5.d underviser 1.f
Video

20 Undervisningsforløb i matematik 8.d underviser 7.e
Hvem 8.d og 7.e Hvorfor (store elever) For at 8. klasse få diskuteret matematik, og for at eleverne opnår større forståelse af det faglige indhold (Læringstrekanten). Hvordan Vha. Mobiltelefon, SkoleTube, Jaycut og ElevIntra. Planlægge video Optage video med mobiltelefon Klippe video sammen Lave multiple choice opgaver til ElevIntra Være eksperthjælp, hvis 7.e har brug for mere hjælp end videoerne.

21 Undervisningsforløb i matematik 8.d underviser 7.e
Video

22 Gevinstliste Gevinster for lærere Gevinster for de store elever
Bruge eleverne som it-eksperter, så læren ikke skal agere it-vejleder Eleverne får italesat deres viden Eleverne bliver bevidste om deres læring Gevinster for de store elever Gevinster for de små elever (eller det de har lært)

23 Gevinst liste Video - gevinster for lærere

24 Gevinstliste Gevinster for lærere Gevinster for de store elever
Opnår større forståelse af stoffet, ved at undervise andre (Læringstrekanten) Motiverende og sjov måde at arbejde på De påtager sig ansvar Gevinster for de små elever (eller det de har lært)

25 Gevinst liste Video - gevinster for de store elever

26 Gevinstliste Gevinster for lærere Gevinster for de store elever
Gevinster for de små elever De lærer de større elever at kende De er mere motiverede for at lære Det er lettere at forstå, da det er forklaret af næsten jævnaldrende, så det er samme sprog (eller det de har lært)

27 Gevinst liste Video - gevinster for de små elever

28 Afslutning For yderlige spørgsmål/kommentarer kontakt
Tobias Smith og Ida Harlev Undervise andre Træne ved at gøre det Diskussionsgrupper Demonstration Audiovisuel Læsning Foredrag 90% 75% 50% 30% 20% 10% 5% Kilde: Oversat fra NTL Institute for Applied Behavioral Science


Download ppt "De store underviser de små ved hjælp af it."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google