Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Internationalisering i grundskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Internationalisering i grundskolen"— Præsentationens transcript:

1 Internationalisering i grundskolen
Tove Heidemann Head of International Relations University College Syd University College Syd, 3. april 2017

2 Globalisering og Internationalisering
Et vilkår for alle Øget international mobilitet Øget økonomisk afhængighed Globale medier Civilisationernes sammenstød McDonaldisering Flere udlænding i klasserne Større forskelle mellem elevernes viden og færdigheder Risiko for tab af national sammenhængskraft En trussel ? Et valg for skoler og uddannelser Øget grænseoverskridende samarbejde Flere muligheder for job og uddannelse Udvekslinger Ægte læringssituationer En mulighed University College Syd, Titel 3. april 2017

3 Motiver til Internationalisering
Konkurrere med resten af verden (Pisa –DK som uddannelsesland) Gøre noget for andre – altruisme, holdningsdannende, Blå Betænkning Fremme skolens kvalitet og læreres og elevers kompetenceudvikling University College Syd, Titel 3. april 2017

4 Regeringens oplæg til Globaliseringsrådet August 2005
Alle børn skal være fortrolige med de grundlæggende kulturelle værdier for vort samfund og have et globalt udsyn. Den enkelte skal kunne møde andre kulturer med åbent sind, afklaret i forhold til ”hvem jeg er, og hvorfra jeg kommer” University College Syd, Titel 3. april 2017

5 ”Fremgang, Fornyelse og Tryghed” Globaliseringsstrategien marts 2006
Viden om andre lande, sprogfærdigheder og international kultur- og samfundsforståelse er væsentlige for at deltage aktivt i et samfund præget af globaliseringen. De er grundlæggende kompetencer, som de unge skal have allerede i folkeskolen. University College Syd, Titel 3. april 2017

6 Globaliseringsstrategiens tiltag
Engelskundervisningen skal styrkes Alle børn skal i deres skoletid deltage i mindst et internationalt projekt Flere elev- og lærerudvekslinger Mere samarbejde med skoler i andre lande Revision af Fælles Mål University College Syd, Titel 3. april 2017

7 Fælles Mål II – TYSK – Trinmål 9.klasse
Kultur- og samfundsforhold Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i tysksprogede lande i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier drage sammenligninger mellem tysksproget kultur og egen kultur anvende tysk som kommunikationsmiddel i mødet med tysktalende i og uden for skolen. Kultur- og samfundsforhold Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende geografisk og historisk almenviden om tysktalende lande anvende almenviden fra skønlitteratur, sagprosa og medier om levevilkår, kultur og kunst i tysksprogede lande anvende tysk som kommunikationsmiddel, fx i internationale projekter og i mødet med tysktalende i og uden for skolen foretage interkulturelle sammenligninger på baggrund af deres almenviden University College Syd, Titel 3. april 2017

8 Hvad er kompetence ? The Capacity to Use Effectively Skills, Knowledge, and Experience Evnen til hensigtsmæssigt at udnytte færdigheder, viden og erfaringer (EU’s Memorandum om livslang læring 2000) University College Syd, Titel 3. april 2017

9 Interkulturelle kompetencer
Evne til at kunne kommunikere Evne til at anvende teknologi interaktivt Evne til at sætte sig i andres sted Evne til at indgå i nye grupper og at arbejde sammen med nogen med en anden baggrund Evne til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse, uforudsigelige situationer University College Syd, Titel 3. april 2017

10 Indgå i nye grupper – samarbejde med forskellig baggrund
Viden: Kultur og levevilkår, værdier, normer og adfærd i andre lande Gruppepsykologi Færdigheder: Kunne organisere et konstruktivt gruppearbejde Kunne kommunikere på fremmedsprog ”Antropologisk” iagttagelseevne Erfaringer/oplevelser: At være privat indkvarteret på en udveksling At deltage i et virtuelt projektsamarbejde University College Syd, Titel 3. april 2017

11 Hvad fremmer et internationalt læringsmiljø?
Det personlige møde – autentiske læringssituationer: Udvekslinger af elever, gerne i mindre grupper af særligt motiverede elever – eller individuelt. Udvekslinger af undervisere – gæstelærere, undervisningsassistenter, lærerstuderende i praktik Oplæg af forældre med internationale erfaringer – opvækst, studier, uddannelse Fælles projektsamarbejde virtuelt eller face-to-face Fremmedsprogstekster uden for sprogfagene Content and Language Integrated Learning CLIL Litteratur og film på tværs af fagene Minikurser i sprog: tyrkisk, arabisk, italiensk forud for udvekslinger University College Syd, Titel 3. april 2017

12 Hvad skal medarbejderne på en skole kunne tilsammen ?
1. Lede projekter Ansøgning, budget, rapport, regnskab Kendskab til andres landes uddannelsessystemer og vilkår 2. Kommunikere Flydende på engelsk skriftligt og mundtligt, gerne på mange sprog (højstemte taler) 3. Udvikle organisationen Mange aktiviteter = mange lærere inddraget Hjemmeside på engelsk 4. Den internationale dimension i undervisningen Kende fagmålene og sætte mål for den enkelte elev Kunne undervise i nationalt blandede grupper University College Syd, Titel 3. april 2017

13 Hollandske kompetencekrav
The competent newly-qualified teacher is proficient in English, knowledable about the educational contexts in different countries and internationally orientated for his professional development. Evne til at inddrage en international dimension i fagene Evne til at undervise multikulturelle grupper Evne til at organisere internationale projekter og udvekslinger University College Syd, Titel 3. april 2017

14 Arbejdsgruppe om Internationalisering af Grundskolen
Nedsat af Rådet for internationalisering af uddannelserne. Formål: Konkrete forslag til fremme af den internationale dimension på grundskoleniveau – anbefalinger til undervisningsministeren. Afsluttes maj 2010. University College Syd, 3. april 2017

15 Hvad vil fremme internationaliseringen?
Globaliseringsstrategien skal afspejles i kommunernes handleplaner og kvalitetssikringsrapporter Evaluering af Fælles Mål II Alle elever skal have mulighed for at deltage i mindst én udveksling i løbet af deres obligatoriske skoleforløb Der skal udvikles metoder til evaluering af elevernes udbytte af interkulturelt samarbejde CLILL – Content and Language Integrated Learning skal tillades og fremmes Lærere og ledere skal selv have mulighed for at udvikle interkulturel kompetence: Diplom moduler, in-service kurser i udlandet, studieture, lærerudvekslinger. Styrket internationalisering i læreruddannelsen University College Syd, Titel 3. april 2017


Download ppt "Internationalisering i grundskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google