Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.ballerup.dk Dialogmøde Forældresamarbejde - forældre og forældrebestyrelsen imellem.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.ballerup.dk Dialogmøde Forældresamarbejde - forældre og forældrebestyrelsen imellem."— Præsentationens transcript:

1 www.ballerup.dk Dialogmøde Forældresamarbejde - forældre og forældrebestyrelsen imellem

2 2 Forældre som samarbejdspartnere Forældre som samarbejdspartnere - dagens målsætning er at vi arbejder hen imod at: ”Alle forældre har et medansvar for, at forældrefællesskaber i og omkring de kommunale institutioner udvikler sig så de bygger på deltagelse af alle familier”

3 Program  Hvad sætter rammerne om samarbejdet?  Målsætninger for forældrebestyrelsens samarbejde med forældregruppen  Forslag til aktiviteter der understøtter målet med samarbejdet 3

4 4 Rammen for forældrebestyrelsens arbejde er fastlagt i:  Dagtilbudsloven  Vedtægter for forældrebestyrelser i dagtilbud i Ballerup Kommune  Ballerup Kommunes overordnede politikker, mål og rammer vedrørende dagtilbud En af de overordnede mål og rammer er pjecen om: Forældre som samarbejdspartnere 0-18 år

5 Forældre som samarbejdspartnere ”Forældre som samarbejdspartnere” –beskriver de værdier der skal arbejdes med i hvert enkelt dagtilbud, hensigten er at skabe et fælles grundlag for dialogen om den fælles opgave i dagtilbuddet Den fælles opgave handler om:  Fællesskaber  Relationer  Fælles kultur  Kommunikation 5 ”Alle forældre har et medansvar for, at forældrefællesskaber i og omkring de kommunale institutioner udvikler sig så de bygger på deltagelse af alle familier”

6 Samarbejdets forskellige udtryk og former Dagtilbudsloven Vedtægter for forældrebestyrelser i dagtilbud i Ballerup Kommune Ballerup Kommunes overordnede politikker, mål og rammer vedrørende dagtilbud Forretningsorden – herunder værdier og målsætninger Formelt forældresamarbejde Fællesskaber i institutionen Relationer i institutionen Fælles kultur i institutionen Kommunikation Aktiviteter der skaber fællesskaber og dialog Uformelt forældresamarbejde 6

7 Professionelle og forældre skaber fællesskaber Uformelt samarbejde I samarbejdet mellem professionelle og forældre udvikles fællesskaber, hvor de er sammen om at løse fælles opgaver til gavn for børnegruppens trivsel, udvikling og læring. Disse fællesskaber udvikles gennem dialog og samarbejde. F.eks. i forbindelse med samtaler, forældremøder med alle forældre og professionelle, til sommerfesten, eller ved legepladsmødet, men også ved det tilfældige møde i garderoben eller på gangen. 7 Dialog Professio nelle Forældre Forældre bestyrels e

8 Fællesskaberne og det gensidige engagement er noget, der ikke bare 'er' i vores institutioner og skoler, men noget, der skal opbygges, vedligeholdes og arbejdes med i hverdagen. Det skal fremhæves, at de professionelle og forældrenes bidrag til fællesskaberne er forskellige, ligesom vi har forskellige grader af indflydelse på det fælles. De professionelle og forældrene skal sammen have fokus på, at forældrene indbyrdes får et betydningsfuldt fællesskab, hvor denne kultur bliver bærende for, at forældrene bidrager og er deltagende i forhold til forældremøder, arrangementer, samtaler og lignende. 8

9 Arbejd forlæns! Alle forældre har et medansvar for, at forældrefællesskaber i og omkring de kommunale institutioner udvikler sig så de bygger på deltagelse af alle familier Målsætninger for forældrebest yrelsens forældresam arbejde hvilke handlinger understøtte vejen frem mod målet? Succespara metre 9

10 En baglæns bevægelse! Handling - loppemarked Succes?Mål? 10

11 Hvad er målet? –Forældresamarbejde er altid en god ide – men hvor ofte er målet med samarbejdet defineret? –Hvis vi har defineret målet, eller hensigten med samarbejdet, kan vi også definere tegnene på at målet er nået? Altså hvilke parametre er til stede, når målet er nået? –Hvilke aktiviteter understøtte at vi når målet? Hvad fremme den enkelte aktivitet og hvordan? 11

12 Summeøvelse Gruppe af fire  Tidsramme: 20 minutter  Drøft, og skab en målsætning for forældresamarbejdet! – skrive den ned!  Find i gruppen en eller flere aktiviteter, der kan understøtte vejen mod målet! Tænk over, hvorfor netop denne handling understøtte og skaber vej mod jeres målsætning. Hjælp gerne hinanden med at kvalificere aktiviteten Plenum  (10 min)Kort i plenum: Nævn en aktivitet der valgt til at nå mod målet, og forklar hvorfor det netop er denne, I har valgt 12


Download ppt "Www.ballerup.dk Dialogmøde Forældresamarbejde - forældre og forældrebestyrelsen imellem."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google