Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Skitse til ny pesticid miljøindikator.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Skitse til ny pesticid miljøindikator."— Præsentationens transcript:

1 Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Skitse til ny pesticid miljøindikator

2 Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Konklusion Analysen har vist at BH stadig er den bedste miljøbelastningsindikator vi har, men at den det til trods er mangelfuld Vi mener det er muligt at opstille en bedre miljøbelastningsindikator Vi vil nu formidle forslaget til en ny indikator for jer

3 Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Hvorfor ? Behandlingshyppighed langt fra tilstrækkelig Mange nye stoffer måske i fremtiden Store mængder nye data er til rådighed som bare venter på at blive brugt

4 Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Overordnet princip Brugen af pesticider vil være mere naturlastende i nogle områder frem for andre. Det skyldes det faktum at pesticider anvendes med forskellig intensitet og at forskellige aktivstoffer er mere eller mindre giftige for forskellige organis- mer. Desuden er naturen på forskellige geografiske områder mere eller mindre følsom overfor en given påvirkning eller betragtet som mere eller mindre bevarings-værdig. Pesticidanvendelsen kan således ses som en række af enkelthændelsen, hvor naturen potentielt bliver påvirket i større eller mindre grad, og hvor nogle lokaliteter derfor er mere belastede end andre. Dette vil danne lokale geografiske ”hot spots”, hvor belastningen potentielt er højest og disse vil i det følgende blive brugt som målestok

5 Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Princip II Princippet er at Danmark inddeles i et stort antal lokaliteter, der hver har en størrelse på om­kring 20 ha, svarende til enkelte marker eller mindre grupper af tilstødende marker. Hver lokalitet karakteriseres med brug af an række delindikator, der beskriver forhold med betyd- ning for naturbelast­ning­en. Disse delindikator bestemmes for hhv. et referenceår, samt det år, der ønskes beregnet for. Alle lokaliteterne for referenceåret sammenlignes med alle lokaliteter for det år, der ønskes beregnet

6 Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Datagrundlag, - et udpluk En markblok (typisk 20 ha): Levnende hegn Afgrøde type (f.eks. vinterkorn) Afgrøde type (f.eks. vårraps) Vandhul Vandløb

7 Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Datagrundlag, - et udpluk For pesticider: Anvendelse på forskellige afgrødetyper Toksicitet overfor forskellige organismer Restriktioner for brugen (afstandskrav)

8 Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Simpel indikator Alle markblokke Toksicitet for: - Fisk - Dafnier - Alger

9 Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Problemet med flere indikatorer i hver markblok Hvordan bruger vi 10-20 indikatorer i hver af de ca. 200.000 markblokke til at udregne ét tal for miljøbelastning på landplan ??? Svar: Er så simpelt, og lige til, at det er svært at forstå ????

10 Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Et simpelt regne-eksempel BlokReference årÅr x Ind 1Ind 2Ind 1Ind 2 A0,600,660,630,89 B0,490,150,200,46 C0,380,310,010,40 D0,760,860,190,73

11 Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Ref årÅr xInd 1Ind 2Ref år > År xRef år < År xUafgjort AAABA>BA>BA>BX --- Ind 1= 0,60 Ind 2= 0,66 Ind 1= 0,63 Ind 2= 0,89 Ind 1= 0,20 Ind 2= 0,46

12 Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Ref årÅr xInd 1Ind 2Ref år > År xRef år < År xUafgjort AAABA>BA>BA>BX CA>CA>CA>CA>CX DA>DA>DABB>BBCB>CBDB>DBBC>BCCC>CCDC>DCAD>ADBD>BD>BD>BX CD>CD>CD>CD>CX DD>DD>DD>DD>DX Optælling:5 (N 0 )3 (N x )8

13 Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Beregning af indikatorværdi Indikator: N x /N o = 3/5 = 0.60 Altså: År x er mindre miljøbelastende end Reference året ”I referenceåret var der en hot spot i D, der blev dæmpet i År x”

14 Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Definition af referenceår Afgrødeafhængig ”god praksis” Doseringsniveauer og behandlingshyppighed for hver afgrødetype For hver markblok Beregning af pesticiddosering og behandlingshyppighed for hvert aktivstof som resultat af ”god praksis” Referenceår !

15 Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Tidstrend År x 1 234567 0,90 1,00 1,10 1,20 N x /N o Referenceår (målsætning)


Download ppt "Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Skitse til ny pesticid miljøindikator."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google