Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Læringsstil, samt Projektplanlægning og projektstyring Mål: At i får kendskab til jeres egen læringsstil. At I får et grundlæggende kendskab til projektplanlægning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Læringsstil, samt Projektplanlægning og projektstyring Mål: At i får kendskab til jeres egen læringsstil. At I får et grundlæggende kendskab til projektplanlægning."— Præsentationens transcript:

1 1 Læringsstil, samt Projektplanlægning og projektstyring Mål: At i får kendskab til jeres egen læringsstil. At I får et grundlæggende kendskab til projektplanlægning og projektstyring med henblik på at udvikle/forbedre Jeres kompetence i forhold til at planlægge og styre Jeres studieprojekter- og senere: projekter i jobmæssig sammenhæng.

2 2 Læringsstil, samt Projektplanlægning og projektstyring Læringsstiltest Projektets mål og rammer Aktivitetsdiagram Hvor lang tid tager en giver opgave? - om hvordan man gætter “kvalificeret” Tidsplan Justering af tidsplan samt opsamling af erfaringerne

3 3 Hvad er læringsstil? En persons måde at modtage og behandle information på – og dermed at lære på. Forskellige personer har forskellig læringsstil.

4 4 Hvorfor teste læringsstil? For at du kan blive bevidst om hvordan du lærer … og derigennem forbedre din læreproces. For at I i gruppen kan tage hensyn til jeres forskellige læringsstil … og derigennem forbedre jeres gruppesamarbejde

5 5 Læringsstil – testen (1) Sæt ring om a eller b for hvert af de i alt 44 udsagn:

6 6 Læringsstil – testen (2) Udfyld score-arket med et ’1’ ud for dine svar. Summér ’1’ere i kolonne ’a’ og kolonne ’b’ i hvert af de 4 felter. Find den numeriske difference mellem a-score og b-score og tilføj ’a’ eller ’b’ afh. af største sum. Overfør dine 4 præferencer til dit præference ark, som du selv beholder. Score-arket afleverer du til mig. Husk at skrive navn og køn på.

7 7

8 8 Forskellig læringsstil 1: Informationskanal Visual ‘Vis mig hvordan’ Billeder Diagrammer Tegninger Grafer Verbal ‘Forklar mig hvordan’ Talte ord Skrevne ord

9 9 Forskellig læringsstil 2: Informationsbehandling Aktiv ‘Lad os prøve det’ Bearbejder aktivt Hopper ud i det Holder af gruppearbejde Refleksiv ‘Lad os tænke over det’ Bearbejder introspektivt Arbejder roligt Starter langsomt Holder af at arbejde alene eller i par

10 10 Forskellig læringsstil 3: Opfattelse Sansende Fokus på input via sanserne Praktisk Observerende Konkret: fakta og data Repetition Intuitive Fokus på det ubevidste Imaginative Leder efter mening Abstrakt: teori og modeller Variation

11 11 Forskellig læringsstil 4: Forståelse Sekventiel Fungerer med delvis forståelse Stabil fremgang Har nemt ved at forklare Analyse, detaljer Global Skal have overblik for at fungere Først langsom, så store fremskridt Har ikke nemt ved at forklare Syntese, system- tænkning

12 12 Læringsstil – HUSK: Testen skal ikke bruges til at kategorisere personer. Ingen læringsstil er bedre end en anden – de er bare forskellige. Jo flere måder at lære på, jo bedre læring. Tag hensyn til forskelle i læringsstil, når I samarbejder.

13 13 PAUSE Adams trust building exercise

14 14 Projektets mål og rammer

15 15 Vær sikker på at i er enige om målet, ellers når i det ikke!

16 16 Tag hensyn til jeres forskellige forudsætninger

17 17

18 18 4-fase model af et Projekt Analyse Design Implementation Test Industrielt Projekt Studenter Projekt For bredt Studenter Projekt For smalt Det ideelle Studenter Projet Pr.A Løsning Eller An.

19 19 8X 10X 4X XX 2X 6X 14X Ialt: 70X

20 20 Hvordan finder vi X ? Vi skal bruge 70 X Der er 6 personer i gruppen Der er 35 halve projektdage til aflevering Hvad er så X ? X = 35/70 [½projektdage] = ½ [½projektdage] ? X = (35/70)x6 [½persondage] = 3 [½persondage]

21 21 Uge 4344454648495051 dag Fmofmtofmofmtofmotfmotfm

22 22 Uge 4344454648495051 dag Fmofmtofmofmtofmotfmotfm Problemanalyse 6

23 23 Uge 4344454648495051 dag Fmofmtofmofmtofmotfmotfm Problemanalyse 6 Procesanalyse 3 Kravspecifikation 3

24 24 Uge 4344454648495051 dag Fmofmtofmofmtofmotfmotfm Problemanalyse 6 Procesanalyse 3 Kravspecifikation 3 Valg af delproces 6 Kodning delproces 2 Procesmodel 2 Kodning model 4 Test+vurdering 6 Teknologi..+samfund6 Afslutning 6

25 25 Gannt kort (kalenderplan)

26 26 Justering af tidsplan Ved hver overskredet milepæl/deadlines vurderes: Hvorfor har det taget længere tid ? Kan vi arbejde forsinkelsen ind ? Kan vi organisere arbejdet på en anden måde ? Kan vi skære noget af projektet fra ? Hvad bliver konsekvenserne af vores forskellige valgmuligheder ?

27 27 Opgaveregning i grupperummene 1. Lav så findelt et aktivitetsdiagram I kan på nuværende tidspunkt. 2. Find ud af hvor meget tid I har til projektarbejde i resten af P1. 3. Lav en tidsplan for projektforløbet. 4. Lav aftaler om hvordan I vil styre projektet, herunder overvåge og revidere tidsplanen.


Download ppt "1 Læringsstil, samt Projektplanlægning og projektstyring Mål: At i får kendskab til jeres egen læringsstil. At I får et grundlæggende kendskab til projektplanlægning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google