Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

OM AT STOPPE TABET AF BIOLOGISK MANGFOLDIGHED

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "OM AT STOPPE TABET AF BIOLOGISK MANGFOLDIGHED"— Præsentationens transcript:

1 OM AT STOPPE TABET AF BIOLOGISK MANGFOLDIGHED
Rapport fra 2012 Udgivet af Det Grønne Kontaktudvalg Grønt Råd maj 2012

2 .. MEN GÅR DET IKKE BEDRE ? Wilhjelm-udvalget 2001: ”Kvaliteten af Danmarks natur og biodiversitet har ikke tidligere været så ringe” DMU 2010: ”..overvejende negativ udvikling” Den danske Rødliste (DMU 2010): ca kendte arter er truede eller sårbare. Grønt Råd maj 2012

3 42 universitetsforskere og andre fagfolk er blevet spurgt:
Hvordan kan tabet af naturens mangfoldighed stoppes inden 2020? Grønt Råd maj 2012

4 BYERNES BIODIVERSITET - stor lokal indflydelse
Bebyggede områder Veje, stier, jernbaner Råstofgrave Idrætsanlæg STØRSTE BEGRÆNSNING: DET HERSKENDE NATURSYN Grønt Råd maj 2012

5 ”VI KAN DA IKKE BYDE NOGEN, AT DE SKAL SE FAVRSKOVS GRØNNE AREALER HENLIGGE SJUSKEDE OG UPASSEDE”
Grønt Råd maj 2012

6 VEJRABATTER udgør en stor del af landets areal
primære funktioner som vandafledning og gode oversigtsforhold udelukker ikke et naturindhold KORTLÆG DEM OG TILPAS SLÅNING FJERN AFSLÅET MATERIALE, SÅ MÆNGDEN AF NÆRINGSSTOF NEDBRINGES HVIS TRÆER: SØRG FOR HJEMMEHØRENDE ARTER LAD NOGLE TRÆER BLIVE GAMLE BESKÆR EVT. SÅ HOVEDSTAMME KAN BEVARES MED HULHEDER Grønt Råd maj 2012

7 RÅSTOFGRAVE næringsfattig mineraljord blottede grundvandsførende lag
kuperet landskab med skrænter mod alle verdenshjørner vigtige successionsfaser MÅ IKKE UDJÆVNES OG DÆKKES MED MULDJORD MÅ IKKE TILPLANTES ELLER TILSÅS NATURPLEJE I FORM AF FORSTYRRELSER: GRÆSNING, BRAND, MOTOCROSS OSV. Grønt Råd maj 2012

8 GRÆSAREALER OG PARKER Græsland (overdrev), som er den naturlige plantevækst på tør, lysåben bund, er en meget artsrig og truet naturtype Mange af byens plæner (også i erhvervsområder) kan erstattes af græsland, der kun skal slås 1-2 gange om året Stor æstetisk opgave i at designe naturarealer med ’acceptabelt og præsentabelt’ præg Grønt Råd maj 2012

9 BEGRÆNSET LOKAL INDFLYDELSE
SKOVE vand gamle træer dødt ved lysninger / skovenge KORTLÆGNING INFORMATION PLANLÆGNING Grønt Råd maj 2012

10 FERSKE ENGE OG VÅDOMRÅDER
reduktion i næringstilførsel ophør af grødeskæring ingen opgravning af vandløbsbund restaurering Grønt Råd maj 2012

11 NATUR I BYER - ANBEFALINGER
Bevarelse af eksisterende levesteder (natureng, hede, græsland, vådområder og gamle træer) Fri succession på naturligt næringsfattig mineraljord, fx opgivne råstofgrave og nye trafik- og tekniske anlæg Konvertering af plæner, rabatter og parker til græsland, eng og skovlysninger Naturmålsætninger i byplanlægningen og dialogorienteret formidling, som kan understøtte indsatserne og skabe forståelse i befolkningen Opbygning af viden om naturintegration i byerne og byplanlægningen Grønt Råd maj 2012

12 Rapporten kan downloades gratis fra flere af organisationernes hjemmesider eller købes i trykt udgave for kr. 45 hos Grønt Råd maj 2012


Download ppt "OM AT STOPPE TABET AF BIOLOGISK MANGFOLDIGHED"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google