Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Selvom ny-museologien har flyttet primærfokus fra genstanden og samlingen til beskueren, så betragtes samlingen ikke som mindre væsentlig; det er fortsat.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Selvom ny-museologien har flyttet primærfokus fra genstanden og samlingen til beskueren, så betragtes samlingen ikke som mindre væsentlig; det er fortsat."— Præsentationens transcript:

1 ”Selvom ny-museologien har flyttet primærfokus fra genstanden og samlingen til beskueren, så betragtes samlingen ikke som mindre væsentlig; det er fortsat samlingen museet baserer sin identitet på, men på nettet, hvor den æstetiske oplevelse er nedtonet, får SMK til gengæld mulighed for at styrke læringsaspektet” (Gimm og Mazzanti, 2008, s. 116)

2 M USEETS SOCIALE, POLITISKE OG ØKONOMISKE GRUNDLAG Museumsloven og resultatkontrakten Museets samlinger skal danne grundlag for forskning og for museets alment oplysende virksomhed Bredde= Folkelighed Udgangspunkt i samlingens identitet

3 S AMLINGENS IDENTITET Tilskrivningen af værdi muliggøres af museets seriøsitet, højtidelighed og finkulturelle stemning. Brugernes forventninger : ”tyngde”, repræsentation af ”hovedkunsten”, ”det nationalhistoriske” og ”det ypperste”, ”de berømte malere” samt ”smk som et sted, der skal varetage Danmarks Kulturarv”

4 F OLKELIGHED ELLER POPULISME "Jeg synes, der har været indslag, som har været problematiske i den sammenhæng. For eksempel Bille Augusts iscenesættelse af Georg Jensens sølv, Tage Andersens blomsterudstilling og Erik Mortensens kjoler har været indslag, som i mine øjne har lidt haft et populistisk anslag. Kendisser, der viser rundt, alene fordi de er kendte, var en plat folkelig idé.” (Jacob Wamberg, professor ved Kunsthistorie i Århus, Information, 17. februar 2007)’ Seriøs og useriøs underholdning.

5 O PLEVELSE OG KONTEMPLATION Kunstmuseet tilbyder en unik oplevelse – en sansemæssigt rig oplevelse: rumlighed, taktilitet, socialitet. Folk ønsker fortællinger om kunsten, men ikke mens de ser kunsten, Kognitivt overload Motiverer til at indoptage stimuli og dermed læring ”Rum for refleksion” Nettet knytter sig til opførende/udfoldende sanser => større erindring Det fysiske kunstmuseumSamlingen online

6 M ULTIMODALE UDTRYKSFORMER Flere intelligenser Element af underholdning Aktivitet

7 Thorvaldsens museums virtuelle tilbygning Louvre: A Closer Look at the Portrait of the Marquise de Pompadour

8 N YTÆNKNING, BRUGERFOKUS OG TROVÆRDIGHED Resultatkotrakten: mål og vision ”Nytænkning” Opmærksom på brugernes behov og ønsker. Et smk-community og brugergeneret indhold som image-ønske Troværdighed

9 B RUGERINDDRAGELSE Arken: Afstemninger Powerhouse: populære søgninger (brugernes top 10)

10 S ERENPENDITY “ (…) it is increasingly important to offer visitors opportunity for serendipity at the object record level, to retain their attention and encourage them to explore the Web site.” (Chan, Sebastian, 2007) Serenpendity matcher primærpersonaen Rikkes mål med besøget på smk Dynamiske links på Thorvaldsens

11 11

12 GYLDIG? 12

13 samfundsvidenskabelige positivistiske kvantitative humanistiske konstruktivistiske kvalitative 13

14 samfundsvidenskabelige positivistiske kvantitative humanistiske konstruktivistiske kvalitative 1.Spørgeskemaundersøgelse 2.Fokusgruppe-interview 3.Individuelle interview 14

15 1.Spørgeskemaundersøgelse 2.Fokusgruppe-interview 3.Individuelle interview TRIANGULERING 15

16 Efterspørgsel på formidling Positiv holdning til læring Ambivalens ift. underholdning Interesse for multimodale formidling TRIANGULERING 16

17 17

18 ”Det eneste kort, der viser alle detaljer i et terræn, er terrænet selv. Men det er ikke noget kort” 18

19 ”Hvis man vil have fuld viden om, hvad der sker i et system, skal man være systemet og gennemløbe dets udvikling i dets egen tid.” 19

20 ”Hvis man vil have fuld viden om, hvad der sker i en bruger, skal man være brugeren og gennemløbe brugerens udvikling i brugerens egen tid.” 20

21 21

22 22 Personas

23 + Adfærdsvariable - Personvariable 23

24 holistisk atomistisk 24 RikkeCarsten

25 GYLDIG? 25

26 Potentialet udtømt? 26

27 GYLDIG! 27


Download ppt "”Selvom ny-museologien har flyttet primærfokus fra genstanden og samlingen til beskueren, så betragtes samlingen ikke som mindre væsentlig; det er fortsat."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google