Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

INTERNATIONAL STRATEGI FOR RANDERSGADES SKOLE KØBENHAVNS KOMMUNES INTERNATIONALE PROFILSKOLE V. INTERNATIONAL KOORDINATOR, SIMON ASTRUP

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "INTERNATIONAL STRATEGI FOR RANDERSGADES SKOLE KØBENHAVNS KOMMUNES INTERNATIONALE PROFILSKOLE V. INTERNATIONAL KOORDINATOR, SIMON ASTRUP"— Præsentationens transcript:

1 INTERNATIONAL STRATEGI FOR RANDERSGADES SKOLE KØBENHAVNS KOMMUNES INTERNATIONALE PROFILSKOLE V. INTERNATIONAL KOORDINATOR, SIMON ASTRUP SIMONASTRUP@GMAIL.COMSIMONASTRUP@GMAIL.COM / 29 42 51 45

2 HVAD? – HVORFOR? – HVORDAN? Hvorfor laver vi internationalt arbejde på RG? Hvad er internationalt arbejde på RG? Hvordan laver vi internationalt arbejde på RG?

3 HVORFOR? For at forberede eleverne på et internationalt uddannelses- og arbejdsmarked For at styrke elevernes interkulturelle kompetencer

4 INTERKULTURELLE KOMPETENCER Evne til at kunne kommunikere – også på fremmedsprog Evne til at kunne anvende teknologi interaktivt Evne til at sætte sig i andres sted – empati Evne til at indgå i nye grupper og arbejde sammen med nogen, der ikke ligner en selv Evne til at handle selvstændig og refleksivt i uforudsigelige situationer (fra Ph.D. Tove Heidemanns foredrag og slideshow om ”Interkulturelle kompetencer og skolens struktur” d. 15. august 2014 på Blaagårds Seminarium)

5 HVAD? KERNEN: 1.Læringssituationer hvor eleverne indgår i et fagligt samarbejde (fysisk eller virtuelt) med elever fra andre lande 2.Læringssituationer hvor eleverne undervises af/ indgår i fagligt samarbejde med mennesker, der har en anden kulturel baggrund end dansk 3.Læringssituationer hvor eleverne tager aktivt stilling til internationale emner, og hvor de kan redegøre for forskellige kulturelle synspunkter

6 HVAD? PERIFERI: Læringssituationer hvor eleverne på egen krop oplever en anden kulturs traditioner, koder og/eller sprog Læringssituationer hvor eleverne stifter bekendtskab med andre kulturer og lande

7 HVORDAN? 3 felter Internationale projekter Cambridge International Examinations Skolerelationer og søsterskoler

8 INTERNATIONALE PROJEKTER – STØRRE INTERNATIONALE PROJEKTER Eleven møder minimum 1 større internationalt projekt i indskoling, mellemtrin og udskoling https://www.youtube.com/watch?v=T9Y5rYoWDrU&list=U UUBoO_HO_CA6A_mmq7xFy0A&index=22 (2,26)https://www.youtube.com/watch?v=T9Y5rYoWDrU&list=U UUBoO_HO_CA6A_mmq7xFy0A&index=22 IndskolingMellemtrinOverbygning 2014/2015 DELANOBA (1.u, 3.v og 4.v) Global Partners Junior (6.u) Øresundsklasserumm et (5.u) Eramus ansøgning er i gang (The DNA of Europe) 2015/2016111 2016/2017111 2017/2018111 2018/2019111 2019/2020111 Sparring omkring planlægning, udførelse og evaluering, ansøgninger, deltagelse i undervisningen, hjælp med relevante kontakter

9 INTERNATIONALE PROJEKTER – MINDRE INTERNATIONALE PROJEKTER (KISS) Hver lærer laver minimum et internationalt projekt i hvert fag, hvert år (2 fra 2016) Det forventes at internationale projekter i udskolingen indeholder læringssituationer fra kernen, mens det bestræbes så vidt muligt i mellemtrin og indskoling. Sparring til planlægning, udførsel og evaluering Tilbud om mindre internationale færdige projekter Sparring i forbindelse med temauger, projektopgaver mm. Hjælp til relevante internationale kontakter

10 PROGRESSION OG OVERORDNEDE INTERNATIONALE LÆRINGSMÅL Indskoling: Identifikation Eleven kan identificere sig med mennesker fra andre kulturer Mellemtrin: Kommunikation Eleven kan kommunikere med mennesker fra andre kulturer Udskoling: Samarbejde Eleven kan samarbejde med mennesker fra andre kulturer

11 EKSEMPEL FRA INDSKOLING O.v temadage om Nicaragua Læringsmål: Eleven kan udtrykke sig om levevilkår for børn i Nicaragua, og eleven kan sammenligne det med egne levevilkår. Aktiviteter: Sange, film, kreative værksteder, legetøj, samtaler

12 EKSEMPEL FRA MELLEMTRIN 5.U med venskabsklasse fra Malmö Læringsmål: Internationalt: Eleven kan kommunikere med svensk makker og sammen løse faglige opgaver Nat/tek: Eleven kan sortere havdyr i arter og redegøre for arternes udviklingsniveauer i forhold til hinanden.

13 EKSEMPLER FRA OVERBYGNINGEN Fransk 8. klasse: Brevudveksling med skole i Lyon Matematik: 8. klasse: Engelske afgangsprøver >< danske afgangsprøver. Opgaver til og fra samarbejdsskoler. Tegning af internationale bygninger. Dansk 9. klasse: Eksistentialisme med internationale perspektiver Dansk/samfundsfag: Dystopiforløb Fysik hele overbygningen: International forskning – besøg af forsker med efterfølgende forsøg Intern og ekstern synlighed: http://rg.skoleporten.dk/sphttp://rg.skoleporten.dk/sp

14 CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS Mulighed for at supplere sin dansk 9. klasses afgangsprøve med et eller flere fag fra Cambridge Global Perspectives Mathmatics Administration og sparring i forbindelse med eksamen og den daglige undervisning

15 SKOLERELATIONER OG SØSTERSKOLER Læreres og elevers egne relationer til skoler i udlandet Søsterskolerelationer Internationale praktikanter Internationale besøg

16 UNDERVISNINGSMINISTERIETS INTERNATIONALE VEJLEDERE Grundig analyse af egen praksis Sparring til at finde skarpe fokusområder Den nye virkelighed


Download ppt "INTERNATIONAL STRATEGI FOR RANDERSGADES SKOLE KØBENHAVNS KOMMUNES INTERNATIONALE PROFILSKOLE V. INTERNATIONAL KOORDINATOR, SIMON ASTRUP"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google