Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danmarks Miljøundersøgelser. Baggrund Habitatdirektivet Praksis: Ingen ekstra belastning tilladt, hvor tålegrænsen allerede overskrides ➪ Forskellig praksis,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danmarks Miljøundersøgelser. Baggrund Habitatdirektivet Praksis: Ingen ekstra belastning tilladt, hvor tålegrænsen allerede overskrides ➪ Forskellig praksis,"— Præsentationens transcript:

1 Danmarks Miljøundersøgelser

2 Baggrund Habitatdirektivet Praksis: Ingen ekstra belastning tilladt, hvor tålegrænsen allerede overskrides ➪ Forskellig praksis, afskæring 0,5 kg ➪ 0,1 kg Naturklagenævnsafgørelse 0.08 kg ➪ 0.05 kg? VVM- sager, VVM – manualen ”En ekstra belastning på minimum 0,5 kg N ha-1 år-1 anvendes som afskæringsgrænse for, hvilke områder der skal indgå i den videre vurdering.” Væsentlighedskriterium: 0,5 kg grænse for, hvad der er målbart

3 Danmarks Miljøundersøgelser Tålegrænser En kvantitativ fastsættelse af det niveau for belastning med N som NH x og / eller NO x, under hvilket påviselige ændringer i økosystemstruktur og funktion ikke forekommer, bedømt ud fra den nuværende viden (Grennfelt & Thörnelöf 1992) Beregnede  en biologisk indikator som er den organisme(gruppe) eller proces, der ønskes beskyttet eller anvendes til at indikere status af økosystemet,  et kemisk kriterium, hvis størrelse påvirker den biologiske indikator  en kritisk kemisk værdi, som er den værdi af det kemiske kriterium, hvorunder der ikke sker nogen signifikant skade på den biologiske indikator. Empirisk baserede tålegrænser Intervaller: 5-10, 10-15, 10-20, 10-25, 15-25, 30-40

4 Danmarks Miljøundersøgelser

5 Tidsmæssige perspektiver

6 Danmarks Miljøundersøgelser Kvælstoftilførsel

7 Danmarks Miljøundersøgelser Organisation og nøgletal for DMU 2006 Den anden vej

8 Danmarks Miljøundersøgelser Organisation og nøgletal for DMU 2006 Hvor er vi nu? Svovl NOx NHy

9 Danmarks Miljøundersøgelser Effekt af ekstra kvælstofbelastnng Hollandsk studie på artsrige overdrev: tab af 0,2 art / 4 m 2 kvadrat / ekstra 0,5 kg belastning

10 Danmarks Miljøundersøgelser Hvor starter kurven? Sammenfatning af gødskningseksperimenter: Artsrigdom m (Sn) og uden (Sc) gødskning

11 Danmarks Miljøundersøgelser Eutrofiering af dansk natur Modelberegning for Idom hede 0,5 kg ekstra afkorter tiden til effekter med ca. 1 år.

12 Danmarks Miljøundersøgelser Effekt – eller risiko for effekt Modelberegning for overdrev

13 Danmarks Miljøundersøgelser Hvad betyder et halvt kilo fra eller til Ikke meget, hvor belastningen er under tålegrænsen Større påvirkning af jordkemi Hurtigere ændring af naturtyper Større risiko for tab af arter og biodiversitet Effekter opstår af akkumuleret påvirkning over tid Det kan være svært / dyrt / tage lang tid at genoprette tilstanden


Download ppt "Danmarks Miljøundersøgelser. Baggrund Habitatdirektivet Praksis: Ingen ekstra belastning tilladt, hvor tålegrænsen allerede overskrides ➪ Forskellig praksis,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google