Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DET INTERNATIONALE ARBEJDE I FORVALTNINGEN

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DET INTERNATIONALE ARBEJDE I FORVALTNINGEN"— Præsentationens transcript:

1 DET INTERNATIONALE ARBEJDE I FORVALTNINGEN
KØBENHAVNS KOMMUNE BØRNE OG UNGDOMSFORVALTNINGEN DET INTERNATIONALE SEKRETARIAT DET INTERNATIONALE ARBEJDE I FORVALTNINGEN Karsten Strørup Copenhagen City

2 DE FIRE HJØRNESTENE Den lærende by
International udveksling af erfaring og viden til bl.a. FFA gennem: PISA-samarbejde på europæisk niveau (OECD) Eurocities, Cercle Europe og andre netværk Bilaterale besøg Den indflydelsesrige by Eurocities Regionsudvalget og andre EU-institutioner Øresundsregionen > Østersøregionen Byen i vækst IT kompetenceudvikling Samarbejde med erhvervsliv om internationale projekter (f.eks sund skolemad) Den inkluderende by Arbejdsgruppe under Eurocities om ’social inclusion through Education’ E2C (Second Chance Schools Association) EU-projekt om ’Social inclusion through Education’ ( Karsten Strørup

3 OVERORDNET MÅLSÆTNING
Bidrage til at Københavns børn og unge kan udvikle og beherske interkulturelle kompetencer Udveksle og anvende international viden og erfaring om god praksis for ny læringsforståelse, læringsmetoder, evaluering, skoleledelse og integration m.m. Bidrage til at demokratiske, sociale og kulturelle kompetencer udvikles internationalt med særligt henblik på at fremme unges deltagelse i demokratiske beslutningsprocesser (bl.a. samarbejde med Østeuropa) Udvikle internationale kompetencer i BUF generelt Karsten Strørup

4 DET INTERNATIONALE SAMARBEJDE I PRAKSIS
bilaterale og multilaterale udvekslingsprojekter med skoler og institutioner i Europa (EU- og Nordplusprogrammer) projekter med involvering af forskning, Forvaltning og skole(r) (EU-programmer) virtuelt samarbejde via Internettet m.v. deltagelse i internationale kurser og konferencer (skoler, institutioner, forvaltning) deltagelse i internationale netværk med henblik på udveksling af god praksis (f.eks. Eurocities, Second Chance Schools, ICSEI m.fl.) Modtagelse af besøg i forvaltning og skoler/institutioner Karsten Strørup

5 DIS’ OPGAVER 1 Udvikling af initiativer i Forvaltningen i forhold til den internationale dimension, især i forhold til projektet Faglighed for Alle (FFA). Sparring af medarbejdere i arbejdet med den internationale dimension og indhentning af best practice: identificere relevante byer, personer etc. Udbyde og afholde kurser om udarbejdelse af internationale ansøgninger om projektstøtte og projektstyring m.v. Udbyde målrettede engelskkurser m.fl. Sikre at målsætningen i den internationale strategi integreres i formel som uformel undervisning. (dagtilbud, fritids- og ungdomsklubber) Karsten Strørup

6 DIS’ OPGAVER 2 Koordinere udfærdigelse af engelsksproget materiale om BUF’s samlede internationale virksomhed i samarbejde med de kommunikationsansvarlige (Internet, besøg, rejser m.m.) Koordinere det internationale arbejde i FFA’s arbejdsgrupper (behov, ideer etc.) Løbende kontakt med skoler og institutioner mht. projekter m.m. (projektmuligheder, studiebesøg, foredrag fra udlandet) Karsten Strørup

7 DIS’ OPGAVER 3 Evaluering og rapportering
Redigering og opdatering af Håndbog til internationale projektansøgninger Etablering og vedligeholdelse af database for skolers og institutioners internationale aktiviteter med henblik på videns- og erfaringsudveksling m.v. Udgive Newsletter om DIS’ aktiviteter Betjening af Borgmester og Udvalg Studieture Engelske præsentationer ved besøg og rejser. Karsten Strørup

8 DIS’ OPGAVER EKSTERNT Deltagelse i Eurocities
Arbejdsgruppe om uddannelse (tidl. formand) Benchmarking Udveksling af best practice Overblik over europæiske byers udd. udvikling Partnersøgning Andre Eurocities arbejdsgrupper med relevans for børn og unge f.eks sundhed og velvære (overvægt) Karsten Strørup


Download ppt "DET INTERNATIONALE ARBEJDE I FORVALTNINGEN"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google